Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #301 [Dezinformace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/12
Oblast: Ostatní
Kategorie: Dezinformace
Stav:
#13277
Užití:
1 1 0
Dotaz: Došlo u daného jazykového jevu k úpravě pravidel?
Konkrétní dotaz: Bylo mi řečeno, že Slováci svá jména neskloňují a že se celkově cizí jména nesmějí v češtině skloňovat.
Klíčové slovo: jméno
Odpověď: Daná tvrzení nejsou pravdivá. V češtině se většina osobních jmen skloňuje. Pro konkrétní případy vám doporučujeme řídit se výkladem ke skloňování osobních jmen uvedeným v Internetové jazykové příručce.
Poslední užití: 13.7.2023
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Dezinformace
Stav:
#13232
Užití:
1 1 0
Dotaz: Chystá se následující změna jazykových pravidel?
Konkrétní dotaz: Souhlasím s tvrzením, že přejímání cizích slov češtinu tolik neohrožuje. Zásadním nebezpečím je však narušování struktury věty. Třeba se zruší sedmý pád, protože angličtina ho nemá.
Klíčové slovo: skloňování
Odpověď: Je obtížné vyjádřit se k danému tvrzení stručně. Obecně lze říci, že nedílnou složkou kultivovaného projevu je i kultivovaná syntax, a to na úrovni věty i textu. Co se týká „rušení“ jednotlivých pádů, jsme přesvědčeni, že nic takového češtině nehrozí, není to ani technicky realizovatelné.
Poslední užití: 10.12.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Dezinformace
Stav:
#11161
Užití:
1 1 0
Dotaz: Došlo u daného jazykového jevu k úpravě pravidel?
Konkrétní dotaz: Objevila se zpráva, že Ústav pro jazyk český uznává „bysme“ jako spisovný tvar. Je to pravda?
Klíčové slovo: být
Odpověď: Nikoli, spisovný tvar pro 1. osobu množného čísla pomocného slovesa „být“ v podmiňovacím způsobu je pouze „bychom“.
Poslední užití: 22.6.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Dezinformace
Stav:
#10115
Užití:
1 1 0
Dotaz: Chystá se následující změna jazykových pravidel?
Konkrétní dotaz: Volala jsem kvůli přechylování do Akademie věd a nějaký pan doktor mi řekl, že na zrušení přechylování se pracuje.
Odpověď: O této skutečnosti nám není nic známo. Zda přechýlená jména z jazykového úzu vymizí a zda bude tvoření přechýlených jmen nahrazeno jinými postupy, není na rozhodnutí Ústavu pro jazyk český, ale na společenství uživatelů českého jazyka. Jsme však přesvědčeni, že nic nenasvědčuje tomu, že by taková změna měla v dohledné době nastat.
Poslední užití: 11.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Dezinformace
Stav:
#6524
Užití:
1 1 0
Dotaz: Chystá se následující změna jazykových pravidel?
Konkrétní dotaz: Slyšela jsem, že se chystá zrušení hlásky ř. Je to pravda?
Odpověď: Nikoli, zrušení písmene ř se nechystá, jde o poplašnou zprávu šířenou tzv. řetězovými e-maily, někdy nazývanou hoax. (Patrně vznikla na jednom z recesistických webů.) Není třeba se obávat, k této změně nedojde ani to není technicky proveditelné.
Poslední užití: 9.3.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Dezinformace
Stav:
#6515
Užití:
1 1 0
Dotaz: Chystá se následující změna jazykových pravidel?
Konkrétní dotaz: Na internetu koluje informace, že má být u nás zrušeno písmeno ř. Moc tomu nevěřím, ale raději se ptám.
Odpověď: Nikoli, zrušení písmene ř se nechystá, jde o poplašnou zprávu šířenou tzv. řetězovými e-maily, někdy nazývanou hoax. (Patrně vznikla na jednom z recesistických webů.) Není třeba se obávat, k této změně nedojde ani to není technicky proveditelné.
Poslední užití: 6.3.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Dezinformace
Stav:
#6497
Užití:
1 1 0
Dotaz: Chystá se následující změna jazykových pravidel?
Konkrétní dotaz: Logopedka z naší mateřské školy mi říkala, že bude zakázána hláska ř, že ji Evropská unie zruší. Je to pravda?
Odpověď: Nikoli, zrušení grafického znaku – písmene (nikoli artikulovaného zvuku – hlásky) ř se nechystá, jde o poplašnou zprávu šířenou tzv. řetězovými e-maily, někdy nazývanou hoax. (Patrně vznikla na jednom z recesistických webů.) Není třeba se obávat, k této změně nedojde ani to není technicky proveditelné.
Poslední užití: 27.2.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Dezinformace
Stav:
#6461
Užití:
1 1 0
Dotaz: Došlo u daného jazykového jevu k úpravě pravidel?
Konkrétní dotaz: Dozvěděla jsem se, že by mělo v češtině přestat platit písmeno ř a lidé, jejichž jméno ř obsahuje, se budou muset nechat přejmenovat. Je to pravda?
Odpověď: Nikoli, zrušení písmene ř se nechystá, jde o poplašnou zprávu šířenou tzv. řetězovými e-maily, někdy nazývanou hoax. Není třeba se obávat, k této změně nedojde.
Poslední užití: 21.2.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Dezinformace
Stav:
#5415
Užití:
1 1 0
Dotaz: Chystá se následující změna jazykových pravidel?
Konkrétní dotaz: Četl jsem, že tvar jseš bude uznán jako spisovný. Je to pravda?
Odpověď: O této skutečnosti nám není nic známo, o přehodnocení tohoto tvaru jako spisovného se neuvažuje.
Poslední užití: 30.11.2016
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Dezinformace
Stav:
#4749
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jazykové prostředky veřejné komunikace
Konkrétní dotaz: Mojí známé napsali z televize, že parlament uznal, že se v televizi nemusí mluvit spisovně, je to pravda?
Odpověď: O této skutečnosti nám není nic známo, rovněž nemáme žádné informace, že by v Parlamentu České republiky kdy proběhlo podobné jednání.
Poslední užití: 5.12.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.