Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #256 [Obecné dotazy – psaní čárky u konkrétního (spojovacího) výrazu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/26
Dotaz: Jak se správně píší čárky u tohoto výrazu?
Klíčové slovo: ačkoliv
Odpověď: Před podřadicí spojkou, která připojuje vedlejší větu, píšeme čárku.
Poslední užití: 9.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní čárky v souvětí, sekce 3 – Podřadná spojení vět –⁠ podřadicí spojky (že, aby, kdyby apod.)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 121
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 114

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jak se správně píší čárky u tohoto výrazu?
Klíčové slovo: a tudíž
Odpověď: Pomocí spojovacího výrazu „a tudíž“ spojujeme obvykle složky několikanásobného větného členu nebo věty v poměru důsledkovém, proto před ním píšeme čárku. Jestliže složky tohoto výrazu – „a“ a „tudíž“ – nestojí bezprostředně u sebe, můžeme důsledkový poměr chápat jako oslabený a čárku nepsat.
Poslední užití: 15.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní čárky v souvětí, sekce 1 – Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 119, 120
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 112, 113

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Píše se před tímto spojovacím výrazem čárka?
Klíčové slovo: a tím
Odpověď: Výraz „a tím“ lze chápat buď jako prostředek poměru důsledkového, nebo také tak, že zájmeno „tím“ odkazuje na obsah předchozí věty, a jde tedy o poměr slučovací. Obě možnosti mohou být správně, interpunkční řešení záleží na záměru i preferenci pisatele.
Poslední užití: 11.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní čárky v souvětí, sekce 1 – Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 126, 130, 131
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 120, 124
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní čárky před spojkami a, i, ani, sekce 1.4 – Poměr důsledkový (a proto, a tedy, a tak, a tudíž, a tím apod.)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Píše se před tímto spojovacím výrazem čárka?
Klíčové slovo: a nikoli
Odpověď: Spojení s „a nikoli“ a „a ne“ bývá vyjádřením odporovacího poměru, ale vždy je třeba dané spojení posuzovat v konkrétním kontextu.
Poslední užití: 10.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní čárky před spojkami a, i, ani
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 120, 130
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 113, 123

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jak se správně píší čárky u tohoto výrazu?
Klíčové slovo: ani
Odpověď: Řešení interpunkce u spojky (částice) „ani“ záleží na stavbě konkrétního větného celku, ve kterém je toto spojení užito.
Poslední užití: 8.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní čárky před spojkami a, i, ani
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 119, 120
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 112, 113

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Píše se před tímto spojovacím výrazem čárka?
Klíčové slovo: dříve než
Odpověď: Řešení interpunkce u spojení „dříve než“ záleží na stavbě konkrétního větného celku, ve kterém je toto spojení užito.
Poslední užití: 5.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní čárky před spojkami jako, než
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní čárky v souvětí, sekce 11 – Vedlejší věty časové –⁠ typ předtím než, pokaždé když
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 121, 122
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 114, 115

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Píše se před tímto spojovacím výrazem čárka?
Klíčové slovo: a potom
Odpověď: Spojení s „a potom“ bývá často mylně pokládáno za spojení v důsledkovém nebo šířeji řečeno jiném než slučovacím poměru. Ve skutečnosti přitom jde o prosté slučování, proto před „a potom“ čárku nepíšeme.
Poslední užití: 11.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní čárky ve větě jednoduché, sekce 1 – Čárka ve spojení několikanásobných větných členů – spojení souřadné (bezespoječné), slučovací poměr (tatínek, maminka, dědeček a strýček)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 131
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 124

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jak se správně píší čárky u tohoto výrazu?
Klíčové slovo: a nakonec
Odpověď: Interpunkce u tohoto spojení se řeší podle zapojení do konkrétního větného kontextu.
Poslední užití: 6.2.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jak se správně píší čárky u tohoto výrazu?
Klíčové slovo: a tak
Odpověď: Pomocí „a tak“ spojujeme obvykle složky několikanásobného větného členu nebo věty v poměru důsledkovém, proto mezi spojovanými konstrukcemi píšeme čárku: můj spolucestující v kupé neusnul, a tak jsme se bavili až do Pardubic; anglicky neuměli, a tak jsme se bavili rusky. Jestliže „a“ a „tak“ nestojí bezprostředně u sebe, můžeme důsledkový poměr chápat jako oslabený a čárku nepsat: naštěstí je rybník vedle(,) a hasiči tak mohli čerpat vodu z něj. V některých kontextech lze „tak“ interpretovat také jako příslovečné určení způsobu nebo nástroje a prostředku, nikoli jako vyjádření důsledkového poměru a čárku nepsat: manipulovali s losy a tak (= a tím způsobem; prostřednictvím manipulace) podvodně dosáhli vyšší výhry. Chápání „a tak“ jako vyjádření důsledkové poměru a psaní s čárkou je však také možné: manipulovali s losy, a tak (= a proto) podvodně dosáhli vyšší výhry.
Poslední užití: 7.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní čárky v souvětí, sekce 1 – Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 119, 120
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 112, 113

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Píše se před tímto spojovacím výrazem čárka?
Klíčové slovo: čili
Odpověď: Souřadicí spojka „čili“ vyjadřuje totožnost, čárku před ní nepíšeme.
Poslední užití: 23.5.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní čárky před spojkami anebo, aneb, čili, neboli

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.