Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #245 [Nejazykové dotazy].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/14, položky: 1-10/140
Stav:
#13344
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z literárněvědné oblasti
Konkrétní dotaz: Můžete mi říci, zda je následující citát od R. Kiplinga správně?
Klíčové slovo: citace
Odpověď: Jazyková poradna vám může potvrdit jazykovou správnost určitého citátu, přesnost jeho znění však doporučujeme ověřit v jiných zdrojích, popřípadě doporučujeme danou problematiku konzultovat s odborníkem na literaturu.
Poslední užití: 8.6.2022
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: literární vědci.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13304
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné subjekty
Konkrétní dotaz: Nelíbí se mi výběr hudby v rozhlasovém vysílání.
Klíčové slovo: rádio
Odpověď: Bohužel, obsahová náplň rozhlasového vysílání nespadá do činnosti jazykové poradny. Doporučujeme vám obrátit se na provozovatele konkrétní stanice.
Poslední užití: 4.1.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13298
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné subjekty
Konkrétní dotaz: Může být pro masový výrobek užito spojení „masové granko“? Granko jako takové se vztahuje ke kakau, takže si myslím, že případná ochranná známka už neplatí na maso.
Klíčové slovo: ochranná známka
Odpověď: Tato otázka nespadá do jazykové problematiky, ale do oblasti průmyslového práva, proto je nutné ji řešit v součinností s Úřadem průmyslového vlastnictví.
Poslední užití: 19.6.2023
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: Úřad průmyslového vlastnictví.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13292
Užití:
1 1 0
Dotaz: Typografie
Konkrétní dotaz: Věnují se typografii jazykovědci?
Odpověď: Nikoli, typografii se věnují typografové.
Poslední užití: 11.7.2023
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13291
Užití:
1 1 0
Dotaz: Typografie
Konkrétní dotaz: Souvisí typografie s jazykem?
Klíčové slovo: typografie
Odpověď: Typografie se zabývá výtvarným a technickým řešením knihy, její grafickou úpravou, uměleckým řešením písma, jeho umístěním na stránce apod. Typografie tedy souvisí s grafickým vyjádřením jazyka prostřednictvím písma.
Poslední užití: 11.7.2023
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13289
Užití:
1 1 0
Dotaz: Typografie
Konkrétní dotaz: Co je to typografie?
Klíčové slovo: typografie
Odpověď: Typografie je obor, který se zabývá sazbou a knihtiskem. Do oblasti typografie rovněž spadá výtvarné a technické řešení knihy.
Poslední užití: 11.7.2023
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13287
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy zaměřené na věcné znalosti
Konkrétní dotaz: Můžete mi říct, kde najdu zákon o vlastních jménech?
Klíčové slovo: zákon
Odpověď: Tento dotaz nespadá mezi činnosti jazykové poradny. Co je nám známo, plné znění zákonů lze dohledat na internetu, např. zde: https://www.zakonyprolidi.cz/.
Poslední užití: 11.7.2023
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12772
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z oblasti personalistiky
Konkrétní dotaz: Dáte mi kontakt na odborníka z literární oblasti?
Klíčové slovo: literárněteoretický
Odpověď: Bohužel vám nemůžeme doporučit konkrétní literární vědce, pouze vám můžeme sdělit, že bádání v oblasti literatury se věnují pracovníci Ústavu pro českou literaturu AV ČR, https://ucl.cas.cz/.
Poslední užití: 23.2.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12771
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z literárněvědné oblasti
Konkrétní dotaz: Mohu s vámi zkonzultovat, zda jde v konkrétním případě o metaforu, či metonymii?
Klíčové slovo: literárněteoretický
Odpověď: Bohužel nejde o jazykový dotaz, doporučujeme vám obrátit se na literární vědce, například z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.
Poslední užití: 23.2.2022
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: ÚČL AV ČR.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12770
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné subjekty
Konkrétní dotaz: Nesouhlasím s názorem autora knihy o tatraplánu, že vozidlo je symbolem zlé doby a že se na ní svou existencí podílelo.
Klíčové slovo: stížnost
Odpověď: Bohužel vám v tomto případě nemůžeme pomoci, jelikož postoje autorů děl a ztvárnění jednotlivých názorů v autorských textech nespadají do kompetencí jazykové poradny. Doporučujeme vám obrátit se přímo na konkrétního autora.
Poslední užití: 11.8.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.