Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #244 [Jazykové dotazy nespadající do kompetence jazykové poradny].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/17, položky: 1-10/170
Dotaz: Dotaz pro jiné odborníky (lingvisty)
Konkrétní dotaz: Pracuji ve školství a nevím, jak mám vyučovat ukrajinské děti češtině.
Klíčové slovo: Ukrajina
Odpověď: Bohužel, jazyková poradna není zaměřena na didaktickou problematiku. Doporučujeme vám obrátit se na pedagogy, kteří se věnují výuce češtiny jako cizího jazyka, popřípadě na Asociaci češtinářů.
Poslední užití: 15.9.2022
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: Asociace češtinářů, didaktici.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Školní výuka
Konkrétní dotaz: Jak by se mělo postupovat při zadávání slohových prací, aby byly instrukce pro studenty jednoznačné?
Klíčové slovo: slohová práce
Odpověď: Jazykové poradna není didaktické pracoviště, proto se nemůže k dané problematice vyjádřit. Doporučujeme vám obrátit se například na Asociaci češtinářů.
Poslední užití: 25.5.2022
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: Asociace češtinářů.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Školní výuka
Konkrétní dotaz: K čemu je dobré učit žáky slovesný vid?
Klíčové slovo: slovesný vid
Odpověď: Jazyková poradna není didaktické pracoviště, proto dost dobře nemůže obsáhnout všechny důležité aspekty zařazení informací o slovesném vidu do výuky. Jisté je, že vhled do dané problematiky rozšiřuje u uživatelů jazyka povědomí o sémantice, o vyjadřování kategorie času, průběhu děje, celkově jde jistě o nedílnou součást osvojování myšlení o jazyce. Pro informace o slovesném vidu z hlediska didaktiky vám doporučujeme obrátit se například na Asociaci češtinářů.
Poslední užití: 10.6.2022
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: Asociace češtinářů.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Školní výuka
Konkrétní dotaz: Ve školní úloze je úkol podtrhnout tvrdé slabiky. Co to je tvrdá slabika?
Klíčové slovo: slabika
Odpověď: Pojem tvrdá/měkká slabika se vyskytuje v didaktické literatuře, lingvistické texty s ním nepracují. Ve školní výuce jsou jako tvrdé označovány slabiky hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny, měkké slabiky ži, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni. Vzhledem k tomu, že jazyková poradna není didaktické pracoviště, pro více informací vám doporučujeme obrátit se na didaktiky, např. na Asociaci češtinářů.
Poslední užití: 18.1.2022
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: Asociace češtinářů.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dotaz pro jiné odborníky (lingvisty)
Konkrétní dotaz: Pomůžete mi s přepisem z thajštiny do češtiny?
Klíčové slovo: transkripce
Odpověď: Bohužel, pro thajštinu nemáme k dispozici ani patřičné vzdělání v tomto jazyce, ani transkripční tabulky. Doporučujeme obrátit se s prosbou o radu např. na odborníky z Orientálního ústavu AV ČR.
Poslední užití: 29.6.2023
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: Orientální ústav AV ČR.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dotaz pro jiné odborníky (lingvisty)
Konkrétní dotaz: Slyšel jsem v médiích tvrzení, že k jazykovému citu je nutné mít i hudební sluch.
Klíčové slovo: didaktika
Odpověď: Souvislost jazykového citu a hudebního sluchu je zmiňována zejména v různých odborných pracích z oblasti didaktiky, konkrétně v souvislosti s osvojováním si mateřského jazyka u dětí a učením se cizímu jazyku. Obecně lze shrnout, že hudební sluch a smysl pro rytmus jsou při těchto činnostech pozitivními faktory, nejde však o podmínku, tj. i bez nich se jedinec může jazyk naučit. Pro podrobnější informace vám doporučujeme obrátit se na odborníky v didaktice.
Poslední užití: 12.4.2022
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: odborník v didaktice.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Korektury textu
Konkrétní dotaz: Mohu vám zaslat diplomovou práci ke kontrole pravopisu?
Klíčové slovo: korektura textu
Odpověď: Bohužel, jazyková poradna korektury textů neprovádí. Obraťte se prosím na firmy nabízející korektury nebo na konkrétní korektory.
Poslední užití: 22.3.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Školní výuka
Konkrétní dotaz: Musí mít slohový útvar životopis nadpis Životopis?
Klíčové slovo: životopis
Odpověď: Jazyková poradna není didaktické pracoviště ani nemá k dispozici metodické podklady pro slohovou výuku. Doporučujeme vám tuto otázku konzultovat s odborníky z oblasti pedagogiky.
Poslední užití: 6.6.2022
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: Na odborníky z oblasti pedagogiky.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Korektury textu
Konkrétní dotaz: Připravujeme text na pamětní desku, uděláte nám prosím korekturu?
Klíčové slovo: korektura textu
Odpověď: Jazyková poradna pomáhá s konkrétními jazykovými problémy, korektury textu neprovádí.
Poslední užití: 3.6.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dotaz pro jiné odborníky (lingvisty)
Konkrétní dotaz: Kolik Čechů umí anglicky?
Klíčové slovo: angličtina
Odpověď: Jazyková poradna se nezabývá zjišťováním jazykových kompetencí uživatelů jazyka, proto vám na tuto otázku nemůžeme odpovědět. Víme jen, že znalost angličtiny byla zjišťována prostřednictvím různých dotazníků a dalších metod. K údajům, které jsou dostupné na internetu, však nemáme bližší informace.
Poslední užití: 12.7.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.