Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #215 [Zásady pro stylizaci textu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/3, položky: 21-24/24
Stav:
#2007
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: Je nutné v rámci jednoho textu používat pouze jednu variantu názvu sportu, konkrétně pouze ping-pong, nebo pouze stolní tenis?
Klíčové slovo: stolní tenis; ping-pong
Odpověď: V rámci jednoho textu je možné, nikoliv však nutné užívat pouze jeden z uvedených výrazů. Střídání výrazů lze potenciálně využít pro dosažení stylové pestrosti.
Poslední užití: 26.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#951
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: Mám za úkol sjednotit styl anotací přednášek. Některé anotace jsou psány heslovitě, jiné ve větách. Existuje pro psaní anotací nějaké doporučení?
Klíčové slovo: anotace
Odpověď: V příručkách není uvedeno, zda by anotace měly být psány ve větách či heslech, záleží tedy na vašem rozhodnutí. Běžnější jsou anotace psané ve větách.
Poslední užití: 13.6.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#881
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: Je možné střídat v popisu přítomného děje slovesný čas minulý a slovesný čas přítomný? Např. „Ještě je čas, bleskne mu hlavou.“ vs. „Ještě je čas, blesklo mu hlavou.“ nebo „Nabírá tempo a počítá schody, do kterých vyráží.“ vs. „Nabral tempo a počítá schody, do kterých vyrazil.“
Klíčové slovo: popis děje
Odpověď: Střídání slovesných časů v popisu přítomného děje je možné, převažovat by však měl slovesný čas přítomný. Dále je třeba mít na zřeteli významové rozdíly, které s sebou volba slovesného času přináší.
Zvažované varianty:
Ještě je čas, bleskne mu hlavou. Ještě je čas, blesklo mu hlavou. Nabral tempo a počítá schody, do kterých vyrazil. Nabírá tempo a počítá schody, do kterých vyráží.
Poslední užití: 19.10.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#877
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: Lze v textu střídat tvary svou a svoji?
Klíčové slovo: svůj
Odpověď: S ohledem na stylovou jednotnost textu doporučujeme užívat jen jeden z tvarů.
Zvažované varianty:
svou svoji
Poslední užití: 8.6.2015
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.