Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #215 [Zásady pro stylizaci textu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/3, položky: 11-20/24
Stav:
#9103
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: Připravuji prezentaci, v níž budu pracovat s mapou. K určitým místům na mapě potřebuji doplnit popisky. Některé popisky jsou heslovité, jiné mají formu věty. Neměla bych je sjednotit?
Odpověď: Ano, s ohledem na stylovou jednotnost textu a pohodlí adresátů doporučujeme formu popisků sjednotit.
Poslední užití: 11.6.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8635
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: V textu se objevuje např. „pan profesor Novák“ a na jiném místě např. „doktor Dvořák“. Slovo „pan“ se mi zde zdá nadbytečné, navíc si myslím, že bych měla (ne)užívání tohoto slova sjednotit. Jak mám text upravit?
Klíčové slovo: pan
Odpověď: Zacházení s výrazem „pan“ ve spojeních typu „(pan) profesor [příjmení]“ by bylo vhodné v rámci jednoho textu sjednotit. Nedokážeme však říci, zda by měl být výraz odstraněn, či naopak doplněn, neboť tato volba je závislá na druhu textu.
Zvažované varianty:
pan profesor Novák profesor Novák
Poslední užití: 4.3.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8602
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: V rámci jedné knihy se v mluvě vypravěče celkem nahodile střídají tvary osobního zájmena já: mě a mne. Domnívám se, že by měl být užíván jen jeden tvar. Souhlasíte?
Odpověď: Z morfologického hlediska jsou tvary mě a mne rovnocenné, ze stylistického nikoliv – tvar mě je neutrální, tvar mne hodnotíme jako knižní. Není-li pro střídání těchto tvarů v pásmu vypravěče zvláštní důvod, doporučili bychom s ohledem na stylovou jednotnost textu používat pouze jeden z nich.
Poslední užití: 6.2.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8589
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: Může stát spojka poněvadž na začátku věty?
Klíčové slovo: poněvadž
Odpověď: Ano, může. Takové užití dokládá Slovník spisovného jazyka českého na příkladu: Poněvadž nerozuměl, zeptal se.
Poslední užití: 19.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8053
Užití:
1 0 1
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: Co se týče textu písniček, bere se gramatika nějak jinak než obvykle? Nebo lze vytvářet tvary slov, které neexistuji? Např. klesal v zápasích, vrátíš se-li. Vytváříme takový křesťanský zpěvník pro naše soukromé účely, tak asi nemusí být všechno správně...
Odpověď: Ve zpěvnících se objevují mnohé texty (zvláště např. u lidových písní), které neodpovídají spisovné normě, často z důvodu zachování rýmu. V takovýchto případech se na dodržování spisovné normy nelpí. V písních (a obecně umělecké tvorbě) není ani neobvyklé vytváření novotvarů. Pomyslné hranice tvoří jen předpoklad srozumitelnosti pro adresáta textu.
Poslední užití: 8.7.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6104
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: V textu se objevuje 3. os. mn. čísla slovesa vzoru „sází“. Tento tvar lze zapsat jako sází i sázejí. Je nutné sjednotit uvádění tohoto tvaru v rámci celého textu?
Klíčové slovo: jednotnost; sázet
Odpověď: S ohledem na požadavek stylové jednotnosti textu doporučujeme v rámci jednoho textu používat pro 3. os. mn. č. buď pouze tvary kratší, nebo pouze tvary delší. Oba tvary jsou stylově rovnocenné. Navíc by střídání tvarů 3. os. mn. č. u jednoho slovesa mohlo být považováno za neznalost autora, a tudíž za chybu.
Zvažované varianty:
sází sázejí
Poslední užití: 4.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 4 Jednotná úprava (s. 13)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5908
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: V textu se mi často objevuje 7. pád od slova kotel. Vím, že toto slovo lze skloňovat dvojím způsobem, a v 7. pádě se mi tak může objevit tvar kotli i kotly. Je ale možné, aby se oba tvary objevovaly v rámci jednoho textu?
Klíčové slovo: jednotnost; kotel
Odpověď: S ohledem na požadavek stylové jednotnosti doporučujeme v rámci jednoho textu používat tvary slova kotel pouze podle jednoho vzoru. Navíc by střídání tvarů zakončených jednou na měkké -i, podruhé na tvrdé -y mohlo být považováno za neznalost autora, a tudíž za chybu.
Zvažované varianty:
kotli kotly
Poslední užití: 21.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 4 Jednotná úprava (s. 13)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5739
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: Může být zpráva psána v budoucím čase?
Klíčové slovo: zpráva
Odpověď: Ačkoliv jsou zprávy psány obvykle v čase minulém, setkáme se v publicistice i se zprávami formulovanými v budoucím čase. Užití budoucího času tedy není vyloučené.
Poslední užití: 5.5.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4156
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: Používám v textu slovo „kotel“ a to má v 7. pádě množného čísla možné tvary „kotli“ i „kotly“. Kolegyně mi tvrdí, že mám používat pouze jednu z těch variant a nestřídat je. Existuje takové pravidlo?
Klíčové slovo: jednotnost; kotel
Odpověď: Podstatné jméno „kotel“ lze skloňovat podle vzoru hrad i podle vzoru stroj. Doporučujeme zvolit jedno z těch paradigmat a důsledně jej používat v celém textu. V případě střídání tvarů by se mohl příjemce textu domnívat, že autor skloňování tohoto jména neovládá. Volba konkrétního paradigmatu je na autorovi, varianty jsou rovnocenné.
Zvažované varianty:
kotli kotly
Poslední užití: 21.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2510
Užití:
1 1 0
Dotaz: Konkrétní zásady pro stylizaci textu
Konkrétní dotaz: V 6. pádě množného čísla jsou správné tvary koláčcích i koláčkách. Mohu v rámci jednoho textu tyto tvary střídat, nebo bych měla používat jen jeden z nich?
Klíčové slovo: koláček
Odpověď: Doporučujeme zvolit jeden z tvarů a ten v textu používat.
Poslední užití: 8.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.