Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #205 [Abecední seznam].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/25
Stav:
#13473
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abecední řazení podle jména a příjmení
Konkrétní dotaz: Pod jaké písmeno zařadit jméno Aniko von G. do abecedního seznamu?
Klíčové slovo: abeceda; Aniko von G.
Odpověď: Řazení jmen, v nichž příjmení předchází předložka nebo člen (např. de, da, la, von), je problematické a není nikde normováno. V úzu se přitom vyskytují obě řešení. Pokud se k předložce nepřihlíží, je jméno Aniko von G. v abecedním seznamu řazeno pod písmeno G, lze však připustit také řazení podle předložky pod písmeno V. Pokud se jedná např. o rozsáhlejší rejstřík nebo encyklopedii, je výhodné uvádět jméno na obou místech abecedy – na jednom místě je plný záznam, na druhém pouze odkaz na podobu, u níž se čtenář dozví více informací.
Poslední užití: 10.11.2023
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno v odpovědi s ID: #5916 ukaž.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12856
Užití:
1 1 0
Dotaz: Prvky řazení
Konkrétní dotaz: Pokud je součástí doplňku hesla datum, měl by být uveden rok, případně měsíc a rok, nebo celé datum včetně dne?
Klíčové slovo: abecední seznam; doplněk
Odpověď: Na tento dotaz nelze odpovědět, míra podrobnosti uvádění dat záleží na autorovi textu. Není nám známo, že by v dané oblasti existoval jakýkoliv úzus.
Poslední užití: 8.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 2.3 Prvky řazení (s. 3)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12855
Užití:
1 1 0
Dotaz: Prvky řazení
Konkrétní dotaz: Měly by stát doplňky hesla v 1. pádě, nebo mohou mít jiný tvar (např. Česko, nebo v Česku)?
Klíčové slovo: abecední seznam; doplněk
Odpověď: Norma ČSN 97 6030 Abecední řazení neuvádí pro danou problematiku konkrétní doporučení, ale ze zde uvedeného příkladu vyplývá, že se doplňky hesla obvykle užívají v 1. pádě (heslo Česká Rybná, doplněk okr. Chrudim).
Poslední užití: 8.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 2.3 Prvky řazení (s. 3)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12852
Užití:
1 1 0
Dotaz: Prvky řazení
Konkrétní dotaz: Jakým způsobem je doporučeno psát doplňky hesla (např. heslo Orlík s doplňkem zámek)? Uvádí se před heslem, nebo za heslem? Jsou od hesla odděleny nějakou interpunkcí?
Klíčové slovo: abecední seznam; doplněk
Odpověď: Norma ČSN 97 6030 Abecední řazení doporučuje v abecedních seznamech uvádět doplňky za heslem, přičemž je lze uvést v závorce, např. Orlík (zámek), nebo je lze oddělit čárkou, např. Orlík, zámek, či pomlčkou, např. Orlík – zámek.
Poslední užití: 8.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 2.3 Prvky řazení (s. 3)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12791
Užití:
1 1 0
Dotaz: Úprava abecedního seznamu
Konkrétní dotaz: Existuje nějaká norma pro uvádění jmen v rejstříku? Konkrétně mě zajímá, zda je nutné mezi příjmením a iniciálou rodného jména psát čárku (např. Novák, J.)?
Klíčové slovo: rejstřík
Odpověď: Rejstříky apod. mají povahu abecedního seznamu. Norma, která se věnuje abecednímu řazení v takových seznamech, však o jejich formální úpravě mnoho neříká. Čárka mezi příjmením a iniciálou rodného jména se tak psát může, ale nemusí. Důležité je, aby byl zápis v rámci rejstříku jednotný.
Poslední užití: 14.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Formální a grafická úprava prvků řazení (s. 7)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10926
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abecední řazení – pořadí písmen
Konkrétní dotaz: Jakým způsobem zařadit do abecedního seznamu název obsahující znak ampersand (&)? A jak jej posuzovat v případě, že je tento znak vypsán slovem (et)?
Klíčové slovo: abeceda
Odpověď: Znak ampersand doporučujeme řadit až za písmena abecedy a číslice. Je-li vypsán slovem (et), postupujeme jako při řazení běžných písmen abecedy.
Poslední užití: 1.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 3 Abecední řazení, 3.14, 3.15 (s. 7)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10925
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abecední řazení – pořadí písmen
Konkrétní dotaz: Jakým způsobem zařadit do abecedního seznamu název obsahující lomítko?
Klíčové slovo: abeceda
Odpověď: Vyskytuje-li se jako součást daného slovního výrazu interpunkční znaménko, obvykle se k němu při řazení nepřihlíží a o pořadí rozhoduje následující znak.
Poslední užití: 1.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 3 Abecední řazení, 3.14, 3.15 (s. 7)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10924
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abecední řazení – pořadí písmen
Konkrétní dotaz: Jakým způsobem zařadit do abecedního seznamu výraz obsahující spojovník?
Klíčové slovo: abeceda
Odpověď: Pokud výraz obsahuje spojovník, doporučujeme posuzovat ho jako mezeru. V abecedním řazení se mezera řadí před první písmeno abecedy.
Poslední užití: 1.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 3 Abecední řazení, 3.14, 3.15 (s. 7)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností − Abecední řazení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10906
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abecední řazení – pořadí písmen
Konkrétní dotaz: Vytváříme abecední seznam názvů firem. Součástí některých názvů jsou i číslice. Nevíme si rady, v jakém pořadí uvést názvy „Ka.....“ a „K2.....“.
Klíčové slovo: abeceda
Odpověď: Číslice a skupiny číslic se řadí dle číselné hodnoty (ve vzestupném pořadí) až za písmena abecedy. V uvedeném případě bude tedy v seznamu stát nejprve název „Ka.....“, poté „K2.....“.
Poslední užití: 20.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 3 Abecední řazení, 3.14, 3.15 (s. 7)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností − Abecední řazení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10791
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abecední řazení – pořadí písmen
Konkrétní dotaz: Chtěla bych si ověřit, zda bude v abecedním seznamu příjmení nejprve „Němcová“ a až poté „Nepil“, popřípadě jakou roli hraje při abecedním řazení diakritické znaménko.
Klíčové slovo: abeceda; příjmení
Odpověď: Písmena s diakritickými znaménky se posuzují jako prostá základní písmena bez diakritických znamének, abecední pořadí tedy nemění. Výjimkou jsou případy, kdy se dvě slova liší pouze přítomností diakritiky, např. kanón a kánon – pak stojí v abecedním seznamu na prvním místě slovo bez diakritiky, na druhém místě s diakritikou. Vámi uvedené řazení je tedy správné.
Poslední užití: 22.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 97 6030 Abecední řazení.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 3 Abecední řazení, 3.4 (s. 5)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Abecední řazení – odd. 1 Pravidla pro abecední řazení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.