Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #204 [Citace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/6, položky: 1-10/56
Stav:
#12829
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odkaz na bibliografický údaj v textu
Konkrétní dotaz: V textu se odkazuje na bibliografický seznam pomocí čísel v horním indexu. Jakým způsobem lze pomocí horního indexu odkázat současně na dva bibliografické záznamy? Oddělují se čísla v horním indexu čárkou a stojí pak tato čárka nahoře mezi čísly?
Klíčové slovo: index; odkaz; bibliografický údaj
Odpověď: Doporučovali bychom čísla v horním indexu oddělit čárkou, aby nedošlo k záměně (aby se např. odkazy č. 1 a 2 nepřečetly jako odkaz č. 12). Čárka pak stojí také v úrovni horního indexu.
Poslední užití: 30.8.2022
Atributy odpovědi
ID související odpovědi: #7643

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12808
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odkaz na bibliografický údaj v textu
Konkrétní dotaz: Pokud dvakrát za sebou odkazuji na stejnou citaci, mohu odkázat slovem tamtéž?
Klíčové slovo: odkaz; tamtéž
Odpověď: Pokud dvakrát za sebou odkazujete na stejnou citaci, lze odkazovat slovem tamtéž, užívá se také latinská zkratka ibid.
Poslední užití: 27.6.2022
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12807
Užití:
1 1 0
Dotaz: Složky bibliografického údaje
Konkrétní dotaz: Může se v bibliografické citaci za jménem autora psát tečka?
Klíčové slovo: citace; autor
Odpověď: Tečka za jménem autora v bibliografickém údaji je zcela v pořádku, je to dokonce způsob oddělení doporučený bibliografickou normou ČSN ISO 690. Běžně se setkáváme také s dvojtečkou, která je rovněž přípustná.
Poslední užití: 27.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 5.2 Osobní jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12776
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odkaz na bibliografický údaj v textu
Konkrétní dotaz: V textu uvádím citace formou číselného odkazu v kulatých závorkách. Jsou tyto kulaté závorky od předcházejícího textu odděleny mezerou, nebo přiléhají k textu bez mezery?
Klíčové slovo: odkaz
Odpověď: V souladu s českou technickou normou věnovanou bibliografickým citacím a odkazům na ně doporučujeme kulaté závorky obsahující odkazy na citace od předcházejícího textu oddělit mezerou.
Poslední užití: 9.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Příloha A: Metody citace - A.3 Forma číselného odkazu - A.3.1 Odkaz v textu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12775
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odkaz na bibliografický údaj v textu
Konkrétní dotaz: V textu uvádím citace formou číselného odkazu v textu, který umisťuji do kulatých závorek. Pokud se k jedné větě vztahuje více citací, měly by odkazy na ně být v jedné závorce, nebo ve třech samostatných závorkách?
Klíčové slovo: odkaz
Odpověď: Česká technická norma věnovaná bibliografickým citacím a odkazům doporučuje uvádět všechny odkazy v jedné závorce.
Poslední užití: 9.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Příloha A: Metody citace - A.3 Forma číselného odkazu - A.3.1 Odkaz v textu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12774
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odkaz na bibliografický údaj v textu
Konkrétní dotaz: V textu uvádím citace formou číselného odkazu v textu. Pokud se k jedné větě vztahuje více citací, tzn. odkazuji současně na více již dříve citovaných zdrojů, je někde normováno (či existuje nějaká obecná citační zvyklost), v jakém pořadí by měly být číselné odkazy uváděny (např. vzestupně dle čísel odkazů, dle aktuálnosti citace apod.)?
Klíčové slovo: odkaz
Odpověď: Česká technická norma věnovaná bibliografickým citacím a odkazům na ně pouze uvádí, že „číslem v kulatých závorkách, hranatých závorkách nebo v horním indexu odkazujeme v textu na informační zdroje v pořadí, v jakém jsou citovány poprvé“. Situaci, kdy se citace opakují a je třeba odkázat na více citačních zdrojů najednou, neřeší. Je však možné, že jednotlivé redakce a nakladatelství mohou mít svá vlastní pravidla.
Poslední užití: 9.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Příloha A: Metody citace - A.3 Forma číselného odkazu - A.3.1 Odkaz v textu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12751
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odkaz na bibliografický údaj v textu
Konkrétní dotaz: Jakým způsobem mám v textu uvádět odkaz na synchronní korpus ve verzi 8, který vydává Český národní korpus? Setkávám se v praxi s velmi různými způsoby, např. SYN verze 8, SYN_v8, Syn_v8, Syn v8 a dalšími.
Klíčové slovo: odkaz; korpus syn
Odpověď: V bibliografickém údaji se obvykle setkáváme s podobou SYN, verze 8 (takto doporučují citovat i samotní autoři korpusu), v textu se však skutečně setkáváme s různými zkrácenými podobami. Například na webových stranách www.korpus.cz lze vidět podobu syn v8, ale též syn_v8, jazykovědný časopis Naše řeč zase doporučuje podobu SYN v8. Byli bychom k různým podobám tolerantní, doporučujeme ovšem v rámci jednoho textu užívání odkazu sjednotit.
Poslední užití: 26.7.2022
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11008
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odkaz na bibliografický údaj v textu
Konkrétní dotaz: V textu se vyskytuje víceslovné pojmenování (zákoník práce), k němuž se vztahuje poznámka pod čarou. Od korektora jsem slyšela, že index odkazující k poznámce pod čarou by měl být umístěn za podstatným jménem (zákoník), tedy mezi jednotlivými výrazy víceslovného pojmenování, nikoli až za posledním slovem tohoto pojmenování (práce).
Klíčové slovo: odkaz; index
Odpověď: Umístění odkazu by mělo odpovídat tomu, k čemu se vztahuje. Jestliže se odkaz vztahuje k víceslovnému pojmenování, měl by se nacházet až za posledním slovem tohoto pojmenování, nikoli mezi jednotlivými slovy.
Poslední užití: 16.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.10 Poznámky pod čarou

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10858
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odkaz na bibliografický údaj v textu
Konkrétní dotaz: V textu se odkazuje na bibliografický seznam pomocí čísel v horním indexu. Měly by být tyto indexy umístěny v textu před interpunkční znaménka, nebo za ně?
Klíčové slovo: odkaz; index
Odpověď: Umístění odkazu by mělo odpovídat tomu, k čemu se vztahuje. Jestliže se odkaz vztahuje k jednomu slovu (spojení nebo části věty), měl by být umístěn za tímto slovem (spojením, částí věty). V případě, že za tímto slovem ap. následuje interpunkční znaménko, které patří ke členění věty, nikoliv k odkazovanému slovu, bude odkaz stát před tímto interpunkčním znaménkem. Jestliže se vztahuje k celé větě (odstavci), umisťujeme odkaz za poslední interpunkční znaménko věty (odstavce).
Poslední užití: 5.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.10 Poznámky pod čarou

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10783
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografický údaj
Konkrétní dotaz: Pokud uvádím pod článkem jméno autora a název webové stránky, pro kterou článek vznikl, mám tuto poznámku začít velkým písmenem a ukončit tečkou? A oddělují se tyto dva údaje čárkou? (Např. „Pro server [název serveru], Jan Novák.“)
Klíčové slovo: autor; webová strana
Odpověď: Takové údaje pod webovým nebo novinovým článkem mívají obvykle charakter hesla či podpisu a bývají psány s malým písmenem (pokud tento údaj nezačíná vlastním jménem) a ponechány bez tečky. Řešení s velkým písmenem a tečkou na konci je ale rovněž přípustné. Mezi dvěma výše uvedenými údaji se čárka nepíše, zápis bude tedy vypadat následovně: „pro server [název serveru] Jan Novák“.
Poslední užití: 7.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. (platí od 2011)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: C.10 Příklady bibliografických citací webových stránek a příspěvků na webových stránkách

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.