Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #202 [Dopisy a e-maily].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 9/9, položky: 81-87/87
Stav:
#1133
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Pokud má instituce vedle ústředí také několik poboček, mají údaje v adrese odpovídat údajům centrály, nebo dané pobočky?
Klíčové slovo: adresa
Odpověď: Údaje v adrese by měly odpovídat místu, kam bude pošta reálně doručována. S touto potenciální možností by se mělo počítat i v případě e-mailové korespondence.
Poslední užití: 6.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Adresy
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.1 Poštovní adresa odesilatele (s. 44)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#451
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Stačí, aby dopis obsahoval předtištěný podpis, nebo musí být opatřen podpisem vlastnoručním?
Klíčové slovo: podpis
Odpověď: Je obvyklé, aby byl dopis podepsán vlastnoručně. Výjimky mohou být stanoveny interním územ, či dokonce opatřením instituce, tyto se budou u různých institucí lišit. Norma uvádí, že pokud není nutné opatřit dopis vlastnoručním podpisem nebo je-li dopis zasílán prostřednictvím datových schránek, lze za jméno odpovědného pracovníka připojit zkratku v. r. (vlastní rukou).
Poslední užití: 28.1.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 50)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#450
Užití:
1 1 0
Dotaz: Předmět
Konkrétní dotaz: Setkala jsem se v jedné učebnici s názorem, že když je v dopise vyplněna položka předmět, nemusí se uvádět oslovení. Je to pravda?
Klíčové slovo: předmět; oslovení
Odpověď: S tímto názorem nesouhlasíme. V dopise by měly být uváděny obě položky, tedy jak předmět, tak oslovení.
Poslední užití: 14.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.6 Předmět (s. 48); 15.7 Oslovení (s. 48)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#449
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Uvádí se v dokumentech vytištěné jméno a příjmení s vlastnoručním podpisem, nebo stačí uvést pouze vlastnoruční podpis?
Klíčové slovo: podpis
Odpověď: V dokumentech by mělo stát obojí: jak vlastnoruční podpis, tak vytištěné jméno a příjmení (spolu s s tituly a funkcemi) umístěné pod podpisem.
Poslední užití: 18.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#447
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Mám tu asi desetistránkový článek uveřejněný na webu, který autorka končí rozloučením: S láskou jméno příjmení. Mohu nechat závěrečný pozdrav a jméno, které jsou zarovnány na střed, na jednom řádku?
Klíčové slovo: pozdrav
Odpověď: Ačkoliv se nejedná o klasický dopis, autorka jej ukončila formou, která je typická právě pro útvar dopisu. Doporučovali bychom proto, aby byl pozdrav stejně jako v dopise umístěn na jeden řádek a jméno spolu s příjmením na řádek následující.
Poslední užití: 23.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.9 Pozdrav (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#446
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Pokud v korespondenci uvádíme sloupcové odvolací údaje, píše se za popisky údajů dvojtečka (např. Vyřizuje: Jan Novák)?
Klíčové slovo: odvolací údaje; sloupcové odvolací údaje
Odpověď: Norma připouští obě možnosti, a to jak psát popisky bez dvojtečky, tak s dvojtečkou. Důležité je psát popisky a samotné údaje od jednotných svislic, aby byly graficky odlišeny.
Poslední užití: 30.5.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.1 Sloupcové odvolací údaje (s. 47)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#445
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hlavička dopisu
Konkrétní dotaz: Jak by měla vypadat hlavička úředního dopisu? Co všechno musí obsahovat? Jaké je rozmístění údajů?
Klíčové slovo: hlavička dopisu
Odpověď: V hlavičce dokumentu se obvykle uvádí název a úplná poštovní adresa odesílatele. Může být uveden také údaj o zápisu subjektu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci, identifikační číslo a údaje o spojení. Tyto údaje mohou být umístěny také při dolním okraji strany nebo jinde. Údaje v hlavičce dopisu jsou obvykle umístěny vlevo.
Poslední užití: 25.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.2 Hlavička dopisu
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Grafická úprava dopisu – sekce 1 Obchodní a úřední dopisy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.