Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #202 [Dopisy a e-maily].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/5, položky: 1-20/87
Stav:
#13470
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Kam se v odvolání umisťuje místo a datum odeslání?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Místo a datum odeslání se umisťují na samostatný řádek mezi adresy a předmět odvolání. Mohou být umístěny jak vlevo, tak vpravo.
Poslední užití: 22.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48); Příloha C (s. 64–65)
Jazykový zdroj: Písemná a elektronická komunikace. 2016. (platí od 2016)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 3.7.3 Odvolání (s. 130)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13469
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Pokud píšu odvolání na soud, kde bude umístěna adresa odesilatele a kde bude adresa soudu?
Klíčové slovo: adresa; odesilatel; umístění; odvolání
Odpověď: V odvolání se stejně jako v ostatních dopisech občanů právnickým osobám umisťují obě adresy nahoru od levé svislice. Na prvním místě stojí adresa odesilatele, pod adresou odesilatele se uvádí adresa adresáta.
Poslední užití: 22.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 18 Dopisy fyzických osob právnickým osobám a úřadům (s. 54)
Jazykový zdroj: Písemná a elektronická komunikace. 2016. (platí od 2016)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 3.7.3 Odvolání (s. 130)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13038
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hlavička dopisu
Konkrétní dotaz: Potřebujeme do hlavičky dopisu napsat název školy, který je příliš dlouhý a na jeden řádek se nám nevejde (Akademické gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy). Jak by bylo prosím možné tento název rozdělit na více řádků?
Klíčové slovo: hlavička dopisu
Odpověď: Česká státní norma 01 6910, která se věnuje úpravě dokumentů, obdobný případ neuvádí. Název školy bychom rozdělili na dva, příp. tři řádky, podle prostoru, který Vám hlavička dokumentu poskytuje. Bylo by dobré, aby byl název rozdělen podle celků, tzn. např. Akademické gymnázium || a jazyková škola s právem státní zkoušky, || školy hlavního města Prahy.
Poslední užití: 11.11.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.2 Hlavička dopisu

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12929
Užití:
1 2 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: V adrese píšu před poštovním směrovacím číslem kód CZ (např. CZ 290 01 Poděbrady), na poště mi však bylo řečeno, že do poštovního směrovacího čísla žádná písmena nepatří. Je možné, abych zde ta písmena zanechal? Zásilku budu posílat mimo Evropskou unii, chtěl bych proto pod řádek, na němž je uvedeno PSČ a město, uvést kód EU.
Klíčové slovo: poštovní směrovací číslo; PSČ
Odpověď: Na poště Vám podali správnou informaci, do poštovního směrovacího čísla v české adrese skutečně žádná písmena nepatří. Doporučujeme na jeden řádek uvést poštovní směrovací číslo a město a na řádek následující uvést název země. Název země se píše v některém z mezinárodně známých jazyků, a to verzálkami. Informaci, že jsme součástí Evropské unie, uvádět nutně nemusíte. Pokud však přesto považujete za vhodné tuto informaci v adrese mít, měla by být umístěna na samostatném řádku pod názvem země. Adresa bude tedy vypadat např. takto: 290 01 Poděbrady || Czech Republic || European Union.
Poslední užití: 3.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Adresy
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.2 Poštovní adresa adresáta – Místní údaje (s. 44–45); 20 Dopisy do zahraničí (s. 54)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12909
Užití:
1 2 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Připravujeme vánoční přání, na němž stojí věta: Krásné prožití vánočních svátků přeje kolektiv XY oddělení. Spojení kolektiv XY oddělení stojí na samostatném řádku na místě podpisu. Bude toto přání ukončeno tečkou?
Klíčové slovo: podpis; přání
Odpověď: Za podpisem v dopise tečku nepíšeme, proto bychom ji nedoporučovali psát ani v případě vánočního přání.
Poslední užití: 6.12.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 49)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Podpisy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12857
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Končí text za pozdravem a oslovením (např. Dobrý den, pane Nováku) tečkou, nebo čárkou? Začíná poté text pod oslovením v dopise malým, nebo velkým písmenem?
Klíčové slovo: pozdrav; oslovení
Odpověď: Oslovení v dopise by mělo vždy končit čárkou (i když mu předchází pozdrav) a je součástí první věty dopisu. Následující text proto začíná malým písmenem.
Poslední užití: 24.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.7 Oslovení (s. 48)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Oslovení a závěrečný pozdrav – 1 Oslovení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12804
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Na jakém místě v adrese se uvádí název městské části? Konkrétně mi jde o město Rokycany a místní část střed.
Klíčové slovo: adresa; část obce
Odpověď: Název městské části se v adrese připojuje pomocí spojovníku těsně za název města. Na jednom řádku tedy bude stát poštovní směrovací číslo a po dvou mezerách bude uvedeno Rokycany-střed.
Poslední užití: 12.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Adresy
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3 Obsah poštovních adres (s. 44)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11146
Užití:
1 1 0
Dotaz: Rozdělovník
Konkrétní dotaz: Pokud posílám jedné instituci veřejné státní správy dopis a chci jej dát na vědomí i dalším institucím, uvádí se tento údaj až na konec dopisu, tj. za podpisem? A jak by takový údaj měl vypadat?
Klíčové slovo: na vědomí
Odpověď: Tomuto upozornění, že kopie dopisu byla zaslána na vědomí někomu jinému, říkáme rozdělovník. V případě, že dopis neobsahuje přílohy, umisťuje se rozdělovník od levého okraje pod podpis a mezi podpisem a tímto údajem se vynechává mezera o výšce nejméně jednoho řádku. Nadpis „Rozdělovník“, „Na vědomí“ či „Kopie“ se vyznačuje změnou řezu písma (zpravidla tučně) a nepíše se za ním žádné interpunkční znaménko. Bezprostředně pod ním na dalších řádcích následuje výčet jednotlivých adresátů. Jestliže dopis přílohy obsahuje, uvádí se rozdělovník až za údaj o přílohách, a to po vynechání mezery o výšce nejméně jednoho řádku, přičemž upozornění na přílohy a rozdělovník by měly být sjednoceny, co se týče grafické úpravy.
Poslední užití: 5.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.14 Rozdělovník (s. 52)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11010
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Jak správně zapsat místo a datum odeslání dopisu? Je přípustná formulace „V Brně dne 13. 12. 2020“? A píše se za místem a datem odeslání tečka?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Podle současně platné normy pro úpravu písemností by v odvolacích údajích mělo být místo odeslání uvedeno v 1. pádě, tedy např.: „Brno 13. 12. 2020“. Mezi místem a datem odeslání nepíšeme čárku, stejně tak neužíváme ani tečku za tímto údajem.
Poslední užití: 13.12.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10904
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Píše se závěrečná formule „Srdečně“ s velkým písmenem? A odděluje se od následujícího podpisu interpunkcí (např. Srdečně, Jan Novák)?
Klíčové slovo: pozdrav; podpis
Odpověď: Závěrečný pozdrav stojí na samostatném řádku, začíná velkým písmenem, a pokud je nevětné povahy, interpunkční znaménko se za ním nepíše.
Poslední užití: 24.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Pozdrav (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10895
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Uvádí se u vlastnoručního podpisu i titul a funkce dané osoby?
Klíčové slovo: podpis
Odpověď: ČSN 01 6910 nedává na tuto otázku explicitní odpověď. Volba je tedy na pisateli. Bývá však obvyklé, že v rámci vlastnoručního podpisu se titul a funkce neuvádí, zejména pokud jsou již tyto informace uvedeny v tištěné podobě podpisu.
Poslední užití: 18.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10868
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Měl by být součástí vlastnoručního podpisu i titul, pokud je uveden i v tištěné podobě podpisu?
Klíčové slovo: podpis
Odpověď: ČSN 01 6910 nedává na tuto otázku explicitní odpověď. Volba je tedy na pisateli. Bývá však obvyklé, že v rámci vlastnoručního podpisu už se titul neuvádí.
Poslední užití: 22.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10833
Užití:
1 1 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Je povoleno oddělit místo a datum odeslání čárkou? Mám například údaj „V Ústí nad Labem, 13. 12. 2020“.
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Podle současně platné normy pro úpravu písemností by v odvolacích údajích mělo být místo odeslání uvedeno v 1. pádě, tedy např.: „Ústí nad Labem 13. 12. 2020“. Mezi místem a datem odeslání čárku nepíšeme.
Poslední užití: 4.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10782
Užití:
1 2 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Píše se mezi závěrečným pozdravem nevětné povahy a podpisem čárka (např. „S pozdravem, Jan Novák“)?
Klíčové slovo: pozdrav; podpis
Odpověď: Závěrečný pozdrav stojí na samostatném řádku, a pokud je nevětné povahy, interpunkční znaménko se za ním nepíše.
Poslední užití: 4.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Pozdrav (s. 49)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10748
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Je možné v pracovním e-mailu kromě základního řezu písma použít tučné písmo a kurzivu?
Klíčové slovo: e-mail; řez písma
Odpověď: Danou problematiku norma neuvádí, užití kurzivy či tučného písma v e-mailu nic nebrání.
Poslední užití: 5.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10 Vyznačování (s. 28)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10739
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podpis
Konkrétní dotaz: Píše se v přání za podpisem tečka (např. ... přeje Jan Novák.)? Výraz „přeje“ je pokračováním předchozí věty, ačkoli stojí na samostatném řádku, stejně jako jméno a příjmení.
Klíčové slovo: podpis
Odpověď: Za podpisem tečku nepíšeme.
Poslední užití: 14.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.11 Podpis (s. 49)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Podpisy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10685
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Mám následující údaje: ulice, čp., PSČ, město a městská část. Jak je správně zapsat do dvou řádků? Na jakém místě se uvádí název městské části? A pokud městskou část uvádím na jeden řádek s názvem města (např. Praha 10 a Záběhlice), odděluje se pomlčkou, nebo čárkou?
Klíčové slovo: adresa; část obce
Odpověď: Na jeden řádek se vždy píše (s výjimkou adresy psané do jednoho řádku) jeden adresní údaj. V uvedeném případě je prvním adresním údajem ulice a číslo popisné (např. Dlouhá 123), druhým PSČ, město a městská část. Mezi PSČ a názvem města se vynechávají dvě běžné mezislovní mezery. Název městské části se připojuje pomocí spojovníku těsně za název města, pokud je jeden z názvů (město nebo městská část) víceslovný, píšeme pomlčku s mezerami (tedy: 106 00 Praha 10 – Záběhlice).
Poslední užití: 25.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Adresy
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3 Obsah poštovních adres (s. 44)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10611
Užití:
1 1 0
Dotaz: Poštovní adresa
Konkrétní dotaz: Jak se správně píše adresa do jednoho řádku? Na jakém místě se uvádí název městské části (např. Brno-Lesná)?
Klíčové slovo: adresa; část obce
Odpověď: Pořadí údajů se v adrese psané do jednoho řádku nemění. Po ulici a čísle popisném, poštovním směrovacím čísle a názvu obce tedy následuje název části obce, v uvedeném případě se název městské části připojuje pomocí spojovníku těsně za název města. Jednotlivé adresní údaje se v souvislém textu oddělují čárkou. PSČ a název obce (popř. části obce) tvoří jeden adresní údaj, tedy např.: Dlouhá 123, 638 00 Brno-Lesná.
Poslední užití: 9.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Adresy
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.2 Poštovní adresa adresáta – Místní údaje (s. 44)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10604
Užití:
1 2 0
Dotaz: Odvolací údaje (např. místo a datum)
Konkrétní dotaz: Jak správně zapsat místo a datum odeslání dopisu? Je vhodnější užít název místa v 1. pádě („Praha...“), nebo v předložkovém pádě („V Praze...“)? A píše se mezi místem a datem čárka?
Klíčové slovo: odvolací údaje; místo a datum
Odpověď: Podle současně platné normy pro úpravu písemností by v odvolacích údajích mělo být místo odeslání uvedeno v 1. pádě, tedy např.: „Praha 23. 1. 2021“. Mezi místem a datem odeslání čárku nepíšeme.
Poslední užití: 8.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů (s. 48)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10603
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava textu dopisu
Konkrétní dotaz: Vynechává se řádek mezi oslovením a textem dopisu?
Klíčové slovo: oslovení
Odpověď: Ano, mezi oslovením a textem dopisu se obvykle vynechává mezera o výšce jednoho řádku.
Poslední užití: 24.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.7 Oslovení (s. 48)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Oslovení a závěrečný pozdrav – 1 Oslovení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.