Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #2 [Číselný zápis].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/18, položky: 21-30/178
Stav:
#10852
Užití:
1 1 0
Dotaz: Desetinné číslo
Konkrétní dotaz: Je považováno za chybu, když je v zápisu rozměru výrobku nahrazena desetinná čárka tečkou (např. 17.50 cm)?
Klíčové slovo: desetinné číslo
Odpověď: V českých textech by se pro oddělování desetinných částí čísel měla ve všech případech užívat pouze čárka. Tečka může sloužit jedině k oddělování trojic číselných řádů peněžních částek v administrativních textech.
Poslední užití: 27.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky – Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – sekce 1 Členění čísel
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.1 Členění čísel (s. 24)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10834
Užití:
1 1 0
Dotaz: Datum zapsané číselně
Konkrétní dotaz: Píší se ve dvoumístném zápisu data mezery (např. 25. 01. 2021)?
Klíčové slovo: datum
Odpověď: Základní způsob zápisu dat je 5. 6. 2019, 10. 12. 2019, tedy s mezerami po tečkách bez ohledu na počet číslic v kalendářním dni či měsíci. Pokud ovšem datum zapíšeme dvoumístně, jako je tomu v uvedeném případě, bude zápis bez mezer (25.01.2021). Dvoumístný zápis data je přípustný jako varianta v obchodní a úřední korespondenci. Ačkoliv bychom se přikláněli spíše k užívání základního, tedy jednomístného zápisu s mezerami, nelze volbu dvoumístného zápisu zcela jistě označit za chybnou. Preference zápisu může záležet také na tom, jaké jsou zvyklosti při psaní právních textů.
Poslední užití: 4.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.5.1 Číselné vyjádření kalendářního data (s. 25)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10832
Užití:
1 1 0
Dotaz: Časový údaj
Konkrétní dotaz: Je možno v zápisu času jako denní doby uvádět hodiny 0–9 dvoumístně?
Klíčové slovo: čas
Odpověď: Základní způsob zápisu času je jednomístný, bez nul (tzn. 6.00, případně 6:00). Dvoumístný zápis s nulami je v případě, že oddělujeme hodiny a minuty dvojtečkou, rovněž přípustný (06:00).
Poslední užití: 29.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Časové údaje
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.6 Časové údaje (s. 26)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10830
Užití:
1 1 0
Dotaz: Časový údaj
Konkrétní dotaz: Jak mám správně číslicemi zapsat časový údaj ve spojení „i po dvaadvacáté hodině“? V textu se vyskytuje zápis „i po 22:00 hod.“
Klíčové slovo: čas
Odpověď: Vámi uvedenému slovnímu vyjádření by nejlépe odpovídal zápis s řadovou číslovkou, tedy: i po 22. hodině (hod./h./h). Uvedený zápis „i po 22:00 hod.“ však lze rovněž považovat za přijatelný.
Poslední užití: 29.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Časové údaje
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.6 Časové údaje (s. 26)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10828
Užití:
1 1 0
Dotaz: Časový údaj
Konkrétní dotaz: Jak mám správně číslicemi zapsat časový údaj ve spojení „mezi čtrnáctou a dvacátou první hodinou“? Přichází v úvahu pouze varianta „mezi 14:00 a 21:00“, nebo to mohu zapsat i jinak? V textu jsem viděla zápis času s čárkou mezi hodinami a minutami – ten považuji za chybný.
Klíčové slovo: čas
Odpověď: Varianta časového údaje s čárkou mezi hodinami a minutami (14,00) nepřipadá v úvahu. Vámi navrhovaný způsob zápisu je v pořádku, časový údaj lze rovněž uvést s tečkou (14.00). Máte též možnost zapsat celé hodiny řadovou číslicí (s tečkou), pak by zápis číslicí nejlépe odpovídal Vámi uvedenému zápisu slovnímu: mezi 14. a 21. hodinou.
Poslední užití: 12.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Časové údaje
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.6 Časové údaje (s. 26)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10827
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis základní číslovky číslicí (typ od 13 let)
Konkrétní dotaz: Jak správně zapsat číslici ve spojení „ze šesti palet“? V textu se vyskytuje zápis „6-ti“. Je to v pořádku?
Klíčové slovo: číslice; základní číslovka
Odpověď: Při zápisu číslicemi se k číslicím žádná koncovka nepřidává. Náležitý zápis je tedy „ze 6 palet“.
Poslední užití: 19.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Značky, čísla a číslice – sekce 3 Značky ve spojení s číselnými hodnotami

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10720
Užití:
1 1 0
Dotaz: Časový údaj
Konkrétní dotaz: Je správně zápis času 17:00 (17.00), nebo 17 hodin?
Klíčové slovo: čas
Odpověď: Oba (resp. všechny tři) zápisy jsou v pořádku. V případě, kdy se jedná o celé hodiny, lze nuly ze zápisu času vypustit. Přípustné jsou navíc varianty 17:00 hodin/h/h./hod. nebo 17 h/h./hod.
Poslední užití: 27.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Časové údaje
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.6 Časové údaje (s. 26)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10719
Užití:
1 1 0
Dotaz: Datum zapsané číselně
Konkrétní dotaz: Zapisuje se datum jednomístně, nebo dvoumístně? A je vhodné psát v datu po tečkách mezery?
Klíčové slovo: datum
Odpověď: Základní způsob zápisu dat je 5. 6. 2019, 10. 12. 2019, tedy s mezerami po tečkách bez ohledu na počet číslic v kalendářním dni či měsíci. Dvoumístný zápis data, v němž se mezery po tečkách nepíšou (např. 05.06.2019), je přípustný jako varianta v obchodní a úřední korespondenci. Ačkoliv bychom se přikláněli spíše k užívání základního, tedy jednomístného zápisu s mezerami, nelze volbu dvoumístného zápisu zcela jistě označit za chybnou. Preference zápisu může záležet také na tom, jaké jsou zvyklosti při psaní právních textů.
Poslední užití: 27.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.5.1 Číselné vyjádření kalendářního data (s. 25)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10705
Užití:
1 1 0
Dotaz: Členění čísel – obecné zásady
Konkrétní dotaz: Oddělují se v číslicích řády tisíců tečkou, nebo mezerou (například ve spojení „12 500 měrných jednotek“)? Jsou případně možné oba způsoby zápisu?
Klíčové slovo: řády
Odpověď: Trojice číselných řádů se oddělují mezerami, s výjimkou letopočtů, které se nikdy nečlení. Zápis s tečkou je možný pouze v případě peněžních částek, v tomto případě ho proto nedoporučujeme.
Poslední užití: 23.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.1 Členění čísel (s. 24)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky – Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – sekce 1 Členění čísel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10703
Užití:
1 1 0
Dotaz: Desetinné číslo
Konkrétní dotaz: Může se v zápisu pěněžní částky užívat pomlčka po desetinné čárce zároveň se značkou „Kč“ (např. 50 000,– Kč)?
Klíčové slovo: peněžní částka
Odpověď: Z hlediska současné normy je uvádění pomlčky po desetinné čárce nadbytečné. Doporučujeme proto zápis 50 000 Kč.
Poslední užití: 4.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Peněžní částky, značky měn
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.8 Peněžní částky (s. 27)

ID související odpovědi: #5559

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.