Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #2 [Číselný zápis].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/18, položky: 11-20/178
Stav:
#11288
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Je ve spojení „před 9. hodinou“ namístě napsat za číslicí tečku?
Klíčové slovo: řadová číslovka
Odpověď: Číslovka v uvedeném spojení („před devátou hodinou“) je řadová, proto v případě vyjádření číslicí musí za touto číslicí stát tečka.
Poslední užití: 18.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11278
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis základní číslovky číslicí (typ od 13 let)
Konkrétní dotaz: Jak bych měla správně zapsat číslici ve spojení „po dobu osmi týdnů“? Bude mít číslice nějakou koncovku, například „8mi týdnů“?
Klíčové slovo: číslice; základní číslovka
Odpověď: Při zápisu základních číslovek číslicemi se žádná koncovka k číslicím nepřidává, neboť slabiky „mi“, „ti“ apod. už jsou obsaženy ve tvaru číslovky. Náležitý zápis je tedy „po dobu 8 týdnů“.
Poslední užití: 14.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Značky, čísla a číslice – sekce 3 Značky ve spojení s číselnými hodnotami

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11234
Užití:
1 1 0
Dotaz: Členění čísel – obecné zásady
Konkrétní dotaz: Odděluje se ve čtyřciferném zápisu nadmořské výšky (např. 1 602 m) řád tisíců vždy mezerou, nebo lze číslo zapsat i bez mezery?
Klíčové slovo: řády
Odpověď: Čísla se člení do skupin po třech číslicích vlevo a vpravo od desetinné čárky, u čtyřciferných čísel v souvislém textu (s výjimkou letopočtů, které se nikdy nečlení) se ale připouští i psaní bez mezery. V uvedeném případě tedy lze zapsat jak „1 602 m“, tak „1602 m“. Důležité je, aby řešení bylo v celém textu jednotné.
Poslední užití: 12.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.1 Členění čísel (s. 24)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky – Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – Členění čísel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11121
Užití:
1 1 0
Dotaz: Časový údaj
Konkrétní dotaz: Jak mám správně číslicemi zapsat časový údaj ve spojení „od sedmnácti do devatenácti hodin“? Připadá v úvahu napsat „od 17 h. do 19 h.“? A mohla bych použít i variantu s tečkami za číslicemi (od 17. h. do 19. h.)?
Klíčové slovo: čas
Odpověď: V uvedeném případě máte několik možností, jak údaj zapsat. První Vámi navrhovaná možnost je přijatelná, avšak pokud jde o rozsah vyjádřený dvěma časovými údaji, bývá obvyklé, že zkratka (h./hod.), případně značka (h), se uvádí až za druhým z nich, tedy např.: „od 17 do 19 h/h./hod.“ Můžete též užít časový údaj obsahující minuty, ať už s tečkou, nebo s dvojtečkou, např. „od 17.00 do 19.00 (h.)“ nebo „od 17:00 do 19:00 (h.)“. Zápis s tečkami je rovněž možno realizovat, ale ten už by plně neodpovídal Vámi uvedenému zápisu slovnímu, neboť tečka za číslicí činí ze základní číslovky číslovku řadovou. Spojení s tečkami za číslicemi by se pak četlo „od sedmnácté do devatenácté hodiny“.
Poslední užití: 27.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Časové údaje
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.6 Časové údaje (s. 26)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11015
Užití:
1 1 0
Dotaz: Členění čísel – obecné zásady
Konkrétní dotaz: Odděluje se řád tisíců ve čtyřciferném čísle popisném mezerou (např. Havlíčkova 1 092)?
Klíčové slovo: řády, číslo popisné
Odpověď: Čtyřmístná čísla popisná nečleníme, zápis bude bez mezery.
Poslední užití: 11.12.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.1 Členění čísel (s. 24)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky – Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – Členění čísel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11007
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Pokud chci ve spojení „mezi jedenáctou a sedmnáctou hodinou“ vyjádřit čísla jedenáctá a sedmnáctá číslicí, bude se za nimi psát tečka?
Klíčové slovo: řadová číslovka
Odpověď: Obě číslovky jsou řadové, tečka za nimi proto stát musí. Uvedené spojení bude zapsáno takto: mezi 11. a 17. hodinou.
Poslední užití: 15.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10943
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Pokud chci ve spojení „v šedesátých letech“ vyjádřit číslo číslicí, bude za touto číslicí tečka?
Klíčové slovo: řadová číslovka
Odpověď: Číslovka je řadová, tečka za ní proto stát musí. Spojení tedy bude vypadat následovně: v 60. letech.
Poslední užití: 26.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10941
Užití:
1 1 0
Dotaz: Členění čísel – obecné zásady
Konkrétní dotaz: Odděluje se řád tisíců v čtyřciferných číslech (např. 1 000) mezerou, nebo mohou tato čísla zůstat i bez mezery?
Klíčové slovo: řády
Odpověď: Čísla se člení do skupin po třech číslicích vlevo a vpravo od desetinné čárky, připouští se ale, aby v souvislém textu nebyla členěna čtyřmístná celá čísla. Jsou tedy možné obě varianty, důležité však je, aby řešení bylo v celém dokumentu jednotné.
Poslední užití: 20.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.1 Členění čísel (s. 24)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky – Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – Členění čísel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10917
Užití:
1 1 0
Dotaz: Desetinné číslo
Konkrétní dotaz: Je správné zapisovat zlomek klasickými velkými číslicemi s lomítkem, nebo pomocí šikmé zlomkové čáry a zmenšených číslic? Je mezi těmito dvěma způsoby zápisu nějaký rozdíl?
Klíčové slovo: zlomek
Odpověď: Oba zápisy jsou přijatelné. Rozdíl je v psaní mezer mezi celým číslem a zlomkem v případě smíšeného zlomku. Je-li zlomek zapsán lomítkem a číslicemi, píšeme mezi celým číslem a zlomkem mezeru (např. 1 1/2 = jeden a půl), je-li zlomek zapsán pomocí šikmé zlomkové čáry, mezeru mezi celým číslem a zlomkem neděláme (např. 1½).
Poslední užití: 14.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.3 Zlomky (s. 24–25)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10893
Užití:
1 1 0
Dotaz: Časový údaj
Konkrétní dotaz: Pokud zápis času jako denní doby obsahuje i sekundy, píše se mezi minutami a sekundami tečka, nebo dvojtečka?
Klíčové slovo: čas
Odpověď: Při zápisu času jako denní doby je dovoleno oddělovat hodiny a minuty tečkou i dvojtečkou; mezi minutami a sekundami se píše dvojtečka. Doporučujeme však nekombinovat tečku a dvojtečku v jednom zápisu. Zápis, který obsahuje i sekundy, tedy bude vypadat např. takto: 11:30:15.
Poslední užití: 8.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.6 Časové údaje (s. 26)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Časové údaje

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.