Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #198 [Skloňování – zájmena].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/5, položky: 1-10/44
Stav:
#12201
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zájmeno vztažné
Konkrétní dotaz: Jaký bude tvar zájmena jenž ve spojení „palác, jenž/jež prošel rekonstrukcí“?
Klíčové slovo: jenž
Odpověď: Jde-li o mužský rod (životný i neživotný), v 1. p. j. č. má zájmeno základní tvar jenž: palác, jenž prošel rekonstrukcí. Tvar jež by byl použit, pokud by se zájmeno vztahovalo k podstatnému jménu rodu ženského, např. vila, jež prošla rekonstrukcí.
Zvažované varianty:
jenž jež
Poslední užití: 7.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12199
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zájmeno přivlastňovací
Konkrétní dotaz: Mělo by mít zájmeno vaše dlouhý, nebo krátký tvar ve větě „dovoluji si obrátit vaši/vaší pozornost k...“?
Klíčové slovo: vaše
Odpověď: Zájmeno je použito ve 4. p., proto by mělo mít krátkou koncovku: vaši (pozornost). Dlouhá varianta vaší by se použila ve 2., 3. nebo 6. p.: bez vaší pozornosti, k vaší pozornosti, o vaší pozornosti.
Zvažované varianty:
vaši vaší
Poslední užití: 19.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12048
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zájmeno přivlastňovací
Konkrétní dotaz: Ve spojení „mé bohaté zkušenosti“ je tvar zájmene v pořádku? Nebo má být spíš moje?
Klíčové slovo: můj
Odpověď: Tvar zájmene moje i mé je v pořádku. Obě varianty jsou spisovné: moje zkušenosti i mé zkušenosti
Zvažované varianty:
moje
Poslední užití: 3.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12047
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zájmeno osobní
Konkrétní dotaz: V učebnici je napsaná věta „kdo je spokojený sám sebou“. Je to tak v pořádku?
Klíčové slovo: se
Odpověď: V dané větě je nutné doplnit předložku se: kdo je spokojený sám se sebou. Tvar zájmene sebou je v pořádku, ale vyžaduje v 7. p. předložku se. Spojení sám sebou bez předložky lze použít po slovesech, jimiž se označují pohyby, které dělá původce děje svým tělem: škubat (sám) sebou. Samotné sebou je též součástí spojení jistý (sám) sebou, překvapený sám sebou, rozumí se samo sebou.
Zvažované varianty:
sám sebou sám se sebou
Poslední užití: 26.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční mluvnice češtiny. 1995. (platí od 1995)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zájmena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12040
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zájmeno vztažné
Konkrétní dotaz: Mám větu: „Tolik k Vaší poznámce, již jste učinila před mou asistentkou.“ Tvar zájmena již je zde krátký?
Klíčové slovo: jenž
Odpověď: Ano, v této větě je zájmeno jež (v mužském rodě jenž) ve 4. p. j. č., proto je zde krátký tvar.
Zvažované varianty:
již jíž
Poslední užití: 12.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: jež

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12033
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zájmeno přivlastňovací
Konkrétní dotaz: Mám větu: Potřebujete posílit svou/svoji flotilu vozů. Která varianta je správně?
Klíčové slovo: svůj
Odpověď: Můžete použít oba tvary: svou i svoji. Krátký i dlouhý tvar jsou v tomto případě stylově rovnocenné.
Zvažované varianty:
svou svoji
Poslední užití: 4.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: svá

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12019
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zájmeno osobní
Konkrétní dotaz: Napsala jsem krom jí, ale autokorekt mi to opravil na ní. Je to tak opravdu správně? Tvar zájmene ona ve 2. p. je přece jí.
Klíčové slovo: ona
Odpověď: U zájmen začínajících na j- se po předložce tato počáteční hláska mění na n-: 2. p. jí, ale bez ní, 4. p. ji, ale na ni apod. Krom je rovněž předložka, proto zájmeno, které se s ní pojí, by mělo mít ve spisovném textu na začátku n-: krom ní. Automatický korektor to tedy opravil správně. Přestože vám tam vyhovuje spíše podoba jí, doporučovali bychom použít ve spisovném textu noremní kodifikovanou podobu.
Zvažované varianty:
Poslední užití: 31.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: ona

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10274
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zájmeno osobní
Konkrétní dotaz: Mám napsat bez něj, nebo bez něho, když zájmeno zastupuje mužský rod neživotný?
Klíčové slovo: on
Odpověď: Ve 2. p. j. č. lze použít po předložce tvar něj i něho. Tvar (bez) něj byl dříve hodnocen jako hovorový, dnes se však oba tvary považují za stylově rovnocenné.
Zvažované varianty:
něho něj
Poslední užití: 18.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10056
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zájmeno přivlastňovací
Konkrétní dotaz: Jaký by měl být správný tvar zájmena náš ve větě „...které se učíme využívat a které umožňují posunout naši/naší úspěšnost“?
Klíčové slovo: náš
Odpověď: Zájmeno náš je v této větě v ženském rodě a ve 4. p. j. č. Zde má zájmeno pouze krátký tvar: posunout naši úspěšnost. Dlouhý tvar by signalizoval, že jde o jiný pád, např. bez naší úspěšnosti, o naší úspěšnosti, s naší úspěšností apod.
Zvažované varianty:
naši naší
Poslední užití: 6.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10044
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zájmeno přivlastňovací
Konkrétní dotaz: Jaké tvary se dají použít ve spojení se slovem děti: mé děti, moje děti, mý děti?
Klíčové slovo: můj
Odpověď: Tvary moje a mé jsou ve spojení s podstatným jménem děti spisovné. Tvar mý (děti) patří do nespisovné vrstvy. V neformálních situacích se používá, ale není vhodný pro spisovné komunikační situace.
Zvažované varianty:
moje
Poslední užití: 5.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.