Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #196 [Skloňování – vlastní jména].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 5/24, položky: 81-100/461
Stav:
#9968
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: V textu jsem měla název koncentračního tábora Bergen-Belsen a já jsem skloňovala Bergenu-Belsenu, ale objevily se názory, že by to mělo být Bergen-Belsenu. Jak je to správně?
Klíčové slovo: Bergen-Belsen
Odpověď: Není jednoznačné pravidlo, jak se jmény tohoto typu (dvě podstatná jména) zacházet. U cizích zeměpisných názvů se obvykle skloňuje pouze poslední slovo názvu: 2. p. Bergen-Belsenu (podobně Rhode Islandu, Mont Blancu). Vzhledem ke struktuře názvu je i zde možné skloňovat obě části: Bergenu-Belsenu (viz např. Frýdku-Místku) . V úzu však jednoznačně převažuje skloňování pouze poslední části. Proto doporučujeme tento způsob respektovat.
Zvažované varianty:
Bergenu-Belsenu Bergen-Belsenu
Poslední užití: 17.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména víceslovná - 3. Jména mužského rodu

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9966
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak zacházet s názvem filmu Ben Hur? Psát ve 2. p. Ben Hura, nebo Bena Hura?
Klíčové slovo: Ben Hur
Odpověď: V úzu jsou doloženy především varianty s první složkou nesklonnou: 2. p. Ben Hura, 3. p. Ben Hurovi, 7. p. Ben Hurem. Nesklonnou první složku má i český překlad Wallaceova románu Ben Hur, nakl. Vyšehrad, Praha 1959 (přeložil Jiří Korbel). Varianty s oběma částmi skloňovanými (2. p. Bena Hura) můžeme sice ojediněle najít např. na internetu, ale nepovažujeme je na základě výkladu v Internetové jazykové příručce za vhodné. IJP ve výkladu o osobních jménech víceslovných uvádí: „Výrazy typu ben, bin, ibn (= syn) a členy el, al apod. zůstávají nesklonné.“ V daném případě je románovou (a posléze filmovou) postavou Ben Hur = syn Hurův. Právě nesklonnost první složky (jakožto její vlastnost systémová) mj. dovoluje utvořit výrazy s přídavným jménem přivlastňovacím: Ben Hurovy osudy.
Zvažované varianty:
Ben Hura Bena Hura
Poslední užití: 17.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména víceslovná

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9941
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Mám dotaz, jak zacházet při skloňování se značkou salámu Herkules, kde nejde o osobní jméno. Paní u pultu si ho objednávala a chtěla 10 deka herkulese, což se mi nezdá. Ale kdybych si objednal 10 deka herkula, připadal bych si jako kanibal. Jako nejméně problematické by se mi jevilo říct 10 deka salámu herkules. Jde to vůbec skloňovat?
Klíčové slovo: Herkules
Odpověď: Název určitě skloňovat lze. Původní skloňování Herkules - Herkula se užívá, pokud se mluví o antickém hrdinovi. Pokud použijeme původem antické jméno pro něco jiného, než co původně označovalo, původní latinské či řecké skloňování použít můžeme (2. p. Herkula/herkula), ale obvykle toto podstatné jméno skloňujeme formálně bez odtrhávání zakončení -us, -os apod. Např. kosmos - kosmu (vesmír), ale Kosmos - Kosmosu (název kina). V případě tohoto názvu salámu (ale třeba i lepidla, letounu či jiného výrobku) přicházejí vzhledem k zakončení na -s v úvahu koncovky podle vzoru „hrad“ , respektive podvzoru „les“: 2. p. herkulesu, herkulesa. Vyloučit ovšem nelze ani tvar podle měkkého vzoru „stroj“ (herkulese). U běžných obecných podstatných jmen zakončených na -s toto měkké skloňování obvyklé není, ale v případě názvu herkules může hrát roli, že jde původně o osobní jméno. Osobní jména zakončená na -s totiž ve většině případů spadají pod měkký vzor. V obchodě si tedy můžete objednat 10 deka herkulese, herkulesa i herkulesu. Ani podobu herkula vyloučit nelze, přestože by to bylo z výše uvedených důvodů méně obvyklé. Z hlediska systémového všechny varianty připadají v úvahu. Rozdíl může být pouze ve frekvenci jednotlivých varriant. V Českém národním korpusu se však nevyskytuje dostatečné množství dokladů, abychom mohli o některé variantě prohlásit, že je výrazně méně nebo více častá než ostatní, a že je tedy na základě frekvence noremní či nenoremní.
Zvažované varianty:
herkula herkulese herkulesu herkulesa
Poslední užití: 17.12.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.
Kde popsáno: starší e-mailové odpovědi.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9940
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: manželé, rodina
Konkrétní dotaz: Když je příjmení Šťastný, jak bych měla oslovit? Rodino Šťastných, nebo jinak?
Klíčové slovo: Šťastný
Odpověď: Příjmení utvořená z přídavných jmen mohou mít dvojí tvar: rodina Šťastná (tvar ženského rodu podle slova rodina) nebo rodina Šťastných. Při oslovení 5. p. zůstává tvar příjmení stejný: rodino Šťastná i Šťastných. Stejně by se zacházelo i se spojením manželé Šťastní (tvar množného čísla mužského rodu podle slova manželé) i manželé Šťastných.
Zvažované varianty:
rodino Šťastných rodino Šťastná
Poslední užití: 17.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Typ Novákovi, Skotničtí – Skotnických, rodina Novákova; Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [i], [í]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9931
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak skloňovat anglické mužské jméno Byrne? Odsouvá se koncové -e?
Klíčové slovo: Byrne
Odpověď: Skloňování jména vychází ze zakončení ve výslovnosti. Pokud se jméno vyslovuje [bérn]: bez koncového -e, tedy na souhlásku, doporučujeme skloňovat podle vzoru „pán“: Byrnea, Byrneovi apod.
Zvažované varianty:
Byrneho Byrna Byrnea
Poslední užití: 15.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1.5 Jména zakončená v písmu na samohláskové písmeno a ve výslovnosti na souhlásku (typ Shakespeare, Pierre, Barrande, La Fontaine, Pete, Gable, Jake, White, Mike, Braque, Remarque)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9930
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak zacházet s maďarským jménem Benkő?
Klíčové slovo: Benkő
Odpověď: Doporučujeme skloňovat toto jméno pomocí zájmenných koncovek: Benkőho, Benkőmu, o Benkőm. Tak se zachází se jmény, která jsou v češtině zakončena ve výslovnosti na [e], ale v grafické podobě na jiné samohláskové písmeno.
Poslední užití: 15.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [e], [é] - 3 Jména zakončená ve výslovnosti na [e], [é] a v písmu na jiné samohláskové písmeno

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9914
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Jestliže mám v textu název firmy Blomus, mám napsat, že zákazníka posílám do Blomusu, nebo do Blomu?
Klíčové slovo: Blomus
Odpověď: Vzhledem k tomu, že se nejedná o antické jméno, je běžné nepoužívat řecké či latinské skloňování a koncovky připojovat přímo k celému nezkrácenému slovu. V případě názvů firem, značek apod. se i původně latinské či polatinštělé názvy skloňují obvykle formálně bez odtrhávání koncovek, viz např. pivo Gambrinus nebo kino Kosmos apod.
Zvažované varianty:
Blomusu Blomu
Poslední užití: 22.12.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.
ID související odpovědi: #1193

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9912
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: manželé, rodina
Konkrétní dotaz: Je správný tvar příjmení Scholze [šolce] ve spojení pátrání po rodu Scholzů? Není to Scholzeů, nebo Scholze.
Klíčové slovo: Scholze
Odpověď: Spojení pátrání po rodu Scholzů je v pořádku. Jméno se skloňuje podle vzoru „soudce“ a koncové -e se odsouvá.
Zvažované varianty:
Scholzů Scholze
Poslední užití: 22.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Typ Novákovi, Skotničtí – Skotnických, rodina Novákova; Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [e], [é]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9911
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Potřebovala bych poradit, jak skloňovat jméno Kost. Podle jakého vzoru by se to skloňovalo?
Klíčové slovo: Kost
Odpověď: Přestože obecné podstatné jméno kost je ženského rodu, stejně znějící osobní jméno Kost je mužského rodu a zakončené na tvrdou souhlásku, proto by se mělo skloňovat podle vzoru „pán“: pana Kosta, panu Kostovi, s panem Kostem.
Poslední užití: 11.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1. Jména zakončená ve výslovnosti na tvrdou nebo obojetnou souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9910
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak mám oslovit pána, který se jmenuje Dibusz [dybuš]?
Klíčové slovo: Dibusz
Odpověď: Vzhledem k zakončení na měkkou souhlásku ve výslovnosti bychom toto jméno měli skloňovat podle měkkého vzoru „muž": pane Dybuszi.
Zvažované varianty:
Dibuszi
Poslední užití: 8.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 2.4 Jména zakončená ve výslovnosti a v písmu na rozdílnou souhlásku či souhláskové písmeno

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9909
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak oslovit pána, který se jmenuje Ších? My tu máme napsáno pane Šícho, ale kolega mi píše, že podle tvarotvorného základu zakončeného na -ch by to mělo být pane Šíchu.
Klíčové slovo: Šícha
Odpověď: Kolega má pravdu. Jména zakončená na -ch se skloňují podle tzv. podvzoru „hoch“. V ostatních pádech j. č. mají stejné tvary jako základní vzor „pán“, ale v 5. p. se liší a mají koncovku -u. Tvar Šícho v 5. p. bychom použili, pokud by se pán jmenoval Šícha (vzor „předseda“).
Zvažované varianty:
Šícho Šíchu
Poslední užití: 8.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1. Jména zakončená ve výslovnosti na tvrdou nebo obojetnou souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9908
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Pány se jmény typu Jílovec, Mikulec oslovuji pane Jílovče, Mikulče, nebo Jílovci, Mikulci?
Klíčové slovo: Jílovec, Mikulec
Odpověď: U jmen zakončených na -ec mohou být v 5. p. obě varianty. Vedle té původní, zahrnující měkčení: Jílovče, Mikulče, je možné oslovit i Jílovci, Mikulci.
Zvažované varianty:
Jílovče Jílovci Mikulče Mikulci
Poslední užití: 8.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Jména zakončená ve výslovnosti na měkkou nebo obojetnou souhlásku - 2.2 Jména, která mají před koncovou souhláskou pohybné ‑e‑

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9907
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Když mám příjmení Vachek, jak bych měla toho pána oslovit? Vážený pane Vachku, nebo Vacheku?
Klíčové slovo: Vachek
Odpověď: Jména zakončená na -ek se standardně skloňují tak, že se v nepřímých pádech pohybné -e- odsouvá (5. p. Vachku). Hláska -e- se ponechává hlavně v případech, kdy by jméno bez ní bylo obtížně vyslovitelné, jde o jméno zahraničního nositele, případně tradice v jeho rodině je pohybné -e- ponechávat. To obvykle souvisí i s podobou přechýlenou (Vachková - Vacheková). V tomto případě jde však o celkem běžné české jméno, kde vypuštění pohybného -e- nic nebrání. Doporučovali bychom proto 5. p. Vachku.
Zvažované varianty:
Vachek
Poslední užití: 8.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1.1 Jména, která mají před koncovou souhláskou pohybné ‑e‑, ‑o‑ či ‑a‑

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9906
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak se má zacházet s cizími příjmeními? Pokud chci zákazníka oslovit v dopisu a on má cizí příjmení, mám to příjmení skloňovat?
Klíčové slovo: cizí příjmení
Odpověď: Skloňování jmen a příjmení v českém textu se neřídí tím, zda jsou jména cizího nebo domácího původu, ale spíše zakončením. Pokud tedy jméno lze na základě zakončení zařadit do českého skloňovacího systému, mělo by se skloňovat. Napíšeme tedy např. vážený pane Johnsone, stejně jako bychom napsali vážený pane Navrátile.
Poslední užití: 8.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9901
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod: psaní i-y
Konkrétní dotaz: Jak se čeština dívá na slovenské měkké ľ? Mělo by se po této souhlásce psát v koncovce -i, nebo -y? Např. ve jméně Guľa.
Klíčové slovo: Guľa
Odpověď: V češtině měkké ľ nehraje pro pravopis žádnou roli. V češtině se měkké a tvrdé l/L nerozlišuje, a proto se s ním v textech zachází jako s obojetným. V koncovce jmen skloňovaných podle vzoru „předseda“ nebo „žena“ bychom měli psát -y: Guľy.
Zvažované varianty:
Guľy Guľi
Poslední užití: 8.12.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9898
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak má vypadat 7. p. římského boha, který se jmenuje Janus?
Klíčové slovo: Janus
Odpověď: U jmen latinského původu zakončených na -us se toto zakončení při skloňování odtrhává a koncovky se připojí za zbytek slova: s bohem Janem. Problematické může být , že některé pády (případně i odvozená přídavný jména) mohou být homonymní s tvary jména Jan. Kontext může případnému nedorozumění zamezit, ale přesto se v úzu ukazuje, že uživatelé častěji používají tvary s koncovkou připojenou za celé jméno. Slovník spisovného jazyka českého připouští dvě varianty, tedy skloňování i bez odtrhávaného zakončení -us: 2. p. Jana i Janusa (vzhledem ke tomu, že jde o starší slovník, je zde koncovka -a, dnes se u osobních jmen zakončených na -s přidávají koncovky vzoru „muž“: 2. p. Januse). Následně slovník uvádí i tvary odvozených přídavných jmen se zachovaným zakončením -us: člověk s Janusovou tváří, Janusovým obličejem, janusovský (řidčeji janusový) obličej. Nový akademický slovník cizích slov má pouze podobu janusovský, s výkladem „připomínající boha Januse“. Údaje v příručkách i doklady z úzu tedy ukazují, že noremní je v současné češtině skloňování podle vzoru „muž“: Januse, Janusovi, s Janusem.
Zvažované varianty:
Janusem Janem
Poslední užití: 8.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1.3 Antická jména
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9897
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod životný
Konkrétní dotaz: Jak správně napsat děkuji Ivovi/Ivu Adamčíkovi, Novákovi, apod.?
Klíčové slovo: Ivo
Odpověď: Jméno Ivo ve spojení s příjmením může zůstat nesklonné: Ivo Novákovi. Pokud se skloňuje, mohou být ve 3. p. dva tvary: Ivu i Ivovi. Oba jsou gramaticky v pořádku. Ze stylových důvodů se však doporučuje volit kratší tvar Ivu, pokud následuje příjmení s koncovkou -ovi (Ivu Novákovi), aby se tato koncovka neopakovala dvakrát za sebou: Ivovi Novákovi.
Zvažované varianty:
Ivu Ivovi Ivo
Poslední užití: 7.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [o], [ó]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9896
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Jak oslovit paní, která se jmenuje příjmením Oliva Nováková? Vážená paní ...?
Klíčové slovo: Oliva Nováková
Odpověď: Jména tohoto typu jsou v češtině poměrně nová a dosud se neustálil způsob jejich užívání, proto se nelze opřít o jazykovou normu. Z hlediska systémového přicházejí v úvahu dvě možnosti. 1. Ponechat obě části příjmení nesklonné: Vážená paní Oliva Nováková (respektive nesklonné je příjmení Oliva; přechýlené příjmení Nováková nesklonné není, ale má pouze v 5. p. tvar stejný jako tvar 1. p.). 2. Použít tvar 5. p. i u první části jména: Vážená paní Olivo Nováková. Je třeba počítat s tím, že obě podoby mohou čtenáře či posluchače zarazit, a to právě pro to, že tento typ jmen je zatím v českém prostředí neobvyklý.
Zvažované varianty:
Oliva Nováková Olivo Nováková
Poslední užití: 7.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování víceslovných příjmení; Přechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na samohlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9876
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod životný
Konkrétní dotaz: Pokud má někdo „zvířecí“ jméno, jak bych ho měl oslovit? Např. pane Kozo, Koze, Koza? pane Vlčku, Vlček?
Klíčové slovo: Koza, Vlček
Odpověď: Ve spisovných textech bychom měli oslovovat 5. p. V případě jména Koza je to tvar pane Kozo (jako „předseda“) a u jména Vlček pane Vlčku (vzor „pán“, podvzor „dělník“).
Zvažované varianty:
Kozo Koze Koza
Poslední užití: 26.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9867
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jaký je správný tvar 7. p. slova Vánoce? Opravdu jsou možné oba tvary? Jak je možné, že jsou přípustné tvary Vánoci i Vánocemi? Jako přípustné se dnes uvádí skoro všechno, co se v jazyce objeví.
Klíčové slovo: Vánoce
Odpověď: V 7. p. jsou skutečně možné oba tvary: Vánoci i Vánocemi. Starší tvar je Vánocemi, protože Vánoce (z něm. Weihnachten) jsou rodu ženského a skloňovaly se podle vzoru „růže“ (např. k Vánocím), pouze ve 2. p. s nulovou koncovkou. V odborné literatuře se uvádí, že nejasná rozpoznatelnost rodu, podobnost koncovky s místními jmény na -ice a významová souvislost se slovem svátky vedly k tomu, že se postupně začaly užívat i tvary podle vzoru „stroj“ (např. k Vánocům) a v 7. p. se začaly objevovat dvě varianty: Vánocemi i Vánoci. Tento děj ovšem není nijak nový. Dvojí tvary v 7. p. se objevují dlouhodobě, už v minulých stoletích, a jako kodifikované a spisovné je zachycuje i Příruční slovník jazyka českého ze 30. let 20. st.
Zvažované varianty:
Vánoci Vánocemi
Poslední užití: 25.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Naše řeč.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.