Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #196 [Skloňování – vlastní jména].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 4/24, položky: 61-80/461
Stav:
#10111
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak by se měla skloňovat jména typu Rieger, Langer? Jedná se o dramatika Františka Langera/Langra a o postavu z Havlovy hry Viléma Riegera/Riegra.
Klíčové slovo: Rieger, Langer
Odpověď: Skloňování jmen zakončených na -er kolísá. Zpravidla pokud jde o jméno cizí (respektive jeho nositelem je cizinec), se -e- ponechává, pokud jde o jméno domácí, záleží na rodinném (a v případě známých osobností na zažitém) úzu. Více viz IJP: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku, odst. 1.1 c). Pokud se jedná o postavu hry (Vilém Rieger), doporučujeme respektovat způsob, jakým se jménem ve hře zacházel autor. V případě jména českého dramatika podoba kolísá, objevují se varianty s pohybným -e- i bez něj. Ani jednu podobu nelze hodnotit jako chybnou.
Poslední užití: 18.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku, odst. 1.1 c)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10105
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Zůstává při skloňování psaní se dvěma n, když máme zdrobnělinu od jména Marianna?
Klíčové slovo: Marianka, Mariannka
Odpověď: Podoby při skloňování závisejí na tom, jaká je základní podoba zdrobněliny v 1. p. Pokud jméno Marianna zdrobníme na Marianka, všechny pádové podoby budou obsahovat jedno n. Pokud i ve zdrobnělině ponecháme -nn- (Mariannka), je třeba -nn- ponechat i ve všech pádech při skloňování.
Poslední užití: 6.5.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Domácké podoby rodných jmen (Klárinka, Luki/Luky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10104
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: pomnožná
Konkrétní dotaz: Lidé se ptají, jak se má skloňovat název obce Stěžery. Je to tak, že je to ženský rod, takže v 6. p. bude Stěžerách jako „ženách“?
Klíčové slovo: Stěžery
Odpověď: Název obce Stěžery se řadí k ženskému rodu, má tedy koncovky podle vzoru „žena“. Jako mnoho pomnožných jmen však i tento název v některých pádech kolísá, takže ve 3. a 6. p. jsou vedle koncovek vzoru „žena“ možné i koncovky vzoru „hrad“: Stěžerách i Stěžerech, Stěžerám i Stěžerům.
Poslední užití: 13.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10102
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak se má skloňovat ženské jméno Lea?
Klíčové slovo: Lea
Odpověď: Jméno Lea se skloňuje podle základního vzoru "žena" ( 2. p. Ley), ale vzhledem k zakončení na -ea se v některých pádech vyskytují dubletní tvary podle tzv. podvzoru „idea“: ve 3. a 6. p. tvary Lei i Lee.
Poslední užití: 8.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] - 3. Jména ve výslovnosti zakončená na [oa], [ua], [ea]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10101
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jakým způsobem skloňovat jméno egyptského krále, který se jmenoval Sekenenre Tao? Setkala jsem se s tím, že v jedné publikaci skloňovali jen druhou část.
Klíčové slovo: Sekenenre Tao
Odpověď: Pokud první část víceslovného osobního jména nekončí na souhlásku nebo na -a, je možné tuto část jména ponechat nesklonnou a skloňovat pouze část druhou (2. p. Sekenenre Taa, 3. p. Sekenenre Taovi; Tao podle vzoru „pán“), je ovšem možné skloňovat i obě části jména, přičemž první část se vzhledem k zakončení skloňuje tzv. zájmenným způsobem (2. p. Sekenenreho Taa, 3. p. Sekenenremu Taovi apod.). Skloňování první části Sekenenre podle vzoru „pán“, které je u takto zakončených jmen rovněž možné (srov. Rilke - 2. p. Rilka), bychom přliš nedoporučovali, protože u jmen neznámých a neobvyklých se v současnosti dává přednost spíše zájmennému skloňování kvůli zpětné identifikaci základní podoby jména.
Zvažované varianty:
Sekenenre Taa Sekenenreho Taa
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména víceslovná; Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [e], [é]; Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [o], [ó]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10099
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: víceslovná
Konkrétní dotaz: V textu prózy mám formulaci „jsem bakalářem slavné almae matris Carolinae". Mělo by se to takto skloňovat? Nemělo by to být spíš nesklonné?
Klíčové slovo: alma mater Carolina
Odpověď: Toto spojení je evidentně skloňováno latinsky. Pokud autor užívá původní latinské skloňování s určitým záměrem, navíc jde o umělecký text, pak je v pořádku jej takto ponechat. Obecně platí, že v textech jiných než uměleckých doporučujeme i u citátových výrazů v českém textu skloňovat podle českých tvaroslovných zásad. V takovém případě bychom toto spojení mohli ponechat zcela nesklonné (absolvent alma mater Carolina), případně skloňovat první část podle vzoru „žena“ (almy mater Carolina).
Zvažované varianty:
almae matris Carolinae alma mater Carolina almy mater Carolina
Poslední užití: 18.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: alma mater

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10077
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: V detektivce jsem narazila na osobní jméno Kimble [kimbl] a nejsem si jistá, jak s tím jménem zacházet, jestli vypouštět to -e.
Klíčové slovo: Kimble
Odpověď: U jmen zakončených na němé -e se obvykle doporučuje při skloňování koncové -e spíše vypouštět a nahrazovat pádovou koncovkou, pokud neovlivňuje zpětně výslovnost daného jména: 2. p. Kimbla, 3. p. Kimblovi apod. Toto pravidlo však není stoprocentní. V zachování či vypuštění ‑e může hrát roli i to, jak je jméno tradičně užíváno, zda je dostatečně známé a nedochází k pochybám o jeho základní podobě. V tomto případě bychom se však přikláněli k podobám s vypuštěným -e.
Zvažované varianty:
Kimblea Kimbla
Poslední užití: 20.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1.5 Jména zakončená v písmu na samohláskové písmeno a ve výslovnosti na souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10076
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod: psaní i-y
Konkrétní dotaz: Když oslovím člověka, který se jmenuje Jens („milý Jensi“), bude na konci -i, nebo -y?
Klíčové slovo: Jens
Odpověď: Jméno Jens se na základě zakončení na -s řadí v rámci osobních jmen k měkkému vzoru „muž“ (2. p. Jense jako „muže“), proto v 5. p. bude koncovka -i: milý Jensi.
Zvažované varianty:
Jensi Jensy
Poslední užití: 20.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 2.1 Jména zakončená na ‑s, ‑z, ‑x

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10075
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Jak bych měla skloňovat jméno Cinke? Jak by vypadal 3. p. ve spojení s křestním jménem?
Klíčové slovo: Cinke
Odpověď: Jména zakončená na tvrdé souhláskové písmeno a -e je možné skloňovat dvojím způsobem. Lze použít tvary podle vzoru „pán“ a koncovky připojovat za základ slova s odtrženým -e: Cinka, Cinkovi apod. Nebo je možné za celé slovo připojovat koncovky tzv. zájmenného skloňování: Cinkeho, Cinkemu apod. Oba způsoby jsou možné, ve 3. p. tedy např. Pavlu Cinkovi nebo Pavlu/Pavlovi Cinkemu. V současnosti se prosazuje spíše zájmenné skloňování, protože z pádových tvarů lze snadněji odvodit základní podobu jména.
Zvažované varianty:
Cinkovi Cinkemu
Poslední užití: 20.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [e], [é] - 1.1 Jména cizího původu zakončená ve výslovnosti i v písmu na ‑e

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10073
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Potřebuju skloňovat osobní jméno Okurek. Mám oslovit Vážený pane Okurku? Okureku? Okurek?
Klíčové slovo: Okurek
Odpověď: Se jménem Okurek bychom měli zacházet stejně jako s ostatními jmény zakončenými na -ek (Štěpánek apod.), tzn. pohybné -e- při skloňování vypadává. 5. p. by tedy měl znít „vážený pane Okurku“.
Zvažované varianty:
Okurku Okurek Okureku
Poslední užití: 27.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1.1 Jména, která mají před koncovou souhláskou pohybné ‑e‑, ‑o‑ či ‑a‑

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10071
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Jak se má skloňovat značka Opel Olympia? Překladatel nám napsal „jede Oplem Olympia“. Je to tak správně?
Klíčové slovo: Opel Olympia
Odpověď: Tzv. němé e (píše se, ale nevyslovuje se: Opel [opl]) může být při skloňování v nepřímých pádech vynecháno, je tedy možné napsat v 7. p. Oplem. V současnosti se však prosazuje silná tendence ponechávat toto nevyslovené e v psané podobě ve všech pádech, protože přispívá k lepší identifikaci jména v základním tvaru. Tato tendence se projevuje u jmen osobních i zeměpisných a ještě častěji u názvů značek. Doporučujeme proto volit spíše podobu Opelem: „jede Opelem Olympia“. Případně je samozřejmě možné zvolit nominativ jmenovací a napsat „jede vozem Opel Olympia“.
Zvažované varianty:
Opelem Oplem
Poslední užití: 30.10.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10063
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: mužský rod neživotný: psaní i-y
Konkrétní dotaz: Jak by se mělo použít slovo sokol jako název organizace Sokol Opava ve větě „volejbal se šířil hlavně zásluhou hráčů Sokolu/Sokola Opava“?
Klíčové slovo: Sokol
Odpověď: Jako podstatné jméno ve funkci názvu organizace Sokol je rodu mužského neživotného. Jméno lze skloňovat podle tvrdého vzoru „hrad“ (Sokolu) nebo podle jeho podvzoru „les“ (Sokola), výrazně častější je však tvar Sokola, který uvádí i Slovník spisovného jazyka českého. Tvar Sokola je patrně ovlivněn tím, že původně jde o mužský rod životný (druh ptáka), který má v koncovce 2. p. j. č. -a podle vzoru „pán“. Vzhledem k tomu se domníváme, že tvar Sokolu v 2. p. j. č. by mohl připadat uživatelům jazyka neobvyklý a stylově příznakový.
Zvažované varianty:
Sokolu Sokola
Poslední užití: 29.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10059
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Mám jméno herečky Tarra White. Jak mám utvořit 3. p. [taře]? Jak to bude vypadat v psané podobě?
Klíčové slovo: Tarra
Odpověď: U jmen, která mají před koncovkou dvě r, jako je právě Tarra, dochází ve 3. a 6. p. k hláskovému zjednodušení a na základě mluvené podoby se i v psané verzi objevuje ř: Taře [taře]. Stejným způsobem se zachází i s jinými jmény, např. Sierra Leone: Sieře Leone apod.
Zvažované varianty:
Taře
Poslední užití: 29.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] - 1 b) c) Jména, ve kterých koncovému ‑a předchází ve výslovnosti tvrdá nebo obojetná souhláska
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] - 1 b) Jména, ve kterých koncovému ‑a předchází ve výslovnosti tvrdá či obojetná souhláska

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10054
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: manželé, rodina
Konkrétní dotaz: Když mám příjmení Levý a použiju množné číslo, jak vypadá oslovení? Je na konci -i: Vážení manželé Leví?
Klíčové slovo: Levý
Odpověď: Příjmení, která mají formu přídavného jména, mají dva možné tvary (v 1. i v 5. p. jsou tvary totožné ): manželé Leví (jako „mladí“) nebo manželé Levých (jako „mladých“).
Zvažované varianty:
Levých Leví
Poslední užití: 6.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Typ Novákovi, Skotničtí – Skotnických, rodina Novákova

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10041
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Navím, jak se zachází s italským mužským jménem Satoria. Má se to skloňovat?
Klíčové slovo: Satoria
Odpověď: Mužská jména zakončená na -ia se skloňují podle základního vzoru „předseda“, ale s tím rozdílem, že vzhledem k zakončení na -ia [ija] v koncovce bude -i, nikoli -y: 2. p. Satorii.
Poslední užití: 19.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] - 1. Jména zakončená ve výslovnosti i v písmu na ‑a

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10008
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: ženský rod
Konkrétní dotaz: Když mám slovenský název školy Stredná škola dopravní v Martine, mám zachovat slovenské skloňování (do Stredné školy), nebo skloňovat česky (do Strední školy)?
Klíčové slovo: Stredná škola v Martine
Odpověď: U slovenských názvů v 1. p. zachováváme původní tvar, ale při skloňování přidáváme české koncovky, měli bychom tedy skloňovat do Stredné školy. V případě, že bychom název celý přeložili do češtiny, pak by tvar 2. p. byl do Střední školy. Tvar Strední školy nedoporučujeme, protože je to jakýsi mezistupeň mezi úplným překladem a slovenským skloňováním.
Zvažované varianty:
do Strední školy do Stredné školy
Poslední užití: 12.5.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10006
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Když napíšu, že děkuji panu Bočkajovi, je to tak správně?
Klíčové slovo: Bočkaj
Odpověď: Ano, pokud se pán jmenuje Bočkaj, tak ve 3. p. bychom měli použít tvart Bočkajovi: děkuji panu Bočkajovi.
Poslední užití: 12.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 2. Jména zakončená ve výslovnosti na měkkou nebo obojetnou souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9974
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: manželé, rodina: psaní i-y
Konkrétní dotaz: Na Vánoce jsme pozvali na návštěvu Špačkovy. Bude v koncovce příjmení -i, nebo -y?
Klíčové slovo: Špačkovi
Odpověď: Ve větě „na Vánoce jsme pozvali na návštěvu Špačkovy“ bude v koncovce příjmení -y, protože jde o 4. p. Platí pravidlo, že při souhrnném pojmenování rodiny nebo manželů se v 1. p. píše -i (přišli Špačkovi) a ve 4. p. -y (pozvali jsme Špačkovy). Jako pomůcka nám může posloužit také dosazení ukazovacího zájmena: 1. p. ti Špačkovi, ale 4. p. ty Špačkovy.
Zvažované varianty:
Špačkovi Špačkovy
Poslední užití: 4.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Typ Novákovi, Skotničtí – Skotnických, rodina Novákova

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9971
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod
Konkrétní dotaz: Když mám jméno Rattle, tak ve 2. p. by mělo být Rattlea, nebo Rattla?
Klíčové slovo: Rattle
Odpověď: Obecné pravidlo doporučuje ponechávat koncové -e při skloňování, pokud zpětně ovlivňuje výslovnost daného jména a jeho vynecháním by mohlo dojít k tomu, že čtenář jméno přečte špatně (Mike [majk] – Mikea). Pokud koncové -e tuto funkci nemá, není třeba ho při skloňování ponechávat. To je i případ jména Rattle, doporučujeme proto ve 2. p. tvar Rattla.
Zvažované varianty:
Rattlea Rattla
Poslední užití: 18.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1.5 Jména zakončená v písmu na samohláskové písmeno a ve výslovnosti na souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9970
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: kolísání v rodě nebo v čísle
Konkrétní dotaz: Mám v textu spojení v Glasgowě. Je to tak možné napsat?
Klíčové slovo: Glasgow
Odpověď: jméno města Glasgow může být v češtině rodu mužského (ten Glasgow) a v 6. p. pak bude mít tvar podle vzoru „hrad“: Glasgowě. Zároveň je však možné ho na základě zakončení ve výslovnosti zařadit ke střednímu rodu (to Glasgow) a ponechat nesklonné: v Glasgow. Podle Českého národního korpusu v úzu převažuje střední rod a nesklonnost.
Zvažované varianty:
Glasgowě Glasgow
Poslední užití: 18.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Glasgow; Zeměpisná jména středního rodu - 4. Jména zakončená ve výslovnosti na [u], [ú], [ou], [au]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.