Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #195 [Skloňování – obecná jména].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/19, položky: 11-20/189
Stav:
#11943
Užití:
1 1 0
Dotaz: Střední rod
Konkrétní dotaz: Můžete mi pomoci se skloňováním slova datum? Je to střední rod, nebo mužský rod?
Klíčové slovo: datum
Odpověď: Podstatné jméno datum patří ke střednímu rodu a skloňuje se podle vzoru „město“, což znamená, že s výjimkou 1., 4. a 5. p. j. č. se koncové -um při skloňování odsouvá a k základu slova se přiřazují koncovky vzoru „město“: 1. p. mn. č. ta data. Tvary skloňované podle mužského vzoru „hrad“ (datumy.) nejsou stylově rovnocenné s tvary podle vzoru „město“, jsou stylově nižší. Toto skloňování je však přijatelné tam, kde potřebujeme v rámci věty rozlišit kalendářní a počítačová data (např. „Tato data obsahují převážně datumy“), přestože i zde by se dalo nejasnostem předejít změnou formulace nebo nahrazením výrazu data synonymem údaje (viz heslo datum v IJP).
Zvažované varianty:
data datumy
Poslední užití: 26.11.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11941
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nejasný rod, kolísání rodu
Konkrétní dotaz: Jakého rodu je káně? Jak napsat větu „na obrázku jsou mláďata káně lesní / káněte lesního“? „Několik párů kání/káňat“?
Klíčové slovo: káně
Odpověď: Ve spisovném jazyce může být káně jako dospělý tvor rodu ženského i středního (v odborných textech převažuje rod ženský). Jedná-li se o mláďata, ta jsou pouze rodu středního. V uvedených větách se jedná v obou případech o dospělé ptáky, proto je možné zvolit rod střední i ženský: na obrázku jsou mláďata káně lesní i káněte lesního; několik párů kání i káňat.
Zvažované varianty:
káně káněte
Poslední užití: 25.11.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: káně

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11939
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Slovo křest ve smyslu křest knihy se skloňuje stejně jako křest ve významu náboženském?
Klíčové slovo: křest
Odpověď: Ano, skloňování zůstává stejné. Ať už jde o význam „obřad přijetí do církve spojený s udělením (křestního) jména; svátost očišťující člověka od prvotního hříchu“, nebo o přenesené užití: „udělení jména vůbec“ (viz Slovník spisovné češtiny), skloňování se nemění. V nepřímých pádech se vypouští část „es“: 2. p. křtu, 7. p. křtem apod.
Zvažované varianty:
křestu křtu
Poslední užití: 19.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: křest
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: křest

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11938
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ženský rod
Konkrétní dotaz: Narazila jsem v příruče Čeština - řeč a jazyk na informaci, že číslovka čtvrt je v genitivu čtvrti a čtvrtě. Já si nedokážu vybavit žádné spojení, kde bych použila „bez čtvrti“, aby to byla číslovka. Např. v ustálených spojeních typu tři čtvrti na jednu.
Klíčové slovo: čtvrt
Odpověď: Nejprve je třeba předeslat, že čtvrt není číslovka, ale podstatné jméno. Co se týče pádových tvarů, v různých ustálených spojeních jsme zvyklí na jeden tvar a ten druhý bychom neřekli, ale neznamená to, že by v tom kontextu nebylo možné ho použít. Říkáme tedy tři čtvrtě na jednu, ale mohli bychom říci i tři čtvrti na jednu. Viz např. Slovník spisovného jazyka českého, který uvádí příklad „tři čtvrti (nebo čtvrtě) na osm“. Ke skloňování tohoto slova ještě dodává, že „náležitý pád (mimo 1. a 4., kde je počítaný předmět v 2. pádě) se pak vyjadřuje tvarem jména počítaného předmětu, není-li v pádě předložkovém: č. hodiny, do čtvrt hodiny, ke čtvrt hodině“.
Zvažované varianty:
čtvrti čtvrtě
Poslední užití: 19.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: čtvrt
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: čtvrt
Jazykový zdroj: Čeština – řeč a jazyk. Čechová. 2002. (platí od 2002)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11933
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Má být „na hradě“, nebo „na hradu“?
Klíčové slovo: hrad
Odpověď: Podstatné jméno hrad má v 6. p. j. č. tvar hradě i hradu. Ve funkci příslovečného určení místa se však užívá převážně koncovka -ě: na hradě.
Zvažované varianty:
hradu hradě
Poslední užití: 19.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11932
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod životný
Konkrétní dotaz: Je 4. p. mn. čísla od slova obyvatel zakončený krátce? Píšeme pro obyvatele něčeho?
Klíčové slovo: obyvatel
Odpověď: Ano, 4. p. mn. č. podst. jména obyvatel má skutečně krátkou koncovku -e: pro obyvatele.
Poslední užití: 19.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11340
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Když studentka píše o bezobalovém obchodě nebo obchodu, co je správně?
Klíčové slovo: obchod
Odpověď: Mužská neživotná podstatná jména, která se skloňují podle tvrdého vzoru „hrad“, mohou mít v 6. p. j. č. koncovku -u i koncovku ‑ě(e). Spisovný je tedy tvar obchodu i obchodě. Projevuje se zde tendence ve funkci příslovečného určení místa volit spíše koncovku ‑ě(e) a ve funkci předmětu koncovku ‑u: v obchodě – o obchodu. Nejde však v žádném případě o striktní pravidlo, spíše o obecnou tendenci. V úzu je frekvence použití ve funkci příslovečného určení spíše ve prospěch koncovky -ě (v obchodě) a ve funkci předmětu ve prospěch koncovky -u (o obchodu).
Zvažované varianty:
obchodě obchodu
Poslední užití: 11.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování mužských jmen vzoru „hrad“ – 6. p. j. č.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10950
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Podle kterého vzoru se skloňují slova kilogram a větrolam? Paní učitelka má ve cvičení, že podle vzoru „hrad“ by se mělo skloňovat pouze jedno z nich, ale já myslím, že obě. Jak to je správně?
Klíčové slovo: kilogram, větrolam
Odpověď: Obě podstatná jména jsou rodu mužského neživotného a obě se skloňují podle vzoru „hrad“. Patrně se tedy jedná o chybu v zadání cvičení.
Poslední užití: 23.2.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10949
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ženský rod
Konkrétní dotaz: Jaký tvar by mělo mít slovo tvrz v 7. p. jednotného čísla?
Klíčové slovo: tvrz
Odpověď: Podstatné jméno tvrz se skloňuje podle vzoru „píseň“ a v 7. p. j. č. má tvar tvrzí.
Poslední užití: 22.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10270
Užití:
1 1 0
Dotaz: Střední rod
Konkrétní dotaz: Když mám spojení „v řadě mezinárodních utkání(ch)“, bude na konci -ch, nebo ne?
Klíčové slovo: utkání
Odpověď: Podstatné jméno utkání se skloňuje podle vzoru středního rodu „stavení“. Ten má v 6. p. mn. č. tvar totožný s pádem prvním, tedy „stavení“, proto napíšeme „v řadě mezinárodních utkání“. Matoucí možná může být koncové -ch ve tvaru přídavného jména. Koncovky však v těchto případech nemusejí být stejné.
Zvažované varianty:
utkáních utkání
Poslední užití: 4.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.