Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #190 [Slovosled].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Oblast: Syntax
Kategorie: Slovosled
Stav:
#9626
Užití:
1 1 0
Dotaz: Téma – réma (co dát na konec věty)
Konkrétní dotaz: Chtěla bych se poradit ohledně výrazu na konci věty. Věta zní: „Snížíme spotřebu vody při výrobě produktů o 25 % do roku 2025.“ Zajímalo by mě, jestli můžu dát spojení „do roku 2025“ na konec věty, přestože v anglickém originálu jím věta začíná.
Klíčové slovo: slovosled
Odpověď: Angličtina patří k jazykům, které mají pevný slovosled. Čeština má naproti tomu slovosled volný, protože větněčlenskou funkci jednotlivých výrazů dokáže vyjádřit skloňováním. To, co je jádrem výpovědi, v češtině obvykle klademe právě na konec věty (tzv. aktuální větné členění), takže pokud si přejete zdůraznit rok 2025, je věta v pořádku.
Poslední užití: 10.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční mluvnice češtiny. 1995. (platí od 1995)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: odst. 823

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Slovosled
Stav:
#2287
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pozice příklonek
Konkrétní dotaz: Poslední dobou stále častěji slýchám slovosled např. „Se to musí udělat“. Trhá mi to uši. Je už takový slovosled přípustný?
Klíčové slovo: se
Odpověď: Na tento slovosled často v mluveném jazyce narazíme, ale není kodifikován. Dříve se všeobecně vyučovalo, že musí příklonka se stát na druhém místě za výrazem, k němuž se přiklání, tedy např. ve větě „Můj bratr se tam včera setkal s Evou“ stojí až za výrazem bratr, k zájmenu můj se nepřimyká. Pozice příklonky ale ve velké míře závisí i na kontextu a nemusí tomu tak být vždy. Slovosled „Se to musí udělat“ však mezi takové případy nepatří, jedná se o nespisovný prvek a ve spisovném kontextu se mu doporučujeme vyhnout.
Poslední užití: 26.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Slovosled
Stav:
#2267
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pozice příklonek
Konkrétní dotaz: Jaká pravidla platí pro umístění zvratného ‚se‘ ve větě?
Klíčové slovo: se
Odpověď: Příklonka „se“ se nejčastěji dává tzv. na druhou pozici za výraz, k němuž se přiklání, tedy např. ve větě „Můj bratr se tam včera setkal s Evou“ stojí až za výrazem bratr, k zájmenu můj se nepřimyká. V mluvené češtině se často můžeme setkat s tím, že příklonku „se“ najdeme na první pozici ve větě (např. „Se nezblázni!“). Tato pozice je však v psaném textu velmi příznaková.
Poslední užití: 24.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Slovosled
Stav:
#2265
Užití:
2 2 0
Dotaz: Slovosled – obecný dotaz
Konkrétní dotaz: Má slovosled v češtině pevná pravidla, co se týče postavení jednotlivých větných členů?
Odpověď: V češtině slovosled pevně daná pravidla, jako má třeba slovosled anglický či německý, nemá, je tzv. volný. Pevná pravidla existují například pro pozici příklonek (typicky zaujímají druhou pozici), ale pozice jednotlivých větných členů je spíše věc subjektivní. Je obecně přijímáno, že má každá věta jednu základní slovoslednou variantu, ale může mít několik (kontextově podmíněných) modifikací. Důležité je, že by slovosled měl být takový, aby text při čtení či poslechu dobře plynul a byl v daném kontextu logicky uspořádán.
Poslední užití: 20.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?