Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #181 [Tvar počítaného předmětu po číslovce].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/27
Stav:
#13491
Užití:
1 1 0
Dotaz: Desetinné číslo
Konkrétní dotaz: Je správně tvar „8,5 milionů“, nebo „8,5 milionu“?
Klíčové slovo: desetinné číslo; počítaný předmět
Odpověď: Shoda počítaného předmětu po desetinných číslech se řídí podle desetin, setin atd., tvar počítaného předmětu je proto ve 2. p. j. č. Náležitá podoba je tedy „8,5 milionu“. V méně oficiálních textech se počítaný předmět často objevuje právě ve tvaru 2. p. mn. č., případně se shoda řídí číslovkou umístěnou za desetinnou čárkou („8,5 milionů“). Pro kultivovaný text však doporučujeme pouze první uvedený způsob.
Zvažované varianty:
8,5 milionů 8,5 milionu
Poslední užití: 9.4.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počítaný předmět po číslovkách, sekce 2 – Počítaný předmět po desetinných číslech

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13084
Užití:
1 1 0
Dotaz: Po číslovce sto
Konkrétní dotaz: Jak správně přečtu spojení „mezi 300–400 tisíci rakouskými šilinky“? A je v pořádku tvar počítaného předmětu v 7. pádě, tj. „rakouskými šilinky“?
Klíčové slovo: 300–400 tisíc
Odpověď: Číslovku „sto“ skloňujeme podle vzoru „město“, ale ve spojení s počítaným předmětem někdy zůstává nesklonná, zejména u složitějších číselných výrazů. V uvedeném případě je možno říci „mezi třemi až čtyřmi sty tisíci“ nebo také „mezi tři sta až čtyři sta tisíci“. Pokud jde o tvar počítaného předmětu, ve spojeních číslovek „sto“, „tisíc“, „milion“, „miliarda“ s počítaným předmětem je možný jak druhý pád, tak shoda pádu počítaného předmětu s pádem číslovky. V pořádku je tedy jak varianta „mezi třemi až čtyřmi sty / tři sta až čtyři sta tisíci rakouských šilinků“, tak „mezi třemi až čtyřmi sty / tři sta až čtyři sta tisíci rakouskými šilinky“.
Poslední užití: 2.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počítaný předmět po číslovkách

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13018
Užití:
1 1 0
Dotaz: Po číslovce tisíc
Konkrétní dotaz: Je správně spojení „s více než třemi tisíci obyvatel“, nebo „s více než třemi tisíci obyvateli“?
Klíčové slovo: tři tisíce obyvatel
Odpověď: Pokud se vyskytnou číslovky sto, tisíc, milion, miliarda ve spojení s počítaným předmětem, je vedle 2. p. možná i shoda pádu počítaného předmětu s pádem číslovky. Přijatelná je tedy jak varianta „s více než třemi tisíci obyvatel“, tak „s více než třemi tisíci obyvateli“.
Poslední užití: 21.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počítaný předmět po číslovkách

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12752
Užití:
1 1 0
Dotaz: Typ 21
Konkrétní dotaz: Na banneru máme text, kde se odpočítává čas, např. „Soutěž začíná za 2 dny, 8 hodin a 21 minut“. Kolega mě upozornil, že místo tvaru „minut“ bych měl užít tvar „minuta“. Já si ale myslím, že tento tvar by byl namístě pouze v případě užití řadové číslovky, např. „21. (dvacátá první) minuta“. Jak je to prosím správně?
Klíčové slovo: 21; dvacet jedna
Odpověď: Po složených číslovkách končících na „jeden“, „dva“, „tři“, „čtyři“ jsou dnes v prvním pádě možné oba tvary, tedy „dvacet jedna minut“ i „dvacet jedna minuta“. Dříve byla kodifikována pouze podoba typu „dvacet jedna minuta“. V současnosti je naopak obvyklejší varianta „dvacet jedna minut“, kde se neshoduje číslovka „jedna“ a počítaný předmět „minut“ – starší podoba tedy může být vnímána jako příznaková. V pořádku jsou však obě varianty.
Poslední užití: 4.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počítaný předmět po číslovkách

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12397
Užití:
1 1 0
Dotaz: Desetinné číslo
Konkrétní dotaz: Můžete mi prosím poradit, jaký je správný tvar počítaného předmětu po desetinném čísle v následující větě? „Průměrný věk narostl oproti roku předchozímu o 0,5 let/roku.“
Klíčové slovo: desetinné číslo; 0,5 roku
Odpověď: Tvar počítaného předmětu po desetinných číslech se řídí podle desetin, setin atd., tvar počítaného předmětu je proto ve 2. p. j. č. Náležitá podoba dané věty je tedy „Průměrný věk narostl oproti roku předchozímu o 0,5 roku“. V méně oficiálních textech (například pracovního charakteru) se počítaný předmět často objevuje ve tvaru 2. p. mn. č., případně se řídí číslovkou umístěnou za desetinnou čárkou, tedy „Průměrný věk narostl oproti roku předchozímu o 0,5 let.“ Pro kultivovaný text je však vhodný pouze první uvedený způsob.
Poslední užití: 6.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počítaný předmět po číslovkách, sekce 2 – Počítaný předmět po desetinných číslech

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11953
Užití:
1 1 0
Dotaz: Desetinné číslo
Konkrétní dotaz: Nevím si rady, zda napsat „15,6 palců“, nebo „15,6 palce“. Nebo je správně obojí?
Klíčové slovo: desetinné číslo
Odpověď: Shoda počítaného předmětu po desetinných číslech se řídí podle desetin, setin atd., tvar počítaného předmětu je proto ve 2. p. j. č. Náležitá podoba je tedy „15,6 palce“. V méně oficiálních textech se počítaný předmět často objevuje právě ve tvaru 2. p. mn. č., případně se shoda řídí číslovkou umístěnou za desetinnou čárkou, tedy např. „Šířka je 15,6 palců“. Pro kultivovaný text však doporučujeme pouze první uvedený způsob.
Zvažované varianty:
15,6 palců 15,6 palce
Poslední užití: 20.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počítaný předmět po číslovkách, sekce 2 – Počítaný předmět po desetinných číslech

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11284
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ostatní
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistá, jestli mám napsat „před osmi miliony lety“, nebo „před osmi miliony let“. Můžete mi poradit?
Klíčové slovo: osm milionů
Odpověď: Pokud se vyskytnou číslovky sto, tisíc, milion, miliarda ve spojení s počítaným předmětem, je vedle 2. p. možná i shoda pádu počítaného předmětu s pádem číslovky. Přijatelná je tedy jak varianta „před osmi miliony let“, tak „před osmi miliony lety“.
Poslední užití: 15.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počítaný předmět po číslovkách

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10444
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ostatní
Konkrétní dotaz: Při psaní textu jsem narazila na problém, s nímž si nevím rady. Potřebuji vyjádřit, že se něco stalo před dobou trvající čtrnáct a půl milionu let. Jak to mám správně vyskloňovat? „Před čtrnácti a půl miliony lety“? „Před čtrnácti a půl milionem let“?
Klíčové slovo: čtrnáct a půl milionu
Odpověď: Syntax číslovek obecně v literatuře není příliš důkladně popsána. Aplikujeme-li však na tento případ obecná pravidla, nabízejí se celkem tři možná řešení. Za formálně nejčistší považujeme podobu „před čtrnácti a půl milionem let“. Druhou možností je brát číslovku „čtrnáct a půl“ jako celek a zacházet s ní jako s běžnou číslovkou vyšší než 5 (číslovky 1–4 se syntakticky chovají odlišně); v tom případě by spojení znělo „před čtrnácti a půl miliony let“. Třetí možnost vychází z téhož pojetí jako v předchozím případě, připouští však navíc shodu pádu počítaného předmětu s pádem číslovky: „před čtrnácti a půl miliony lety“. Upozorňujeme však, že míra přijatelnosti posledního řešení se může u jednotlivých uživatelů češtiny lišit.
Poslední užití: 11.8.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počítaný předmět po číslovkách

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10440
Užití:
0 0 0
Dotaz: Ostatní
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistá, jaký tvar má mít sloveso ve větě „Jedna a čtvrt miliardy bylo/byla“. Čím se přísudek řídí?
Klíčové slovo: jedna a čtvrt miliardy
Odpověď: Tento typ shody není v mluvnicích popsán. Přestože výraz „čtvrt“ je v prvotním významu („čtvrtina“) rodu ženského, při použití ve funkci číslovkového výrazu je rodu středního, jak uvádí např. Šmilauer v Novočeské skladbě. Náležitá shoda se spojením „čtvrt miliardy“ je tedy „čtvrt miliardy bylo“. Toto řešení shody považujeme za primární i v případě rozvinutějšího číslovkového výrazu „jedna a čtvrt miliardy“. Protože chybí jednoznačná opora v odborné literatuře, nelze zcela vyloučit ani shodu podle číslovky „jedna“, avšak je třeba počítat s tím, že toto řešení nemusí být pro všechny uživatele češtiny přijatelné.
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9733
Užití:
1 1 0
Dotaz: Desetinné číslo
Konkrétní dotaz: Vytvořili jsme reklamní text, jehož součástí je spojení „2,3 litru“. Osoba, která reklamu namlouvala, číslo přečetla jako „dva celé tři desetiny litru“. Zadavatel nám nyní reklamu vrátil s tím, že tam máme chybu, že jediná správná možnost zní „dvě celé tři desetiny litru“. Uznávám, že tento způsob čtení je zcela jistě správný, ale chtěl jsem se zeptat, jestli je ten náš způsob zcela vyloučený.
Klíčové slovo: dvě celé
Odpověď: Číslovka „dvě“ je zde přívlastkem shodným výrazu „celá“ (Slovník spisovného jazyka českého uvádí, že jde o zpodstatnělý tvar přídavného jména „celý“ s významem „celé číslo“). Vzhledem k tomu, že výraz „celá“ je jméno rodu ženského a číslovka „dvě“ se s ním musí shodovat, je namístě pouze tvar „dvě“ (tvar „dva“ by signalizoval mužský rod). Syntax číslovek je však obecně málo zmapovaná oblast, takže se nelze opřít o žádný ucelený výklad. Je pravděpodobné, že spojení „dva celé (...)“ je motivováno vztažením číslovky „dva“ k počítanému předmětu; vzhledem k tomu, že je tento předmět mužského rodu („litr“), vznikl vazebný můstek „dva celé litry“. Ten však není neproblematický, protože pokud přidáme desetinná čísla, narazíme na rozpor: tvar počítaného předmětu po desetinných číslech se totiž řídí slovem „desetiny“, a proto musí být ve 2. pádě. Vzniká tak agramaticky působící vazba „dva celé (...) litru“. Závěrem: spojení „dva celé tři desetiny litru“ do spisovného textu / kultivovaného přednesu nelze doporučit.
Zvažované varianty:
dvě celé tři desetiny litru dva celé tři desetiny litru
Poslední užití: 18.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počítaný předmět po číslovkách, sekce 2 – Počítaný předmět po desetinných číslech
Jazykový zdroj: Nauka o českém jazyku. Šmilauer. 1974.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 6-67 FF. Názvy číslic a zlomků; číselné složeniny, odst. 2d (s. 200–201)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.