Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #180 [Shoda dvou jmen].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/10, položky: 1-10/95
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda dvou jmen
Stav:
#13447
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tvar zájmena – ostatní
Konkrétní dotaz: Pokud je jméno „noha“ v 7. pádě množného čísla rozvito tvarem zájmena „ten“, bude správný tvar „těmi nohama“, nebo „těma nohama“? V Internetové jazykové příručce jsem tvar „těma“ nikde nenašla.
Klíčové slovo: těma nohama
Odpověď: Pro podstatná jména „ruce“, „nohy“, „oči“, „uši“, označují-li části těla, platí, že jsou v 7. p. mn. č. zakončena na ‑a. Pokud jsou tato podstatná jména rozvita přídavnými jmény, zájmeny či číslovkami, budou také tyto výrazy zakončeny v 7. p. mn. č. na ‑a. Proto je náležité spojení „těma nohama“, stejně jako by bylo např „velkýma nohama“, „čtyřma nohama“ apod.
Poslední užití: 23.1.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Číslo podstatných jmen (dvoje housle, hromady listí), sekce 3.1 – Ruce, nohy, oči, uši, ramena, kolena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda dvou jmen
Stav:
#13174
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tvar zájmena ve vztažné větě
Konkrétní dotaz: Napsal jsem větu „V čestných prohlášeních, které byly přílohou...“, ale kolega mi to opravil následovně: „V čestných prohlášeních, která byla přílohou...“. Čí verze je prosím správná?
Klíčové slovo: který; prohlášení
Odpověď: Zájmeno „který“ ve vedlejší větě se vztahuje k podstatnému jménu rodu středního v množném čísle („prohlášeních“). Proto je jeho náležitý tvar „která“ (ta prohlášení, která...). Od toho se pak odvíjí i tvar přísudku ve vedlejší větě: „V čestných prohlášeních, která byla přílohou...“.
Poslední užití: 1.3.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.4 – Podmět je rodu středního

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda dvou jmen
Stav:
#13115
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tvar přídavného jména v přívlastku shodném v postpozici
Konkrétní dotaz: Mám spojení „práce se seniory žijící s demencí“. Neměl by správný tvar přídavného jména být „žijícími“?
Klíčové slovo: žijící
Odpověď: Máte pravdu. Postponovaný přívlastek (tedy takový, který stojí až za řídícím jménem) v dané větě má povahu přívlastku shodného, proto se musí shodovat v pádě, čísle a rodě s řídícím jménem. V uvedeném případě je řídící jméno „seniory“ v 7. pádě, ve stejném pádě proto musí být i přídavné jméno „žijící“. Náležité znění tohoto spojení je tedy „práce se seniory žijícími s demencí“. Praktickou pomůckou pro kontrolu správného tvaru bývá dosazení přídavného jména do pozice před řídícím jménem, tj. např. „práce s žijícími seniory“.
Poslední užití: 20.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda postponovaného přívlastku (týkající se, vztahující se)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda dvou jmen
Stav:
#13098
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tvar přídavného jména v přívlastku shodném v postpozici
Konkrétní dotaz: Jaký je prosím správný tvar přídavného jména ve spojení „v čase a kvalitě stanovené/stanovených touto smlouvou“?
Klíčové slovo: stanovený
Odpověď: Dané přídavné jméno zde plní funkci přívlastku shodného, a proto se musí nejen v rodě a čísle, ale také v pádě shodovat s řídícím jménem. Pokud by se daný přívlastek vztahoval pouze ke „kvalitě“, tedy jménu rodu ženského v jednotném čísle a šestém pádě, byl by náležitý tvar „stanovené“. V uvedeném případě je však pravděpodobnější, že se přívlastek vztahuje k oběma předcházejícím jménům (tedy k „času“ i „kvalitě“), musí se tedy také s oběma shodovat. Náležité znění tohoto spojení tedy bude „v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou“.
Poslední užití: 16.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda postponovaného přívlastku (týkající se, vztahující se)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda dvou jmen
Stav:
#13093
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tvar přídavného jména v přívlastku shodném v postpozici
Konkrétní dotaz: Nevím si rady, jaký tvar přídavného jména zvolit v následující větě. „Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, oddílu c, vedeného/vedeném u městského soudu.“
Klíčové slovo: vedený
Odpověď: Postponovaný přívlastek (tedy takový, který stojí až za řídícím jménem) v dané větě má povahu přívlastku shodného, proto se musí shodovat v pádě, čísle a rodě s řídícím jménem. V uvedeném případě je řídící jméno „rejstříku“ v 6. pádě, ve stejném pádě proto musí být i přídavné jméno „vedený“. Náležité znění věty je tedy „Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, oddílu c, vedeném u městského soudu.“ Praktickou pomůckou pro kontrolu správného tvaru bývá dosazení přídavného jména do pozice před řídícím jménem, tj. např. „ve vedeném obchodním rejstříku“.
Poslední užití: 11.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda postponovaného přívlastku (týkající se, vztahující se)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda dvou jmen
Stav:
#13074
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tvar zájmena ve vztažné větě
Konkrétní dotaz: Jaký je náležitý spisovný tvar zájmena v následující větě? „Muži, který/kteří přišli.“
Klíčové slovo: který
Odpověď: Zájmeno „který“ ve vedlejší větě se vztahuje ke jménu rodu mužského životného v množném čísle (muži), proto je namístě tvar „kteří“.
Poslední užití: 15.12.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 2.1 Podmět je rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda dvou jmen
Stav:
#12964
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tvar přídavného jména v přívlastku shodném v antepozici
Konkrétní dotaz: Je správně věta „Naše koně pomáhají“, nebo „Naši koně pomáhají“?
Klíčové slovo: kůň; koně
Odpověď: Podstatné jméno „kůň“, ačkoli má v 1. pádě množného čísla („koně“) neživotnou koncovku, je rodu mužského životného, proto je náležité ve tvaru přívlastku (zájmena) v 1. p. mn. č. napsat měkké -i, správně tedy „naši koně“. Tomu pak odpovídá i shoda přísudku, pokud je součástí přísudku příčestí: „Naši koně se pásli“ (nikoli „pásly“).
Poslední užití: 18.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.1.3 – Rodiče, lidičky, koně

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda dvou jmen
Stav:
#12962
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tvar přídavného jména v přívlastku shodném v antepozici
Konkrétní dotaz: Je správně „vrané koně“, nebo „vraní koně“?
Klíčové slovo: kůň; koně
Odpověď: Podstatné jméno „kůň“, ačkoli má v 1. pádě množného čísla („koně“) neživotnou koncovku, je rodu mužského životného, proto je náležité ve tvaru přídavného jména v 1. p. mn. č. napsat měkké -í, správně tedy „vraní (mladí) koně“. Tomu pak odpovídá i shoda přísudku: „Vraní koně se pásli“ (nikoli „pásly“).
Poslední užití: 11.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.1.3 – Rodiče, lidičky, koně

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda dvou jmen
Stav:
#12906
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tvar přídavného jména v doplňku
Konkrétní dotaz: Mám větu „Dívky běhaly bosy“. Myslím, že tvrdé y ve slově „bosy“ je správně, ale nevím proč. Můžete mi poradit?
Klíčové slovo: bosy
Odpověď: Výraz „bosy“ je v uvedené větě doplňkem. Jestliže je doplněk vyjádřený přídavným jménem (v tomto případě jmenným tvarem přídavného jména), zpravidla se shoduje v pádě, rodě i čísle s řídícím jménem. Tím jsou zde „dívky“, tedy jméno rodu ženského. Proto je náležitý tvar „bosy“. Pokud by řídící jméno bylo rodu mužského životného, psali bychom naopak měkké i, např. „Chlapci běhali bosi“.
Poslední užití: 20.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Skladba spisovné češtiny. Grepl – Karlík. 1986.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: s. 308

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda dvou jmen
Stav:
#12799
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tvar přídavného jména v přívlastku shodném v antepozici
Konkrétní dotaz: Jestliže mám 7. pád mn. č. podstatného jména „noha“ označujícího část lidského těla (tj. nohama), bude přídavné jméno ve funkci shodného přívlastku končit také na -a, tedy např. „bosýma nohama“?
Klíčové slovo: bosý; noha
Odpověď: Přívlastek shodný se musí shodovat v pádě, rodě i čísle s řídícím jménem. Jestliže jsou podstatná jména ruce, nohy, oči, uši (v 7. p. mn. č.) rozvita přídavnými jmény, zájmeny či číslovkami, i ony jsou zakončeny v 7. p. mn. č. na ‑a. Správně je tedy skutečně spojení „bosýma nohama“.
Poslední užití: 3.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Číslo podstatných jmen (dvoje housle, hromady listí), sekce 3.1 – Ruce, nohy, oči, uši, ramena, kolena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.