Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #179 [Shoda přísudku s podmětem].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 39/39, položky: 381-383/383
Stav:
#942
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. neživ.
Konkrétní dotaz: Jaké i/y se napíše ve větě „Abychom nebyly celé popíchané“, která zazní v reklamě na vánoční stromky?
Odpověď: Pokud větu pronáší zosobněné vánoční stromky, píšeme v přísudku tvrdé y. Shoda se zde řídí právě podstatným jménem stromky, ačkoli je podmět ve větě nevyjádřený.
Poslední užití: 4.12.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#940
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nevyjádřený podmět – podmět z předchozího větného kontextu
Konkrétní dotaz: Jaké i/y se píše v přísudku ve větě „Žádáme nájemníky, aby dbal_“?
Klíčové slovo: nevyjádřený podmět
Odpověď: Ve větě „Žádáme nájemníky, aby dbali“ se v přísudku píše měkké i. Shoda se řídí podstatným jménem „nájemníky“ z věty hlavní. Protože je toto slovo rodu mužského životného, píše se ve shodě měkké i.
Poslední užití: 15.6.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#65
Užití:
1 1 0
Dotaz: Spojení X je Y (např. změna byl/byla šok)
Konkrétní dotaz: V textu jsem našel větu „Ono to byla doba temna“. Nemá zde být „ona“?
Klíčové slovo: ono
Odpověď: Použití zájmena „ona“ bude rozhodně neproblematické. Problematičtější by bylo, pokud by se zájmeno shodovalo s tvarem následujícího zájmena „to“. Shodu bychom spíše doporučili řídit podle jmenné části přísudku „doba“.
Poslední užití: 9.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.