Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #170 [Jak vypadá slovo X utvořené od slova Y?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/50, položky: 21-30/492
Stav:
#12051
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – tvoření obyvatelských jmen: příponou -an
Konkrétní dotaz: Jaké je správné označení obyvatele Pardubic? Řekla bych, že Pardubičan, ale vidím kolem sebe běžně i podoby Pardubané, Pardubáci a Pardubičáci. Co je správné?
Klíčové slovo: Pardubičan
Odpověď: Spisovná podoba obyvatelského jména od Pardubice je Pardubičan. Podoby obyvatelského jména Parduban, Pardubák či Pardubičák, které se v praxi poměrně často objevují, nejsou spisovné – lze je použít jen v běžné, neoficiální, neformální komunikaci.
Zvažované varianty:
Pardubičan Pardubák Pardubičák
Poslední užití: 8.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Pardubice

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12043
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – tvoření přídavných jmen přivlastňovacích: individuálně přivlastňovací přídavná jména, ze jmen ženských
Konkrétní dotaz: Jakou podobu má přivlastňovací přídavné jméno od ženského jména Penelopa? Je správně „potrestat Penelopiny nápadníky“?
Klíčové slovo: Penelopiny
Odpověď: Individuálně přivlastňovací přídavné jméno od ženského jména Penelopa má (v 1. p. r. m. (živ. i neživ.)) správnou podobu Penelopin, správně je tedy opravdu „potrestat Penelopiny nápadníky“.
Zvažované varianty:
Penelopiny
Poslední užití: 3.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Penelopa

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12011
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – rodiny, manželé, bratři, sestry atp.: příjmení adjektivní (Veselý)
Konkrétní dotaz: Jaké je společné jméno manželů utvořené od příjmení Kopecký?
Klíčové slovo: Kopeckých, Kopečtí
Odpověď: Společné jméno manželů utvořené od příjmení Kopecký má ve spisovné češtině dvě správné varianty – manželé Kopeckých a manželé Kopečtí.
Poslední užití: 31.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Typ Novákovi, Skotničtí – Skotnických, rodina Novákova, bod 1 Pojmenování rodinných příslušníků příjmením rodiny

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11985
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, podstatné jméno zakončené ve výslovnosti na samohlásku: příjmení zakončené ve výslovnosti na [a], [á]
Konkrétní dotaz: Jak se správně přechýlí africké příjmení Okara? Je to Okarová, nebo Okaraová?
Klíčové slovo: Okarová, Okaraová
Odpověď: Cizí ženská příjmení zakončená ve výslovnosti i v písmu na [a] přechylujeme od základu s odtrženým ‑a, popř. i od základu plného. Správné jsou tedy obě možnosti, jak Okarová, tak Okaraová. Častější je přechylování od základu zkráceného.
Zvažované varianty:
Okarová Okaraová
Poslední užití: 25.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na samohlásku (typ Svoboda – Svobodová), bod 1 Příjmení zakončená ve výslovnosti na [a], [á], bod 1.1 Příjmení zakončená v písmu i ve výslovnosti na ‑a

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11984
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Proč se ve slově měkoučký píše jen jedno -k-, když je nejen měkký, ale i měkkost, měkkota, měkkýš s dvěma -kk-?
Klíčové slovo: měkoučký
Odpověď: Slovo měkký je tvořeno kořenem měk- a příponou -k/ý. Při odvození slov měkoučký a měkounký přípona -k/ý odpadá a přípony -oučk/ý a -ounk/ý se připojují přímo ke kořeni měk-, srov. obdobné případy jako heb-k/ý > heb-oučk/ý, hlad-k/ý > hlaď-oučk/ý, slad-k/ý > slaď-oučk/ý atp., kde se tento typ tvoření projeví výrazněji, neboť kořen končí na jinou souhlásku než -k-. (U slov měkkost, měkkota, měkkýš atp. se přípony -ost/0, -ot/a a -ýš/0 nepřipojují k holému kořeni, ale ke kořeni rozšířenému o příponu -k-, která je v měk-k/ý.)
Poslední užití: 6.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník afixů užívaných v češtině. Šimandl (ed.). (platí od 2016)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslou -oučký

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11915
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: časté konkrétní případy/typy, pracovní pozice/funkce
Konkrétní dotaz: Jak označovat ženu ve funkci rady? Lze použít označení radová?
Klíčové slovo: radová
Odpověď: Obecně platí, že zastává-li nějakou funkci žena, je její název/označení žádoucí uvést v přechýleném tvaru. Přechýlená podoba slova rada je radová. PSJČ z let 1935–1957 u slova radová uvádí jen význam ‚manželka rady‘, ale už SSJČ z let 1960–1971 u něj uvádí i význam ‚titul ženy v hodnosti nebo funkci rady‘ (srov. též podoby mistrová, správcová, krejčová). Užití slova radová v tomto významu (jakkoliv pro některé, zejm. starší uživatele češtiny je primárním významem této podoby význam ‚manželka rady‘, který jim tak nejspíš „naskočí“ jako první) je dnes zcela běžné. Doporučujeme jednoznačně použít podobu radová.
Zvažované varianty:
radová
Poslední užití: 18.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo radová
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo rada
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo rada, m. živ.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11907
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – tvoření přídavných jmen přivlastňovacích: individuálně přivlastňovací přídavná jména, ze jmen mužských
Konkrétní dotaz: Je správně Goethova vyhlídka či stezka, nebo Goetheho vyhlídka či stezka?
Klíčové slovo: Goethova, Goetheho
Odpověď: Správná je jak podoba Goethova vyhlídka či stezka, tak podoba Goetheho vyhlídka či stezka. "Přivlastnit" vyhlídku či stezku atp. této slavné osobnosti lze jednak pravidelně tvořeným tvarem individuálně přivlastňovacího přídavného jména (tj. Goethova vyhlídka, stezka), jednak pomocí 2. p. j. č. vytvořeného pomocí zájmenné koncovky -ho (tj. Goetheho vyhlídka, stezka).
Zvažované varianty:
Goethova Goetheho
Poslední užití: 17.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Goethe

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11871
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – rodiny, manželé, bratři, sestry atp.: příjmení adjektivní (Veselý)
Konkrétní dotaz: Je správně rodina Malinovských, nebo rodina Malinovská?
Klíčové slovo: Malinovských, Malinovská
Odpověď: Společné jméno rodiny utvořené od příjmení Malinovský má ve spisovné češtině dvě správné podoby – rodina Malinovských a rodina Malinovská.
Zvažované varianty:
Malinovských Malinovská
Poslední užití: 21.8.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Typ Novákovi, Skotničtí – Skotnických, rodina Novákova, bod 1 Pojmenování rodinných příslušníků příjmením rodiny

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11862
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – rodiny, manželé, bratři, sestry atp.: příjmení adjektivní (Veselý)
Konkrétní dotaz: Jaké je společné jméno manželů od příjmení Suchý?
Klíčové slovo: Suchých, Suší
Odpověď: Společné jméno manželů utvořené od příjmení Suchý má ve spisovné češtině dvě správné podoby – manželé Suchých a manželé Suší.
Poslední užití: 3.5.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Typ Novákovi, Skotničtí – Skotnických, rodina Novákova, bod 1 Pojmenování rodinných příslušníků příjmením rodiny

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11859
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – tvoření přídavných jmen přivlastňovacích: individuálně přivlastňovací přídavná jména, ze jmen ženských
Konkrétní dotaz: Jak se vytvoří přivlastňovací přídavné jméno od ženského jména Renée?
Klíčové slovo: Renin, Renéein
Odpověď: Přivlastňovací přídavné jméno utvořené od ženského jména Renée by mělo mít ve spisovné češtině (v 1. p. j. č. r. m. živ. a neživ.) systémovou podobu Renin. Při tvoření přídavných jmen přivlastňovacích od ženských jmen zakončených ve výslovnosti na [e] se koncová samohláska většinou odsouvá (a uplatňují se změny kořenové souhlásky v češtině obvyklé), srov. např. Alice > Alicin, Penelope > Penelopin atp. Jelikož by však z podoby Renin nemusela být dobře rekonstruovatelná příslušná podoba jména (nebo je z ní dokonce možné rekonstruovat podobu jinou, např. ta Ren, Rena, ta Reno), nevylučovali bychom ani přidání přípony -in/0 za celou podobu jména, tj. užívání podoby Renéein (která je v databázi Českého národního korpusu syn v8 doložena třemi výskyty v tomtéž zdroji).
Zvažované varianty:
Renéein Renin Renéin
Poslední užití: 31.7.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvoření přídavných jmen přivlastňovacích od ženských osobních jmen, bod 1 Tvoření přídavných jmen od osobních jmen zakončených ve výslovnosti na [a], [e], [o], [u], [ú], [ou]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.