Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #166 [Jména termínů].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-2/2
Stav:
#10069
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jména termínů
Konkrétní dotaz: V architektuře se používá výraz raumplan, který je převzat z němčiny. Jaké písmeno se u něj má psát?
Klíčové slovo: raumplan
Odpověď: V němčině se u všech podstatných jmen sice píšou velká písmena, ale pokud se německý výraz začne užívat v českých textech, řídí se způsob psaní českými pravopisnými zásadami. Protože jde o termín (označující plán budovy z hlediska trojrozměrnosti) a tento typ pojmenování se řadí k pojmenováním obecným, je namístě psát malé písmeno.
Poslední užití: 21.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 22 Odborné názvy, náboženské výrazy, citace apod.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7899
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jména termínů
Konkrétní dotaz: Přemýšlíme, zda se u termínu národní identita nemá psát u přídavného jména velké písmeno. Tímto termínem se označuje vrcholný expertní orgán v dané oblasti činnosti. Nemůže se psát velké písmeno, aby se tím signalizovala vážnost?
Klíčové slovo: národní autorita
Odpověď: Termíny se v češtině píšou s malými písmeny. Je sice pravda, že velká písmena se mohou volit i pro vyjádření úcty. V této funkci se však používají jen u omezeného okruhu pojmenování a termíny mezi ně nepatří. Proto je náležitá podoba národní autorita.
Zvažované varianty:
národní autorita Národní autorita
Poslední užití: 22.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 22.1.1 Termíny – obecně

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?