Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #161 [Jména nemocí].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#7429
Užití:
1 0 1
Dotaz: Jména nemocí, bakterií, virů
Konkrétní dotaz: Hodně se teď diskutuje správný zápis slova covid-19. Na Vašich stránkách jsem našla informaci: „V českých odborných publikacích a přehledech se užívá i zápis s velkými písmeny (COVID-19) jako mezinárodní označení nemoci podle WHO“. Pokud jako organizace vydáváme jednostránkovou tiskovou zprávu určenou široké veřejnosti o právních problémech souvisejících s covidem-19, je správný zápis COVID-19, nebo jde o pravopisnou chybu?
Klíčové slovo: covid-19
Odpověď: Pokud chcete v tiskové zprávě pro veřejnost psát COVID-19, o pravopisnou chybu nejde. Jen volíte zápis, který je obvyklejší především v odborných textech, v nichž je oficiální mezinárodní či latinské označení často základní.
Poslední užití: 19.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 22.1.2 Termíny a jiná obecná jména – příklady

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7428
Užití:
1 1 1
Dotaz: Jména nemocí, bakterií, virů
Konkrétní dotaz: Zajímalo by mě, která z variant covid-19, Covid-19, COVID-19 je správná?
Klíčové slovo: covid-19
Odpověď: Daný výraz vznikl ze spojení coronavirus disease. Jde tedy o tzv. zkratkové slovo. Stejně tak vzniklo např. slovo Čedok (< Česká dopravní kancelář) nebo radar (< z angl. radio detection and ranging). Pojmenování nemocí v češtině nepatří k vlastním jménům, a proto i u zkratkového slova covid (stejně jako u výše uvedeného slova radar) je namístě malé písmeno. Zápis COVID byl patrně ovlivněn analogií s iniciálovou zkratkou SARS, která vznikla – na rozdíl od výrazu covid – pouze z prvního písmene jednotlivých slov – Severe Acute Respiratory Syndrome. Podoba COVID jako mezinárodní označení nemoci podle WHO se užívá v českých odborných publikacích.
Zvažované varianty:
covid-19 Covid-19 COVID-19
Poslední užití: 27.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 22.1.2 Termíny a jiná obecná jména – příklady

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7427
Užití:
1 0 1
Dotaz: Jména nemocí, bakterií, virů
Konkrétní dotaz: Zajímalo by mě, která z variant covid-19, Covid-19, COVID-19 je spisovná. V médiích se vyskytují všechny tři varianty. Oficiální název je podle Světové zdravotnické organizace COVID-19, ale nevím, jak se k tomu staví ÚJČ.
Klíčové slovo: covid-19
Odpověď: Daný výraz vznikl ze spojení coronavirus disease. Jde tedy o tzv. zkratkové slovo. Stejně tak vzniklo např. slovo Čedok (< Česká dopravní kancelář) nebo radar (< z angl. radio detection and ranging). Pojmenování nemocí v češtině nepatří k vlastním jménům, a proto i u zkratkového slova covid (stejně jako u výše uvedeného slova radar) je namístě malé písmeno. Zápis COVID byl patrně ovlivněn analogií s iniciálovou zkratkou SARS, která vznikla – na rozdíl od výrazu covid – pouze z prvního písmene jednotlivých slov – Severe Acute Respiratory Syndrome. Podoba COVID-19 jako mezinárodní označení nemoci podle WHO se užívá v českých odborných publikacích.
Zvažované varianty:
covid-19 Covid-19 COVID-19
Poslední užití: 19.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 22.1.2 Termíny a jiná obecná jména – příklady

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7426
Užití:
1 0 1
Dotaz: Jména nemocí, bakterií, virů
Konkrétní dotaz: Píše se název nemoci covid-19 skutečně s počáteční verzálkou, jak by se z četnosti jeho užití v masmédiích mohlo zdát, a stane se tedy v češtině prvním takto psaným názvem nemoci (kromě iniciálových zkratek jako SARS, AIDS a pod., což není tento případ), nebo jde o další davové převzetí chybné varianty psaní s velkým počátečním písmenem kvůli zdůraznění důležitosti pojmu, tak jak je to typické pro angličtinu?
Klíčové slovo: covid-19
Odpověď: Daný výraz vznikl ze spojení coronavirus disease. Jde tedy o tzv. zkratkové slovo. Stejně tak vzniklo např. slovo Čedok (< Česká dopravní kancelář) nebo radar (< z angl. radio detection and ranging). Pojmenování nemocí v češtině nepatří k vlastním jménům, a proto i u zkratkového slova covid (stejně jako u výše uvedeného slova radar) je namístě malé písmeno.
Poslední užití: 19.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 22.1.2 Termíny a jiná obecná jména – příklady

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7425
Užití:
1 0 1
Dotaz: Jména nemocí, bakterií, virů
Konkrétní dotaz: Jak se díváte na psaní covid-19, tj. s malým počátečním písmenem?
Klíčové slovo: covid-19
Odpověď: Daný výraz vznikl ze spojení coronavirus disease. Jde tedy o tzv. zkratkové slovo. Stejně tak vzniklo např. slovo Čedok (< Česká dopravní kancelář) nebo radar (< z angl. radio detection and ranging). Pojmenování nemocí v češtině nepatří k vlastním jménům, a proto i u zkratkového slova covid (stejně jako u výše uvedeného slova radar) je namístě malé písmeno. Zápis COVID byl patrně ovlivněn analogií s iniciálovou zkratkou SARS, která vznikla – na rozdíl od výrazu covid – pouze z prvního písmene jednotlivých slov – Severe Acute Respiratory Syndrome.
Poslední užití: 19.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 22.1.2 Termíny a jiná obecná jména – příklady

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?