Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #157 [Chráněná území, kulturní aj. památky, památné stromy].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Dotaz: Přírodní rezervace, kulturní památky, památné stromy aj.
Konkrétní dotaz: Při psaní názvu naší organizace píšeme velké N - Národní park Šumava. Jsou ale situace, kdy v dokumentech uvádíme spojení se sousedním (německým) Národním parkem Bavorský les (nejedná se o jednu, ale o dvě samostatné instituce). Jaké písmeno se bude psát u slova národní ve spojení „národní parky Šumava a Bavorský les“?
Klíčové slovo: národní parky Šumava a Bavorský les
Odpověď: Výrazy označující jednotlivé typy chráněného území nejsou součástí vlastního jména, jde o výrazy s obecným významem a měly by se psát s malým počátečním písmenem: národní park Šumava, národní park Podyjí; chráněná krajinná oblast Beskydy atp. Velké písmeno píšeme na počátku názvu organizace/instituce: Správa národního parku Šumava. Na základě toho, co bylo řečeno, jsou náležité podoby národní park Šumava, národní park Bavorský les; národní parky Šumava a Bavorský les.
Poslední užití: 18.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – přírodní útvary

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Přírodní rezervace, kulturní památky, památné stromy aj.
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u přídavného jména popovský ve spojeních Dolní popovská lípa? Nedokážu si představit, že by strom Popovská lípa byl rozdělen a jeho jednotlivé části pak byly nazvány Horní Popovská lípa a Dolní Popovská lípa. Proto bych volil podobu Horní popovská lípa a Dolní popovská lípa. Jedině snad, že by semena stromu Popovská lípa dala vzniku dalších dvou stromů.
Klíčové slovo: Dolní popovská lípa
Odpověď: Stejně jako vám i nám přijde málo pravděpodobné, že východiskem pojmenování by byla Popovská lípa, a proto se přikláníme k zápisu Dolní popovská lípa.
Zvažované varianty:
Dolní popovská lípa Dolní Popovská lípa
Poslední užití: 18.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 79
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 86
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – přírodní útvary

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Přírodní rezervace, kulturní památky, památné stromy aj.
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u přídavného jména popovský ve spojeních Horní popovská lípa? Nedokážu si představit, že by strom Popovská lípa byl rozdělen a jeho jednotlivé části pak byly nazvány Horní Popovská lípa a Dolní Popovská lípa. Proto bych volil podobu Horní popovská lípa a Dolní popovská lípa. Jedině snad, že by semena stromu Popovská lípa dala vzniku dalších dvou stromů.
Klíčové slovo: Horní popovská lípa
Odpověď: Stejně jako vám i nám přijde málo pravděpodobné, že východiskem pojmenování by byla Popovská lípa, a proto se přikláníme k zápisu Horní popovská lípa.
Zvažované varianty:
Horní popovská lípa Horní Popovská lípa
Poslední užití: 18.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 79
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 86
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – přírodní útvary

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Přírodní rezervace, kulturní památky, památné stromy aj.
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u podstatného jména doubrava ve spojení Hodonínská doubrava?
Klíčové slovo: Hodonínská doubrava
Odpověď: Protože slovo doubrava je podstatné jméno obecné (s významem dubový les) a nejde o název obce, ale přírodní lokality, je namístě psát malé písmeno.
Poslední užití: 19.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – přírodní útvary

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Přírodní rezervace, kulturní památky, památné stromy aj.
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u přídavného jména evropský ve spojení evropská významná lokalita Hodonínská doubrava?
Klíčové slovo: evropská významná lokalita Hodonínská doubrava
Odpověď: Spojení evropská významná lokalita je obecné označení, není součástí vlastního jména dané lokality, a proto je třeba psát malé písmeno.
Poslední užití: 19.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – přírodní útvary

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?