Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #156 [Jména významných dějinných událostí, období, dnů, akcí].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/8, položky: 21-30/73
Dotaz: Kulturní, sportovní aj. akce
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova akademický ve spojení akademické mistrovství světa?
Klíčové slovo: akademické mistrovství světa
Odpověď: Náležitá podoba je s malým písmenem. Jde o opakovanou akci, velké písmeno by se proto psalo, pokud by byl za tento název připojen název sportovního odvětví a letopočet, např. Akademické mistrovství světa v orientačním běhu 2018.
Poslední užití: 6.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – akce, soutěže

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Kulturní, sportovní aj. akce
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova český ve spojení české akademické hry?
Klíčové slovo: české akademické hry
Odpověď: Náležitá podoba je s malým písmenem. Jde o opakovanou akci, velké písmeno by se proto psalo, pokud by byl za tento název připojen letopočet, např. České akademické hry 2019.
Poslední užití: 6.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – akce, soutěže

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Kulturní, sportovní aj. akce
Konkrétní dotaz: Předpokládám, když se píšou letní olympijské hry, jak jste mi vysvětlili, že náležitá podoba je i letní nebo zimní univerziáda.
Klíčové slovo: letní nebo zimní univerziáda
Odpověď: Ano. Velké písmeno by se psalo tehdy, pokud by byl užit oficiální název, např. Letní univerziáda 2019, Letní univerziáda Neapol, Zimní univerziáda 2019, Zimní univerziáda Krasnodarsk.
Poslední užití: 6.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – akce, soutěže

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Kulturní, sportovní aj. akce
Konkrétní dotaz: Předpokládám, když se píšou letní olympijské hry, jak jste mi vysvětlili, že náležitá podoba je i letní nebo zimní deaflympiáda.
Klíčové slovo: letní nebo zimní deaflympiáda
Odpověď: Ano. Velké písmeno by se psalo tehdy, pokud by byl užit oficiální název, např. Letní deaflympijské hry / deaflympiáda 2013, Letní deaflympijské hry / deaflympiáda Sofie, Zimní deaflympijské hry /deaflympiáda 2011, Zimní deaflympijské hry / deaflympiáda Vysoké Tatry.
Poslední užití: 6.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – akce, soutěže

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Kulturní, sportovní aj. akce
Konkrétní dotaz: Píše se ve větě „Stipendium se bude vyplácet osobám, které se zúčastní letních olympijských nebo paralympijských her“ u slova letní velké písmeno?
Klíčové slovo: letní olympijské nebo paralympijské hry
Odpověď: Velké písmeno by se psalo pouze tehdy, pokud by byla tato sportovní akce specifikována místním určením nebo letopočtem, např. Letní olympijské/paralympijské hry Londýn, Letní olympijské/paralympijské hry 2012. V daném kontextu je tedy namístě psát slovo letní s malým písmenem.
Poslední užití: 6.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – akce, soutěže

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Křesťanské svátky, období
Konkrétní dotaz: Jaká písmena se píše u výrazu slavnost a tvaru všech ve spojení slavnost Všech svatých?
Klíčové slovo: slavnost Všech svatých
Odpověď: Doporučujeme psát název tohoto křesťanského svátku v souladu s příručkou Jak zacházet s náboženskými názvy. Ta uvádí podobu slavnost Všech svatých.
Poslední užití: 15.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Jak zacházet s náboženskými výrazy. 2004. (platí od 2004)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo slavnost

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Kulturní, sportovní aj. akce
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova středoškolský ve spojení Středoškolská odborná činnost? Jde o název soutěže.
Klíčové slovo: Středoškolská odborná činnost
Odpověď: Pokud jde skutečně o oficiální název soutěže, tedy soutěže, kterou pořádá a vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, považujeme toto spojení za vlastní název a doporučujeme psát velké písmeno.
Poslední užití: 23.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dny (Pondělí velikonoční, zlatá neděle, černý pátek)
Konkrétní dotaz: Na novinkách.cz autor tvrdí, že se píše První svátek vánoční. Je to pravda?
Klíčové slovo: první svátek vánoční
Odpověď: Protože nejde o oficiální název, tím je Boží hod vánoční, je náležitá podoba první svátek vánoční.
Poslední užití: 11.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky, sekce 2 Významné dny a svátky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Křesťanské svátky, období
Konkrétní dotaz: Má se psát svatý týden, nebo Svatý týden? Publikace se ve způsobu psaní rozcházejí.
Klíčové slovo: s/Svatý týden
Odpověď: Podle SSJČ se má ve významu ,předvelikonoční týden´ psát svatý týden, příručka Jak zacházet s náboženskými názvy doporučuje písmeno velké. V úzu, jak dokládá ČNK, se objevují obě podoby. Domníváme se, že je nutno obojí způsob psaní přijmout. V náboženských textech patrně autoři budou upřednostňovat velké písmeno. Ve významu ,předmaturitní volno´ je namístě pouze malé písmeno.
Zvažované varianty:
svatý týden Svatý týden
Poslední užití: 27.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo svatý
Jazykový zdroj: Jak zacházet s náboženskými výrazy. 2004. (platí od 2004)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo svatý

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Kulturní, sportovní aj. akce
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova den ve spojení den otevřených dveří základní školy?
Klíčové slovo: den otevřených dveří
Odpověď: Spojení den otevřených dveří považujeme za obecné pojmenování, a proto doporučujeme psát malé písmeno.
Poslední užití: 13.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky, sekce 2 Významné dny a svátky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.