Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #156 [Jména významných dějinných událostí, období, dnů, akcí].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/8, položky: 1-10/73
Dotaz: Kulturní, sportovní aj. akce
Konkrétní dotaz: Hasiči pořádali akci, kterou nazvali T/triáda. Má se toto slovo psát s velkým, nebo malým písmenem?
Klíčové slovo: T/triáda
Odpověď: Záleží na tom, zda je o oficiální název akce, pak je namístě psát velké písmeno, nebo neoficiální, pak je namístě malé.
Zvažované varianty:
Triáda triáda
Poslední užití: 4.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – akce, soutěže

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Křesťanské svátky, období
Konkrétní dotaz: Píšou se ve spojení v/Veselé vánoce obě písmena velká?
Klíčové slovo: v/Veselé Vánoce
Odpověď: Pokud dané spojení stojí na začátku věty, píše se u slova veselý velké písmeno (např. „Veselé Vánoce přejí Novákovi.“). Uprostřed věty je však namístě písmeno malé (např. „Přeji veselé Vánoce.“)
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky; sekce 2 Významné dny a svátky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení „úspěšný start do nového roku“ u přídavného jména nový malé, nebo velké písmeno?
Klíčové slovo: nový rok
Odpověď: Velké písmeno se píše pouze tehdy, jestliže spojení nový rok označuje 1. leden. V daném spojení je náležitá podoba nový rok.
Zvažované varianty:
nový rok Nový rok
Poslední užití: 14.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky; bod 2 Významné dny a svátky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dny (Pondělí velikonoční, zlatá neděle, černý pátek)
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píše slovo svátek ve spojení Svátek matek?
Klíčové slovo: Svátek matek
Odpověď: SSJČ uvádí podobu Svátek matek. Jde o svátek, který se u nás po r. 1948 neslavil, nahradil ho Mezinárodní den žen. K jeho návratu došlo až po roce 1989 a dnes je znám spíše jako Den matek. I přesto, že se používá spojení Den matek, přikláníme se k tomu, psát i Svátek matek. Tato podoba v ČNK převládá.
Poslední užití: 20.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo svátek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Války
Konkrétní dotaz: Píše se krymská válka, nebo Krymská válka?
Klíčové slovo: krymská válka
Odpověď: Názvy válek se řadí k obecným pojmenováním, a proto je namístě podoba krymská válka.
Zvažované varianty:
krymská válka Krymská válka
Poslední užití: 9.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky; sekce 1 Významné dějinné události a období

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení přání do nového roku u přídavného jména nový malé písmeno?
Klíčové slovo: nový rok
Odpověď: Ano. Velké písmeno se píše pouze tehdy, jestliže spojení nový rok označuje 1. leden.
Poslední užití: 7.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky; bod 2 Významné dny a svátky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dějinné události – ostatní
Konkrétní dotaz: Pokud použijeme namísto spojení v/Vítězný únor je samotný výraz únor, píše se s velkým písmenem?
Klíčové slovo: ú/Únor
Odpověď: SSČ i SSJČ uvádějí podobu Únor. Jde o tradiční zápis. Vzhledem k tomu, že uvedený název označuje událost dnes nehodnocenou jako vítěznou, je přijatelná i podoba s malým písmenem.
Poslední užití: 24.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo únor
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo únor

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dějinné události – ostatní
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova vítězný ve spojení v/Vítězný únor?
Klíčové slovo: v/Vítězný únor
Odpověď: SSČ i SSJČ u tohoto spojení uvádějí podobu Vítězný únor. Jde o tradiční zápis a v praxi, jak dokládají výskyty v ČNK, převažuje. Vzhledem k tomu, že uvedený název označuje událost dnes nehodnocenou jako vítěznou, je přijatelná i podoba s malým písmenem.
Poslední užití: 24.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo únor
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo únor

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Kulturní, sportovní aj. akce
Konkrétní dotaz: Korektorka podobu 1. Ženské světové hry opravila na 1. ženské světové hry, ale pro jistotu mně doporučila, abych si způsob psaní ověřila v jazykové poradně. Vycházela jsem z dobových pramenů, z nichž vyplývalo, že oficiální název byl Ženské olympijské hry. Bez číslovky volím tuto podobu. Šlo o hry pořádané na protest proti tomu, že na olympijských hrách bylo malé zastoupení žen. Uskutečnily se 4×.
Klíčové slovo: 1. ženské světové hry
Odpověď: Vzhledem k tomu, že se tyto hry konaly opakovaně, považujeme ze současného hlediska spojení ženské světové hry za zastřešující, souhrnný název, a proto doporučujeme psát malé písmeno. Za vlastní jména považujeme pouze pojmenování I. ženské světové hry, II. ženské světové hry atd. (První/Druhé ženské světové hry).
Zvažované varianty:
1. ženské světové hry 1. Ženské světové hry
Poslední užití: 24.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – akce, soutěže

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Kulturní, sportovní aj. akce
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se ve spojení olympijské hry v Londýně píše výraz olympijský?
Klíčové slovo: olympijské hry v Londýně
Odpověď: Abychom název této sportovní akce považovali za vlastní jméno a psali ho na začátku s velkým písmenem, musí obsahovat přídavné jméno letní/zimní a buď letopočet, nebo řadovou číslovku, např. Letní olympijské hry 2012, popř. Letní olympijské hry Londýn 2012, XXX. letní olympijské hry (Třicáté letní olympijské hry). Uvedené spojení tuto podmínku nesplňuje, nejde o vlastní jméno, a proto je náležitá podoba olympijské hry v Londýně.
Poslední užití: 22.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – akce, soutěže

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.