Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #155 [Jména vyznamenání a čestných titulů (stavba roku)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Dotaz: Čestné tituly – typ stavba roku
Konkrétní dotaz: Píše se spojení titul pták roku ve slově pták velké, nebo malé písmeno? Praxe je ve způsobu psaní nejednotná.
Klíčové slovo: titul pták roku
Odpověď: Názvy tohoto typu se nepovažují za vlastní jména, a proto je namístě podoba titul pták roku.
Zvažované varianty:
pták roku Pták roku
Poslední užití: 5.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 13.1.2.5 Čestné tituly

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Ceny
Konkrétní dotaz: Když se namísto Pulitzerova cena použije výraz Pulitzer, s jakým písmenem se má napsat?
Klíčové slovo: Pulitzer
Odpověď: Pokud zkrátíme názvy cen, které obsahují buď podstatné jméno v 2. p., např. Cena Alfréda Radoka, nebo přivlastňovací přídavné jméno, např. Pulitzerova cena, a použijeme místo nich samotné příjmení, píšeme je s velkým písmenem (získat Pulitzera, Radoka). Takto se běžně krátí i názvy nemocí (Alzheimerova nemoc), ale protože tyto názvy nejsou vlastními jmény, namístě je psát alzheimer.
Poslední užití: 21.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 4.2.5.2 Vědomá apelativizace, bod c) Názvy cen

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Medaile, plakety
Konkrétní dotaz: Píše se přídavné jméno československý v názvu ocenění Československý válečný kříž 1939 s velkým písmenem? V IJP jsem tento typ ocenění nenašla.
Klíčové slovo: Československý válečný kříž 1939
Odpověď: Jak psát ocenění obsahující výraz kříž PČP ani slovníky neuvádějí. Podle publikace Psaní velkých písmen v češtině lze na tento typ vztáhnout stejná pravidla jako na názvy s výrazem řád, tzn. pokud je to oficiální název, psát velké písmeno na jeho počátku. Protože vyznamenání, na které se ptáte, oficiálním je (bylo stanoveno vládním nařízením), doporučujeme podobu Československý válečný kříž 1939.
Poslední užití: 19.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 13.1.2.6 Další názvy: kříž, hvězda, odznak

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Řády
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova válečný ve spojení Válečný řád 1. stupně?
Klíčové slovo: Válečný řád 1. stupně
Odpověď: Oficiální názvy tohoto druhu vyznamenání se píšou s velkým písmenem. Proto doporučujeme podobu Válečný řád 1. stupně.
Poslední užití: 21.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 97
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – vyznamenání, sekce 1.2 Spojení přídavného jména (dvou přídavných jmen) a podstatného jména řád

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Ceny
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše ve slově Porta ve spojení získat cenu Porta?
Klíčové slovo: Porta
Odpověď: Podle ČNK se zdá, že jde o oficiální název ceny, a proto doporučujeme psát velké písmeno.
Poslední užití: 11.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – vyznamenání, sekce 4 Ostatní pojmenování

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?