Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #154 [Jména výrobků, produktů, rostlin, zvířat].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/14, položky: 21-30/132
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jak se píše slovo p/Polárka, pokud se jím označuje zmrzlina? Rodiče jednoho žáka tvrdí, že jde o ochrannou známku, a tudíž je třeba psát velké písmeno.
Klíčové slovo: p/Polárka
Odpověď: Výraz, na který se ptáte, je skutečně též název ochranné známky. Vždy však záleží na tom, zda v daném kontextu jde o užití daného pojmenování jako ochranné známky, tedy o vlastní jméno výrobku (např. zlevněný zmražený krém Polárka), pak je namístě velké písmeno, nebo pouze o druhové označení (např. koupili jsme si polárku) a pak je namístě malé písmeno. Je třeba poznamenat, že vést hranici mezi tím, kdy daný výraz chápat jako vlastní a kdy už jako obecný, je někdy problematické, a proto je třeba počítat ve způsobu psaní s kolísáním.
Zvažované varianty:
polárka Polárka
Poslední užití: 26.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše v názvech receptů, např. čertův šleh, žluč čarodějnice (jde o překlad z němčiny)?
Klíčové slovo: kuchařské recepty
Odpověď: Názvy receptů se neřadí mezi vlastní jména, ale mezi obecná pojmenování, a proto je namístě psát malé písmeno.
Poslední užití: 25.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.2 Názvy pokrmů a nápojů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova osmipérák ve spojení kočárek tzv. osmipérák?
Klíčové slovo: osmipérák
Odpověď: V dané větě jde o druhové označení, a proto je namístě malé písmeno.
Poslední užití: 26.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova staropramen ve větě „Je tam otevřená fungl nová restaurace, kde se točí staropramen“? Nejdřív jsem napsala malé písmeno, ale pak jsem začala váhat.
Klíčové slovo: staropramen
Odpověď: V dané větě jde o druhové označení, a proto je namístě malé písmeno.
Zvažované varianty:
staropramen Staropramen
Poslední užití: 26.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Na světě existuje velké množství typů piva, u nás je to např. ležák, v Anglii ale. Proč se často píše ale s velkým písmenem? Podle mě by mělo být písmeno malé.
Klíčové slovo: ale
Odpověď: Máte pravdu, že by se mělo psát malé písmeno. To, že se vyskytuje velmi často podoba s velkým písmenem, je bezesporu vlivem angličtiny. V ní se mnohé výrazy píšou s velkým písmenem, třebaže v češtině je náležité malé písmeno.
Poslední užití: 5.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo ale

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména zvířat
Konkrétní dotaz: Proč se jména zvířat a rostlin, např. štika, prvosenka jarní, píšou s malým písmenem, když jde o konkrétní věc?
Klíčové slovo: jména zvířat a rostlin
Odpověď: To, že jde o názvy konkrétních věcí, ještě neznamená, že jde o vlastní jména, a tudíž že by se měly tyto výrazy psát s velkým písmenem. Kdybychom každou konkrétní věc (konkrétní jev) měli odlišit od druhé pomocí velkých písmen, psali bychom velká písmena u všech. Jména zvířat a rostlin se chápou jako obecná, označující pouze druh, a proto je namístě psát malé písmeno. S velkým písmenem se píšou pouze vyšlechtěné odrůdy, např. jablko Parména zlatá.
Poslední užití: 13.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 61
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 65
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u názvů dětských her? V knize, kterou rediguji, jsou názvy krvavé koleno, čertovská honička atp.
Klíčové slovo: názvy her
Odpověď: Názvy tohoto typu her nechápeme jako vlastní jména, ale jako druhová, a proto doporučujeme psát malé písmeno.
Poslední užití: 18.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Je správná podoba černé sedany Volha?
Klíčové slovo: černé sedany Volha
Odpověď: Ano. v daném kontextu považujeme název auta za vlastní jméno.
Poslední užití: 12.7.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jak se píšou přezdívky aut, strojů či výrobků? Jde mi konkrétně o lokomotivu Citroën 2CV, lidově zvanou kachna.
Klíčové slovo: kachna
Odpověď: Přezdívky nejsou oficiálními názvy výrobků, a proto je doporučujeme psát s malým písmenem, tedy kachna. Podobně bychom s malým písmenem napsali familiární označení typu oktávka, audina apod.
Poslední užití: 19.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jak se píšou přezdívky aut, strojů či výrobků? Jde mi konkrétně o lokomotivu řady 753, která se přezdívá brejlovec.
Klíčové slovo: brejlovec
Odpověď: Přezdívky nejsou oficiálními názvy výrobků, a proto je doporučujeme psát s malým písmenem, tedy brejlovec. Podobně bychom s malým písmenem napsali familiární označení typu oktávka, audina apod.
Poslední užití: 19.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.