Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #154 [Jména výrobků, produktů, rostlin, zvířat].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/14, položky: 11-20/132
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: V bakalářské práci používám různé názvy salámů. Někteří učitelé jsou přesvědčeni, že názvy šunkový salám, gothajský salám se mají psát s malým písmenem, ale názvy pražský salám, brněnský salám, polský salám, slovenský salám s písmenem velkým.
Klíčové slovo: názvy salámů
Odpověď: Způsob psaní názvů výrobků se odvíjí jednak od toho, zda jejich názvy jsou ochrannými známkami (ochranné známky se řadí mezi vlastními jména), jednak od toho, zda v daném kontextu o ochranné známky jde, nebo jde už jen o označení typu výrobku. V případě uvedených názvů salámů jsme v databázi ochranných známek zjistili, že ochrannými známkami jsou názvy Kostelecký šunkový salám, Javořický šunkový salám, Královský šunkový salám a Javořický gothajský salám. Z toho je zřejmé, že ani jeden z názvů, na jejichž způsob psaní byl vznesen dotaz, nelze chápat jako vlastní jméno, ale jako druhové, a proto je namístě psát je s malým písmenem.
Poslední užití: 19.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova euroklíč ve spojení „nápad na euroklíč dostal autor“?
Klíčové slovo: euroklíč
Odpověď: Tento výraz je zachycen v databázi ochranných známek (v podobě EUROKLÍČ). Jde o speciální klíč, který je určen pro lidi zdravotně postižené. Jeho pomocí mohou odemykat bezbariérové toalety, výtahy atp. Jména ochranných známek (např. Ariel, Fidorka) se řadí mezi vlastní, ale v určitých kontextech se z nich mohou stát druhová (prát v arielu, koupit fidorky). To platí i pro jméno ochranné známky Euroklíč. V dané větě ho považujeme za druhové, a proto doporučujeme psát malé písmeno.
Poslední užití: 19.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Opravuji časopis jedné automobilky, který je určen pro zákazníky a partnery. Většinou toleruji psaní velkých písmen u názvů aut, ale teď rediguji text, kde je např. věta „Kdybyste mi řekl, jestli je lepší volkswagen, nebo škodovka, tak řeknu nevím“. Výraz škodovka bych psala s malým písmenem, ale u druhého názvu váhám. V tom textu je i věta „Jel jsem tam svým broukem.“ I tady váhám, jaké písmeno zvolit.
Klíčové slovo: škodovka, volkswagen, brouk
Odpověď: Z praxe víme, že firmy mají tendenci psát názvy svých výrobků vždy s velkým písmenem a brání se písmenu malému. Při tom v některých kontextech už opravdu nejde o vlastní jméno, ale o obecné. To je případ i věty, na kterou se ptáte. Pokud v té větě byl zvolen výraz škodovka, což je neoficiální podoba (oficiální je Škoda), doporučujeme psát i druhý název s malým písmenem, tedy volkswagen. Výraz brouk není oficiální název značky, tou je Vokswagen, a proto doporučujeme psát též malé písmeno.
Poslední užití: 17.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píše slovo vlašák, pokud ho použijeme namísto Vlašský ryzlink?
Klíčové slovo: vlašák
Odpověď: Pojmenování v/Vlašský ryzlink lze psát dvěma způsoby. Pokud jde o oficiální název odrůdy révy vinné nebo značky vína z ní vyrobené, píše se velké písmeno (v obou případech jde o ochranné známky). Tak tomu je např. ve spojeních: pěstování odrůdy Vlašský ryzlink; prodej vína Vlašský ryzlink. Namísto dvouslovného spojení jako oficiální název vlašák užít nelze, proto je namístě malé písmeno. Pokud bychom totiž užili např. spojení víno zn. Vlašák, signalizovali bychom, že jde o název ochranné známky, a tím výraz vlašák, pokud jde o vinný výrobek, není. Jak jsme však zjistili z databáze ochranných známek, ochranná známka Vlašák existuje, ale nejde o výrobek z vinné révy.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení karta Lítačka slovo lítačka s velkým písmenem?
Klíčové slovo: karta Lítačka
Odpověď: Pro označení karty bylo zvoleno obecné podstatné lítačka (podobně jako např. slovo šeřík bylo vybráno pro označení mýdla, mrož pro označení zmrzliny), a stalo se tak vlastním jménem, proto bychom měli psát karta Lítačka (mýdlo Šeřík, zmrzlina Mrož). Pokud se výraz karta vynechá, platí pro psaní velkého/malého písmena u slova lítačka stejná pravidla jako pro psaní jiných názvů tohoto typu. Rozhodující je povaha textu, např. v textu, který informuje o této kartě a v němž autor nechce slovo karta neustále opakovat, je podoba Lítačka namístě, kdežto v článku, který pojednává o studentských výdajích a zmiňuje se i o výdajích za dopravu, by se mělo psát lítačka.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se má psát u výrazu hoisin v názvu omáčka hoisin?
Klíčové slovo: omáčka hoisin
Odpověď: Na základě informací získaných z textů v prohlížeči Google i z databáze ochranných známek Českého úřadu průmyslového vlastnictví považujeme výraz hoisin pouze za druhové označení omáčky, a to původem z Číny, a proto doporučujeme psát malé písmeno.
Poslední užití: 6.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.2 Názvy pokrmů a nápojů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se má psát u výrazu aglio v názvu pokrmu špagety aglio olio?
Klíčové slovo: špagety aglio olio
Odpověď: Třebaže před názvem pokrmu je umístěno podstatné jméno špagety, kloníme se k tomu, že jde spíše o druhové označení, a proto doporučujeme psát špagety aglio olio (někdy se uvádí špagety aglio e olio, což odpovídá italskému názvu). Vzhledem k tomu, že před názvem pokrmu stojí výraz špagety, je velké písmeno tolerovatelné. Malé písmeno by se mělo psát vždy ve větách jako „Objednal jsem si aglio olio“.
Poslední užití: 6.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.2 Názvy pokrmů a nápojů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u názvu kávy ve spojení „šálek plný columbie“?
Klíčové slovo: columbia
Odpověď: V daném kontextu jde o druhové označení kávy, a proto doporučujeme psát malé písmeno.
Poslední užití: 22.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jaká písmena se píšou u názvu vína ve spojení „já měla müller thurgau"?
Klíčové slovo: müller thurgau
Odpověď: V daném kontextu jde o druhové označení vína, a proto doporučujeme psát malá písmena.
Poslední užití: 21.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova facebook ve větě „Sledujte náš facebook“?
Klíčové slovo: facebook
Odpověď: Výrazy označující různé sociální sítě píšeme s velkým písmenem tehdy, chápeme-li je jako vlastní jméno dané sítě. Tak tomu je tehdy, když se daný výraz užije ve spojení s obecným pojmenováním, např. sociální síť Facebook. Ve větě, na kterou se ptáte, se už výraz facebook hodnotí jako obecný, jako druh sociální sítě, a proto je namístě psát malé písmeno.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.