Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #154 [Jména výrobků, produktů, rostlin, zvířat].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/14, položky: 1-10/132
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Opravuji text, v němž je i věta: "Uplynulo 50 let, kdy naše tatra sjela z výrobní linky." Mám napsat Tatra?
Klíčové slovo: tatra
Odpověď: V daném kontextu nejde o značku automobilu, a tudíž vlastní jméno, a proto doporučujeme psát malé písmeno.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Opravuji text, v němž je i věta: "Od hasičských speciálů se odlišuje K/kačena." Nevím, zda mám napsat velké, nebo malé písmeno.
Klíčové slovo: K/ačena
Odpověď: Záleží na tom, zda jde o trvalou přezdívku, běžně mezi hasiči užívanou, jako tomu je např. u přezdívek lokomotiv (Brejlovec, Čmelák, Rosnička atp.), nebo zda je to pojmenování vytvořené a hoc, v praxi neukotvené. V prvním případě je namístě velké písmeno, v druhém malé.
Zvažované varianty:
Kačena kačena
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše ve slově kraken ve spojení vypustit krakena?
Klíčové slovo: vypustit krakena
Odpověď: Výraz kraken je obecné podstatné jméno, které označuje bájnou obrovskou obludu s mnoha chapadly, připomínající chobotnici. Namístě je proto podoba s malým písmenem, tj. vypustit krakena.
Poslední užití: 16.12.2021
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména zvířat
Konkrétní dotaz: V textu o koních je zmínka o plemeni appaloosa. Autor toto jméno píše s velkým písmenem. Domnívám se, že by se mělo psát s malým písmenem. Mám pravdu?
Klíčové slovo: appaloosa
Odpověď: Ano. Jména vyšlechtěných plemen se v češtině píšou s malým písmenem. Je lhostejno, zda jde o počeštěný název nebo název v původním jazyce. Náležitá podoba je tedy appaloosa.
Zvažované varianty:
appaloosa Appaloosa
Poslední užití: 17.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména zvířat
Konkrétní dotaz: V textu se namísto českého označení kovbojský kůň používá anglický název quater horse. Autor toto spojení píše s velkými písmeny (Quater Horse). Domnívám se, že v českém textu by se měla psát písmena malá. Mám pravdu?
Klíčové slovo: quater horse
Odpověď: Ano. Jména vyšlechtěných plemen se v češtině píšou s malým písmenem. Je lhostejno, zda jde o český název nebo o název anglický. Náležitá podoba je tedy quater horse.
Zvažované varianty:
quater horse Quater Horse
Poslední užití: 17.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní velkých písmen – obecné poučení; sekce 1 Obecné poučení; Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Píše se romadur, nebo Romadur?
Klíčové slovo: r/Romadur
Odpověď: Pro psaní náležitého písmena je důležitý způsob užití i druh textu, ve které se o něm píše. Pokud máme na mysli ochrannou známku, tedy sýr zn. Romadur, jde o vlastní jméno a namístě je velké písmeno. Tak tomu může být např. v odborných nebo publicistických textech pojednávajících o jednotlivých sýrech. Jestliže je tento název užit např. v kuchařských knihách a není před něj umístěno obecné podstatné jméno sýr (zn.), je třeba volit malé písmeno (např. „Rozpůlenou uzeninu potřeme uvnitř hořčicí, poklademe plátky pokrájeného romaduru a spíchneme párátky.“).
Zvažované varianty:
romadur Romadur
Poslední užití: 21.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: V názvu bakalářské práce je spojení tea tree oil. Studentka u všech tří výrazů má velké písmeno. To asi není správně. Má se však psát velké písmeno u výrazu tea?
Klíčové slovo: tea tree oil
Odpověď: Spojení tea tree je neoficiální označení rostliny, jejíž oficiální název zní kajeput střídavolistý. Výraz oil je anglický název pro olej. Celé spojení je obecné pojmenování, a proto je v češtině namístě podoba tea tree oil.
Poslední užití: 13.5.2021
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova neurol ve větě „Vzal si neurol“?
Klíčové slovo: lék neurol
Odpověď: V dané větě nejde o vlastní jméno léku, ale o druhové označení, a proto je namístě malé písmeno.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Autor zvolil v beletrii podobu Cabernet Savignon. Je to správně?
Klíčové slovo: c/Cabernet s/Sauvignon
Odpověď: Velké písmeno by bylo namístě, pokud by šlo opravdu o název ochranné známky, např. ve spojení „popíjeli víno značky Cabernet Sauvignon“. Ve spojeních jako „popíjeli cabernet savignon“, „objednali si cabertnet savignon“ jde už o druhové označení, a proto by se mělo psát malé písmeno.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména zvířat
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u přídavného jména český ve spojení plemeno českého horského psa.
Klíčové slovo: český horský pes
Odpověď: Názvy vyšlechtěných plemen nejsou ochrannými známkami, chápou se jako obecná pojmenování, a proto se píšou s malým písmenem. Náležitá je tedy podoba český horský pes.
Poslední užití: 4.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.