Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #152 [Jména staveb a jejich části].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/11, položky: 1-10/102
Dotaz: Domy, paláce, pasáže
Konkrétní dotaz: V Motole je sokolovna, která se přestala používat ke svému původnímu účelu, ale stále je tento objekt tak nazýván. Přestavuje se, měla by to být v budoucnu pobočka Domu dětí a mládeže. Nevím, za mám zvolit velké, nebo malé písmeno.
Klíčové slovo: sokolovna
Odpověď: V tuto chvíli jde stále pouze o obecné, druhové označení objektu, a proto je třeba zvolit malé písmeno.
Zvažované varianty:
Sokolovna sokolovna
Poslední užití: 3.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sokolovna
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sokolovna
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sokolovna

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Části staveb
Konkrétní dotaz: Vím, že se podle IJP mají názvy sálů, až na výjimky, psát s malým písmenem. Na brněnské radnici je však zvykem psát Rytířský sál, Sněmovní sál. Problémem je psaní názvu sál r/Rady. Míní se tím Rada statutárního města Brna. Kolegyně se přiklání k podobě sál Rady, já sál rady.
Klíčové slovo: sál r/Rady
Odpověď: Jak píšete, PČP doporučují psát u názvů sálů malá písmena. Výjimkou jsou názvy sálů na Pražském hradě, které jsou vnímány jako významné kulturní památky. Zároveň však je podle obecného poučení v PČP možné u tohoto typu pojmenování, pokud autor považuje daný jev za významný, volit i velké písmeno. Pokud je na brněnské radnici vžité psát názvy ostatních sálů s velkým písmenem, doporučujeme podobu sál Rady. Pochopitelně podoba sál rady, která je v souladu s PČP, je též náležitá.
Poslední užití: 14.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 61, § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 68
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky; sekce 6 Psaní názvů částí jednotlivých staveb

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Sakrální stavby
Konkrétní dotaz: Píše se v názvu kaple sv. Václava u slova kaple velké písmeno a u zkratky sv. malé?
Klíčové slovo: kaple sv. Václava
Odpověď: Jméno označující druh sakrální stavby se píše s malým písmenem a zkratka sv. též. Náležitá podoba je kaple sv. Václava.
Poslední užití: 5.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky; sekce 2 Psaní názvů chrámů, bazilik, kostelů, kaplí, rotund

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Části staveb
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u výrazu rytířský ve spojení rytířský sál?
Klíčové slovo: rytířský sál
Odpověď: Podle PČP se mají názvy části staveb, až na několik výjimek (Španělský sál, Vladislavský sál), psát s malým písmenem. Proto doporučujeme podobu rytířský sál.
Poslední užití: 2.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky, sekce 6 Psaní názvů částí jednotlivých staveb

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Sakrální stavby
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení syngoga maior u výrazu maior velké, nebo malé písmeno?
Klíčové slovo: synagoga maior
Odpověď: Jde o synagogu v Boskovicích. Výraz maior znamená větší. Celé spojení považujeme za obecné pojmenování, a proto doporučujeme podobu synagoga maior. Tento způsob psaní, jak dokládá ČNK, v úzu jednoznačně převažuje.
Zvažované varianty:
synagoga Maior synagoga maior
Poslední užití: 13.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Sakrální stavby
Konkrétní dotaz: Píše se u zkratky sv. ve spojení katedrála sv. Ducha malé, nebo velké písmeno? Myslím si, že by mělo být malé, ale někteří faráři píšou velké.
Klíčové slovo: katedrála sv. Ducha
Odpověď: V názvech sakrálních skladeb se píše přídavné jméno svatý i jeho zkratka tradičně s malým písmenem. Náležitá je proto podoba katedrála sv. Ducha. Velké písmeno by bylo namístě pouze tehdy, pokud by se užíval zkrácený název Svatý Duch.
Zvažované varianty:
katedrála sv. Ducha katedrála Sv. Ducha
Poslední užití: 14.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky, sekce 2 Psaní názvů chrámů, bazilik, kostelů, kaplí, rotund

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Hrady, zámky, radnice, brány, rozhledny
Konkrétní dotaz: Ve spojení pod „v Nerudově ulici pod Pražským hradem“ se má psát Pražský hrad, nebo pražský Hrad?
Klíčové slovo: Pražský hrad
Odpověď: Oficiální název této významné národní památky zní Pražský hrad, proto je třeba volit tuto podobu.
Zvažované varianty:
Pražský hrad pražský Hrad
Poslední užití: 8.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky, sekce 1 Obecné poučení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Domy, paláce, pasáže
Konkrétní dotaz: Jak se píše spojení dům U Dvou slunců?
Klíčové slovo: dům U Dvou slunců
Odpověď: Druh stavby se píše s malým písmenem a pro předložkové spojení platí stejná pravidla jako pro psaní názvů veřejných prostranství: předložka a první slovo po ní se píšou s velkým písmenem, další slovo by se s velkým psalo tehdy, pokud by bylo vlastním jménem. V uvedeném názvu tomu tak není (tvar slunců = sluncí), a proto je náležitá podoba dům U Dvou slunců.
Poslední užití: 8.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky, sekce 5 Psaní názvů domů, paláců, pasáží, vil

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Hrady, zámky, radnice, brány, rozhledny
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova hrádek v názvu zříceniny Karlův hrádek? V úzu se vyskytují podoby Kozí hrádek i Kozí Hrádek. Podobu Kozí Hrádek volí ve svých textech památkáři.
Klíčové slovo: Karlův hrádek
Odpověď: Protož jde o název zříceniny, a ne název obce, je namístě, stejně jako např. Kozí hrádek, podoba Karlův hrádek.
Zvažované varianty:
Karlův hrádek Karlův Hrádek
Poslední užití: 30.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Geoportál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Hrady, zámky, radnice, brány, rozhledny
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova petřínský v názvu p/Petřínská rozhledna?
Klíčové slovo: p/Petřínská rozhledna
Odpověď: Slovník spisovného jazyka českého uvádí podobu petřínská rozhledna. V praxi, jak dokládá ČNK, převažuje písmeno velké (s velkým písmenem je tento název uveden i v soupisu českých rozhleden), a proto je třeba připustit jak podobu petřínská rozhledna, tak Petřínská rozhledna.
Poslední užití: 9.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky, sekce 4 Psaní názvů hradů, zámků a rozhleden

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.