Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #149 [Jména státních útvarů].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/5, položky: 1-10/46
Stav:
#11021
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kraje
Konkrétní dotaz: Má se ve spojení „zařazení na mapu kulturních měst Královéhradeckého kraje“ napsat výraz královéhradecký s velkým, nebo malým písmenem?
Klíčové slovo: Královéhradecký kraj
Odpověď: V daném kontextu nejde o užití slova kraj ve významu ,krajina´, ale o oficiální název územní správní jednotky, přesně vymezené, a proto doporučujeme podobu Královéhradecký kraj.
Zvažované varianty:
Královéhradecký kraj královéhradecký kraj
Poslední užití: 20.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 3.1 Názvy krajů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10927
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u výrazu okres ve spojení okres Plzeň-sever? Jde o správní útvar, který měl, dokud okresy nezrušily, teritoriální kompetence, býval zřizovatelem různých institucí. Ve smlouvách se uvádělo velké písmeno, stejně tak v hlavičce.
Klíčové slovo: okres Plzeň-sever
Odpověď: Výraz okres, stejně jako obec, městys, město, městská část, označuje pouze druh správní jednotky, a proto je namístě psát malé písmeno; oficiální název je pouze Plzeň-sever. Malé písmeno se píše i tehdy, pokud tato jednotka vystupovala jako právnická osoba. I v tomto případě jde pouze o obecné pojmenování, signalizující druh právnické osoby, analogické s výrazy obec, město atd. V záhlaví dokumentů je velké písmeno náležité, protože záhlaví se považuje za větný celek a na začátku větného celku se v češtině píše velké písmeno.
Poslední užití: 14.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 81
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 3.2 Názvy okresů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10666
Užití:
1 1 0
Dotaz: Historické (říše, království, knížectví)
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno psát u výrazu britský v názvu vyznamenání Řád britského impéria? Slovníky se ve způsobu psaní liší.
Klíčové slovo: Řád britského impéria
Odpověď: Uvedené spojení uvádí pouze SSJČ, a to v podobě Britské impérium, SSČ toto spojení nemá, v něm lze nalézt pouze Římské (i římské) impérium, v NASCS římské impérium. Jak dokládá Český národní korpus, obvyklejší je podoba britské impérium. U tohoto typu pojmenování je problematické jednoznačně stanovit, zda ho chápat jako vlastní jméno, nebo ne. Přikláněli bychom se k tomu, považovat ho za jméno obecné a psát malé písmeno. Pokud by však pisatel dal přednost velkému písmenu, i tento způsob psaní lze tolerovat.
Poslední užití: 13.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo impérium
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo impérium
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo impérium
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 7.4.5 Starověké a středověké říše

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10480
Užití:
1 1 0
Dotaz: Historické (říše, království, knížectví)
Konkrétní dotaz: Píše se starověké Řecko, nebo Starověké Řecko?
Klíčové slovo: starověké Řecko
Odpověď: Přídavné jméno starověký není součást vlastního jména, tím je pouze Řecko, a proto je namístě psát starověké Řecko, stejně jako starověký Egypt, starověká Čína.
Zvažované varianty:
starověké Řecko Starověké Řecko
Poslední užití: 22.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 7.4.5 Starověké a středověké říše

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10470
Užití:
1 1 0
Dotaz: Historické (říše, království, knížectví)
Konkrétní dotaz: V některých zdrojích se uvádí habsburská monarchie, v jiných Habsburská monarchie. Která podoba je správná?
Klíčové slovo: habsburská monarchie
Odpověď: Protože nejde o oficiální název zaniklého státního útvaru, je třeba zvolit podobu habsburská monarchie.
Zvažované varianty:
habsburská monarchie Habsburská monarchie
Poslední užití: 19.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Rakousko-Uhersko
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo monarchie
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 7.4.4 Různá označení pro útvar známý jako Rakousko-Uhersko

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10361
Užití:
0 0 0
Dotaz: Současné – oficiální
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení Republika Severní Makedonie slovo republika s malým, nebo velkým písmenem?
Klíčové slovo: Republika Severní Makedonie
Odpověď: Do r. 2019 byl oficiální název státu Makedonie. V tom roce se změnil a jeho oficiální název zní Republika Severní Makedonie. V textech, kde je zapotřebí uvádět oficiální název, je zapotřebí u slova republika psát velké písmeno (stejně se např. píše Stát Izrael).
Zvažované varianty:
Republika Severní Makedonie republika Severní Makedonie
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 7.1.3 Oficiální plné názvy existujících suverénních, mezinárodně uznaných státních útvarů (typ <Stát Izrael>)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10324
Užití:
0 0 0
Dotaz: Historické (říše, království, knížectví)
Konkrétní dotaz: Je správná podoba Rakousko-uherská monarchie, nebo rakousko-uherská monarchie?
Klíčové slovo: rakousko-uherská monarchie
Odpověď: PČP, SSJČ i SSČ uvádějí pouze podobu rakousko-uherská monarchie. Podle publikace Psaní velkých písmen v češtině není vyloučeno chápat toto spojení i jako vlastní jméno a psát na jeho začátku velké písmeno. V ČNK naprosto jednoznačně převládá podoba s malým písmenem a tu doporučujeme užívat. Pokud by však autor zvolil podobu s velkým písmenem, je tento zápis tolerovatelný.
Zvažované varianty:
Rakousko-uherská monarchie rakousko-uherská monarchie
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Rakousko-Uhersko
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Rakousko-Uhersko
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo monarchie
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo monarchie
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 7.4.2 Zaniklé útvary na území dnešního Česka (a Slovenska)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10303
Užití:
1 1 0
Dotaz: Historické (říše, království, knížectví)
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše ve slově říše ve větě „Část území byla připojen k Říši“?
Klíčové slovo: Říše
Odpověď: Pro označení fašistického Německa se má podle PČP má volit podoba Říše, aby bylo zřejmé, že nejde o užití tohoto slova v obecném významu.
Poslední užití: 18.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 81
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 4 Psaní historických označení států

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9999
Užití:
1 1 0
Dotaz: Současné – oficiální
Konkrétní dotaz: Píše se u přídavného jména starý ve spojení starý Egypt malé, nebo velké písmeno?
Klíčové slovo: starý Egypt
Odpověď: Oficiální název zní pouze Egypt, proto je namístě psát slovo starý s malým písmenem.
Zvažované varianty:
starý Egypt Starý Egypt
Poslední užití: 6.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Egypt

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8003
Užití:
1 1 0
Dotaz: Historické (říše, království, knížectví)
Konkrétní dotaz: S jakými písmeny se píše spojení země Koruny české?
Klíčové slovo: země Koruny české
Odpověď: Podle kodifikace z r. 1993 je náležitá podoba země Koruny české (výraz koruna zde znamená království).
Poslední užití: 24.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo země
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo koruna

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.