Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #146 [Jména živých bytostí].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/23, položky: 1-10/224
Stav:
#13419
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obyvatelská jména, etnonyma
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se napíše u výrazu lovosičtí ve spojení Lovosičtí vyhráli.
Klíčové slovo: Lovosičtí
Odpověď: V uvedené větě jde o zpodstatnělé přídavné jméno, které plní funkci vlastního jména, a proto se píše s velkým písmenem.
Poslední užití: 1.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 68
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 75
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená, sekce 1 Jména s velkým počátečním písmenem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13417
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jména příslušníků různých společenství
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píšou příznivci známých osobností, např. havlovci?
Klíčové slovo: havlovci
Odpověď: Jména označující příznivce osob, stejně jako jména příznivců sportovních klubů, např. slávisté, baníkovci, jsou jména obecná, a proto je namístě psát je s malým písmenem.
Poslední užití: 1.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 69
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená, sekce 2 Jména s malým počátečním písmenem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13415
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jména příslušníků různých společenství
Konkrétní dotaz: Předpokládám, že se ve větě „Rok předtím se sešli umírnění kališníci a pražané“ výraz pražané píše s malým písmenem. V textu, který jsem si zkopírovala, je však velké.
Klíčové slovo: pražané
Odpověď: V uvedené větě je namístě podoba pražané. Nejde totiž o označení obyvatele Prahy, ale o příslušníka umírněného husitského směru. Jména příslušníků různých hnutí, směrů, členů organizací, názorových skupin, přívrženců atp. se v češtině nepovažují za vlastní jména, ale obecná a píšou se s malým písmenem.
Zvažované varianty:
pražané Pražané
Poslední užití: 1.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 68
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo pražan

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11888
Užití:
0 0 0
Dotaz: Pracovní funkce, pozice
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení hejtman Karel Skála slovo hejtman s velkým písmenem?
Klíčové slovo: hejtman Karel Skála
Odpověď: Slovo hejtman označuje pracovní funkci, je to obecné pojmenování, a proto je namístě malé písmeno.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená, sekce 2 Jména s malým počátečním písmenem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11870
Užití:
1 1 0
Dotaz: Náboženská a mytologická jména
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píše výraz Mikuláš ve spojení s přídavným jménem čokoládový?
Klíčové slovo: čokoládový Mikuláš
Odpověď: V tomto spojení sice nejde o pojmenování živé bytosti, ale o figurku ji představující. I v tomto významu považujeme uvedený výraz za vlastní jméno, a proto doporuřujeme psát velké písmeno. S malým písmenem se píše ve významu ,nadílka k Mikuláši´.
Poslední užití: 20.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Mikuláš

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11790
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obyvatelská jména, etnonyma
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píše výraz Jihoslované?
Klíčové slovo: Jihoslované
Odpověď: Tento výraz se řadí k vlastním jménům osob pojmenovávajícím příslušníky národů, a proto je namístě podoba Jihoslované.
Poslední užití: 9.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 68
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 75
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená; sekce 1 Jména s velkým počátečním písmenem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11042
Užití:
1 1 0
Dotaz: Přídavná jména přivlastňovací
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píše přídavné jméno Pandořin ve spojení Pandořina skříňka, pokud je toto spojení užito v přeneseném významu?
Klíčové slovo: Pandořina skříňka
Odpověď: Přídavné jméno je odvozeno od osobního jména Pandora. U něho nedošlo k apelativizaci, tzn. nezačalo se užívat jako jméno obecné a psát se s malým písmenem. K takovému zobecnění došlo např. u jména Xantipa = Sokratova manželka, která byla zlá, pro označení zlé ženy se začalo používat jméno xantipa. Od jména Xantipa má přídavné jméno podobu Xantipin, od jména xantipa podobu xantipin. Protože podoba pandora neexistuje, je náležitá pouze podoba Pandořina skříňka.
Poslední užití: 19.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 68
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 75
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená, sekce 1 Jména s velkým počátečním písmenem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10811
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Je nějaký důvod psát ve spojení královna matka, jde o matku Alžběty II., slovo královna velké písmeno?
Klíčové slovo: královna matka
Odpověď: Není. Jde o obecné pojmenování, a proto je namístě malé písmeno.
Poslední užití: 29.4.2021
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10667
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obyvatelská jména, etnonyma
Konkrétní dotaz: Nemám po ruce román Psohlavci. Nejsem si jist, jak se toto slovo píše ve větné souvislosti. Přikláním se k malému písmenu.
Klíčové slovo: Psohlavci
Odpověď: Podle SSJČ je tento výraz stará přezdívka Chodů, a proto doporučujeme ho psát s velkým písmenem. Podobu s velkým písmenem potvrzuje i ČNK, v němž tento způsob psaní jednoznačně převažuje.
Zvažované varianty:
Psohlavci psohlavci
Poslední užití: 13.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo psohlavec
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10647
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jména užívaná v přeneseném významu (jidáš, lutz)
Konkrétní dotaz: Namísto názvů Stirlingův strojek, Stirlingův motor používáme výraz stirlingy. Jaké písmeno se u u tohoto výrazu píše?
Klíčové slovo: stirlingy
Odpověď: V tomto případě nejde už o osobní jméno, ale o název stroje podle jeho tvůrce pojmenovaného. Tento typ pojmenování, vzniklé přenesením významu, se chápe jako obecné, a proto je namístě psát malé písmeno.
Poslední užití: 13.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 69
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.