Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #131 [Obecné poučení].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-3/3
Stav:
#8930
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zásady počešťování, zapojení do textu
Konkrétní dotaz: Leoš Janáček napsal dílo Moravská lidová poesie v písních. Když tento titul budeme někde uvádět, máme používat původní pravopis poesie, nebo můžeme psát poezie?
Klíčové slovo: poezie
Odpověď: Je možné volit oba způsoby řešení. Je zcela běžné, že použijete podobu poezie, protože ta je od roku 1993 považována za základní. Jde o grafický záznam slova, identita díla není nikterak narušena. Pokud chcete z nějakého důvodu (např. kvůli autenticitě) zachovat původní pravopis, je to rovněž v pořádku.
Zvažované varianty:
poezie poesie
Poslední užití: 9.3.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3043
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zásady počešťování, zapojení do textu
Konkrétní dotaz: Máme psát zeaxantin, nebo zeaxanthin?
Klíčové slovo: zeaxantin
Odpověď: Záleží na typu textu. V úzce odborných textech se zachovává původní latinská podoba s h, v textu určeném širší veřejnosti je vhodné volit počeštěný zápis, v němž způsob psaní zpravidla odpovídá české spisovné výslovnosti, tzn. že skupina th se píše jako t. Pak píšeme zeaxantin.
Zvažované varianty:
zeaxantin zeaxanthin
Poslední užití: 3.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov včetně vlastních jmen, sekce 1.3 – Slova pravopisně počeštěná

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2779
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zásady počešťování, zapojení do textu
Konkrétní dotaz: Máme funkci senior sales manažer – asi není vhodné psát v tomto spojení slovo manažer česky?
Klíčové slovo: senior sales manažer
Odpověď: Pokud z nějakého důvodu není možné volit české označení, pak doporučujeme ponechat celé označení pracovní pozice v původní pravopisné podobě (senior sales manager, popř. Senior Sales Manager), přestože samotné slovo manažer se počeštilo a jeho zápis je ustálený.
Zvažované varianty:
senior sales manažer senior sales manager
Poslední užití: 2.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?