Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #129 [Délka samohlásky].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/17, položky: 21-30/163
Stav:
#12941
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Mám psát mytopoetický, nebo mýtopoetický? A nemělo by se to psát se spojovníkem?
Klíčové slovo: mýtopoetický; mytopoetický
Odpověď: Nejprve ke spojovníku. V zápisu vhodný není, slova s konektémem -o- píšeme dohromady (srov. hluchoněmý, sladkokyselý). Slovníky bohužel tento výraz nezachycují, v ČNK je doložen pouze 3x, a to v obou podobách: mytopoetický i mýtopoetický. Vzhledem k tomu, že se slovo užívá velice málo, nelze vysledovat preferenci jedné z variant. Slovotvorně přicházejí v úvahu obě možnosti. Slovo mýtus píšeme s ý, ale mytický, mytologie píšeme krátce. Lze poto tolerovat obě varianty. Určitým „vzorem“ by mohlo být slovo mýtotvorný – to se píše s ý.
Zvažované varianty:
mytopoetický mýtopoetický
Poslední užití: 26.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12939
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Na náhrobku bude psáno "Odpočinutí věčné dej jim...". Píše se na konci i, nebo í?
Klíčové slovo: odpočinutí
Odpověď: Podstatné jméno odpočinutí se píše s dlouhým í na konci. Je středního rodu a patří ke vzoru stavení.
Zvažované varianty:
odpočinutí odpočinuti
Poslední užití: 23.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12937
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Píše se folie, nebo fólie? Jsou možné obě varianty?
Klíčové slovo: fólie
Odpověď: Náležitá podoba je podle IJP i výkladových slovníků češtiny fólie.
Zvažované varianty:
fólie folie
Poslední užití: 10.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12924
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Myslím si, že stále platí, že vyslovujeme [mínus] dlouze, ale píšeme jedině krátce minus. Nebo už jsou možné obě varianty?
Klíčové slovo: minus
Odpověď je neaktuální.
Odpověď: V souladu s jazykovými příručkami (IJP, NASCS, SSČ, PČP) je jedině podoba minus. K žádné změně nedošlo.
Zvažované varianty:
minus mínus
Poslední užití: 21.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12923
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Můžu v bakalářské práci psát fosílie, nebo je slovo v češtině správně jen s krátkým i?
Klíčové slovo: fosilie
Odpověď: Jazykové příručky zaznamenávají pouze pravopisnou podobu s krátkým i: fosilie.
Zvažované varianty:
fosilie fosílie
Poslední užití: 7.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12922
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Řešíme v redakci, zda máme v textech o migraci psát převaděč, nebo převáděč. Na stránkách uvádíte obojí, nevíme, kterou variantu preferovat.
Klíčové slovo: převáděč; převaděč
Odpověď: Můžete užít kteroukoli z podob, obě jsou v pořádku. Starší SSJČ a PČP zaznamenávají v obou významech (člověk i zařízení) pouze podobu převáděč, nověji se prosadila i podoba převaděč. Podle dokladů z ČNK je v praxi dokonce frekventovanější.
Poslední užití: 29.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12921
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Nevím, jestli mám psát gádžo, nebo gadžo.
Klíčové slovo: gadžo
Odpověď: V romsko-českém slovníku (Hübschmannová a kol., SPN 1991) je uvedena podoba s krátkým a: gadžo. Doplňujeme, že zápis s krátkým „a“ je doložen také v Novém akademickém slovníku cizích slov (a IJP), slovo je zde však uvedeno ve tvaru gadža.
Zvažované varianty:
gadžo gádžo
Poslední užití: 19.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12764
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: V textu je psáno benjamín. Ve slovníku jsem našla, že benjamin se píše krátce, hlavně ve smyslu rostlina. Také jsem našla, že benjamínek se píše dlouze. Můžu v textu nechat podobu benjamín?
Klíčové slovo: benjamín
Odpověď: Starší výkladové slovníky češtiny ani nejnovější Akademický slovník současné češtiny (ASSČ) název rostliny nezaznamenávají. Doklady užití ukazují, že její název v praxi značně kolísá. Pokud nejde o rostlinu, ale o jiný význam tohoto slova, pak ASSČ zachycuje mužské osobní jméno Benjamin/Benjamín (varianty jsou rovnocenné) a zdrobnělinu benjamínek s významem ‚nejmladší člen rodiny, nějakého společenství nebo organizované skupiny osob‘. Zápis benjamínek uvádí rovněž Internetová jazyková příručka. Ve Slovníku spisovného jazyka českého najdeme ve stejném přeneseném významu vedle zápisu benjamínek i výraz benjamín. Doporučujeme proto v textu zápis benjamín ponechat.
Zvažované varianty:
benjamín benjamin
Poslední užití: 24.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12715
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Píše se médium (s é), nebo medium (s e)?
Klíčové slovo: médium
Odpověď: Podstatné jméno médium píšeme s dlouhým -é-, a to jak ve významu „veřejné sdělovací prostředky“, tak ve významu „zprostředkující činitel, prostředek, látka, která je nositelem určitých vlastností“.
Zvažované varianty:
médium medium
Poslední užití: 30.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12600
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Vídám psáno party i párty? Je možné obojí?
Klíčové slovo: party; párty
Odpověď: Ano, obě možnosti jsou v pořádku. Nesklonné podstatné jméno party přejaté z angličtiny zachycují PČP i SSČ jen s původním pravopisem, tedy v podobě party. Vlivem výslovnosti [párty] a rovněž také kvůli homonymii s množným číslem slova parta (skupina) se postupně prosadila pravopisná podoba párty (což dokládají např. výskyty v ČNK a na internetu). Proto NASCS (vydání z roku 2007) uvádí obě pravopisné podoby, obě možnosti jsou uvedeny také v IJP.
Zvažované varianty:
party párty
Poslední užití: 24.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.