Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #129 [Délka samohlásky].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/17, položky: 11-20/163
Stav:
#13253
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Máme tematické/tématické poukazy a nevíme, jestli to psát s krátkým e, nebo dlouhým é.
Klíčové slovo: tematický
Odpověď: Přestože by zápis tématický patrně mnohé pisatele nepřekvapil, protože ho považují za náležitý, přídavné jméno tematický bychom měli v souladu s jazykovými příručkami psát s krátkým e; dlouhé é se píše v podstatném jménu téma. Náležitý zápis je tedy tematické poukazy.
Zvažované varianty:
tematický tématický
Poslední užití: 11.7.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13219
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Máme psát tematický soubor, nebo tématický soubor?
Klíčové slovo: tematický
Odpověď: Náležitý zápis je tematický soubor. Přídavné jméno tematický a příslovce tematicky píšeme v souladu s příručkami s krátkým e; dlouhé é se píše v podstatném jménu téma.
Zvažované varianty:
tematický tématický
Poslední užití: 10.5.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13218
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Myslel jsem si, že je možné psát chlor i chlór, že jsou to rovnocenné varianty. Pan profesor mi ale napsal, že zápis s čárkou je chybný. Jak to je?
Klíčové slovo: chlor, chlór
Odpověď: V běžném úzu jsou podoby chlor a chlór stylově rovnocenné, obě možnosti uvádějí jak současné zdroje (IJP, NASCS, SSČ), tak už i SSJČ z 60. let. Podle dokladů z korpusu SYN v11 se užívají obě podoby, psaní bez čárky je frekventovanější – např. tvar 1. pádu chlor má v korpusu 3997 dokladů, podoba chlór je zachycena 1894x; tvar 2. pádu chloru je doložen 5607x, varianta chlóru 2742x.
Zvažované varianty:
chlor chlór
Poslední užití: 12.6.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13212
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Jak správně napsat označení středověké toalety: prevet, nebo prevét?
Klíčové slovo: prevét
Odpověď: IJP, ASSČ, SSJČ i PSJČ mají pouze variantu s é: prevét. SSJČ a PSJČ zachycuje i řidčeji užívanou variantu privet. Doporučujeme tedy volit zápis prevét.
Zvažované varianty:
prevét prevet
Poslední užití: 25.4.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13207
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Je mi 85 a znejistěl jsem, jestli je správně lékařská péče, nebo lékařská peče.
Klíčové slovo: péče
Odpověď: Starost o prospěch nebo zdárný vývoj je péče (první -e- je dlouhé); krátké -e- píšeme ve slovech pečovat, pečovatel(ka).
Zvažované varianty:
péče peče
Poslední užití: 3.5.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13137
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Píše se gadžo, nebo gádžo?
Klíčové slovo: gadžo; gádžo
Odpověď: Romský výraz označující osobu neromského původu je možné psát jak krátce (gadžo), tak dlouze (gádžo). Podle dokladů z ČNK jsou v českých textech doloženy obě možnosti, podoba gadžo je frekventovanější. Nemáme však přehled o tom, která z podob je preferovanější v romských textech.
Zvažované varianty:
gadžo gádžo
Poslední užití: 4.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13136
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Jsem Rom a chci napsat slovo rakle (neromské dítě), nevím, jestli se píše krátké a, nebo dlouhé á.
Klíčové slovo: rakle
Odpověď: Výkladové slovníky češtiny romské výrazy nezachycují. Podle slovníků romštiny dostupných na internetu (https://cs.wiktionary.org/wiki/raklo) se slovo píše s krátkým a. Upřesňujeme, že podoba rakle je tvar 1. pádu množného čísla, v 1. p. jednotného čísla má slovo podobu raklo. Výraz neoznačuje jakékoli dítě, ale dítě mužského pohlaví, tedy chlapce, syna.
Zvažované varianty:
rakle rákle
Poslední užití: 4.1.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13112
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Našla jsem všude v příručkách inulin jen s krátkým i, ale teď v jednom lékařském textu autor užívá zápis inulín. Je tato možnost také vhodná?
Klíčové slovo: inulin
Odpověď: Mnohá slova se zakončením -in je možné psát dvojím způsobem – s krátkým „i“ i dlouhým „í“, např. inzulin/inzulín, penicilin/penicilín, benzin/benzín, glycerin/glycerín. Ale neplatí to vždy, polysacharid inulin patří podle příruček ke slovům, v nichž je doporučována jen pravopisná podoba s krátkým „i“ (obdobně např. toxin, cerezin, dextrin, dioxin, protein, pepsin). Doporučujeme proto volit pravopisnou podobu inulin.
Zvažované varianty:
inulin inulín
Poslední užití: 6.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12988
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Mám psát slova se zakončením -lalie krátce, např. echolalie?
Klíčové slovo: echolalie, echolálie
Odpověď: NASCS zachycuje výrazy zakončené komponentem -lalie s krátkým -a-: např. echolalie, dyslalie. Ale Velký lékařský slovník uvádí jako základní zápis -lálie, dlouhé -á- je uvedeno i ve složených výrazech, např. echolálie, dyslálie, brachylálie. Proto jsou v IJP uvedeny obě možnosti jako rovnocenné. Můžete tedy psát jak echolalie, tak echolálie.
Zvažované varianty:
echolalie echolálie
Poslední užití: 24.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Velký lékařský slovník.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12987
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Jak se píšou formy poruch? Našla jsem, že mánie se píše s á, ale jde mi o to, zda se jedna z jejích podob, a to aritmománie, píše s a, nebo s á.
Klíčové slovo: aritmomanie; aritmománie
Odpověď: Samotné podstatné jméno mánie píšeme v souladu s výslovností s á. Slovo tvoří často druhou část složených výrazů. Podle PČP i NASCS píšeme ve složeninách ‑manie, dochází tedy ke krácení ‑á na ‑a (erotomanie, toxikomanie, kleptomanie, pyromanie). V IJP se v kapitole Psaní slov s částí radio-, -manie, -fuze (bod 2 Psaní slov se zakončením ‑manie) dočteme, že v jazykové praxi (např. i ve Velkém lékařském slovníku) však velice často zůstává kvantita zachována jak v odborných výrazech: toxikománie, dipsománie, erotománie, nymfománie, kleptománie, pyrománie, megalománie, grafománie, bibliománie, tak i ve slovech příležitostných: cestománie, citátománie, ufománie, céčkománie apod. Rovněž tyto podoby lze považovat za správné. Proto v IJP u příslušných slov najdete obě možnosti zápisu (např. toxikomanie, lze i toxikománie). Nutkavé počítání tedy můžete označit slovem aritmomanie i aritmománie.
Zvažované varianty:
aritmomanie aritmománie
Poslední užití: 24.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní slov s částí radio-, -manie, -fuze; bod 2 Psaní slov se zakončením ‑manie
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní slov s částí radio-, -manie, -fuze; bod 2 Psaní slov se zakončením ‑manie
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.