Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #125 [Souvýskyt interpunkce].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-6/6
Stav:
#4771
Užití:
2 2 0
Dotaz: Pořadí různých interpunkčních znamének
Konkrétní dotaz: Je potřeba psát čárku na místě, kde z hlediska větné struktury a interpunkce standardně má být, když tomuto místu těsně předchází pomlčka uzavírající vloženou výpověď?
Odpověď: Objeví-li se ve větné souvislosti vedle sebe pomlčka a interpunkční čárka, lze ponechat jen pomlčku. Čárku je ovšem vhodné zachovat, pokud by její vynechání mělo vliv na srozumitelnost či zřetelnost větné stavby.
Zvažované varianty:
–,
Poslední užití: 14.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4759
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pořadí různých interpunkčních znamének
Konkrétní dotaz: Když věta končí závorkou, v níž je uvedeno několik údajů a poté trojtečka, jak má být konec věty řešen interpunkčně?
Odpověď: Po trojtečce bude následovat natěsno (bez mezery) koncová závorka a poté opět natěsno (bez mezery) tečka, ukončující celou větu.
Poslední užití: 11.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4615
Užití:
0 0 0
Dotaz: Sdružení stejných interpunkčních znamének s různými funkcemi
Konkrétní dotaz: Když je na konci věty zkratka ukončená tečkou, píše se za ní ještě jedna tečka ukončující celou větu?
Klíčové slovo: tečka
Odpověď: Je-li na konci věty zkratka ukončená tečkou, přejímá tato tečka i funkci ukončení celé věty. Další tečka se již tedy nepíše.
Zvažované varianty:
. ..
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4477
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tečka za větou končící úsekem, který je uzavřen otazníkem
Konkrétní dotaz: Mám uzavřít tečkou větu, na jejímž konci se uvádí název článku uzavřený otazníkem?
Klíčové slovo: tečka
Odpověď: Končí-li věta úsekem, který je zakončen otazníkem, plní tento otazník funkci ukončovací interpunkčního znaménka – tečka se už tedy za ním nepíše.
Zvažované varianty:
?. ?
Poslední užití: 16.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1272
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pořadí různých interpunkčních znamének
Konkrétní dotaz: Existuje případ, kdy se interpunkční znaménko píše až za koncovou uvozovkou?
Klíčové slovo: citace
Odpověď: Pokud začleňujeme uvozený úryvek do výpovědi bez uvozovací věty, uzavírá koncová uvozovka uvozený úryvek a za ní se může objevit interpunkce členící celou výpověď.
Poslední užití: 28.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#677
Užití:
2 41 0
Dotaz: Pořadí různých interpunkčních znamének
Konkrétní dotaz: Když je přímá řeč následována uvozovací větou, píše se čárka před koncovou uvozovkou, nebo za ní?
Klíčové slovo: přímá řeč
Odpověď: Když je přímá řeč následována uvozovací větou, interpunkční znaménko se píše před koncovou uvozovku přímé řeči.
Zvažované varianty:
," ",
Poslední užití: 28.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?