Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #124 [Mezera].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Stav:
#10754
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mezera lišící význam
Konkrétní dotaz: Měla by se spojení typu „Thonet otec“ a „Thonet syn“ psát se spojovníkem, či s mezerou?
Klíčové slovo: Thonet syn, Thonet otec
Odpověď: Tato spojení bychom doporučili psát s mezerou, druhé podstatné jméno totiž můžeme chápat jako člen blíže určující podstatné jméno první.
Poslední užití: 22.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5725
Užití:
3 8 0
Dotaz: Mezera po interpunkci
Konkrétní dotaz: Píše se po interpunkčních znaménkách vždycky mezera?
Klíčové slovo: mezera
Odpověď: Základní pravidlo je psát za interpunkčním znaménkem mezeru, pokud po něm nenásleduje další interpunkční znaménko (to se v takovém případě připojuje natěsno, bez mezery). To platí pro tečku, čárku, středník, otazník, vykřičník, dvojtečku a trojtečku. Uvozovky a závorky jsou párová znaménka, uvedená zásada platí pouze pro koncovou uvozovku a koncovou závorku (za počátečními párovými znaménky se mezera nepíše). Zvláštní postavení má v tomto ohledu pomlčka, která se v závislosti na funkci a povahu svého okolí píše buď natěsno, nebo se odděluje mezerami, vždy však z obou svých stran stejně. Pokud jsou však zmiňovaná znaménka užita v jiné funkci než interpunkční (např. tečka v internetové adrese, desetinná čárka, dvojtečka v zápisu skóre aj.), pravidlo o psaní mezery neplatí. Mnoho takových typů užití popisuje Internetová jazyková příručka.
Poslední užití: 15.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#715
Užití:
1 0 0
Dotaz: Psaní víceslovných jmen
Konkrétní dotaz: Chtěl bych vědět, jakým způsobem zacházet s názvem plzeňské kreativní zóny, která se nachází v prostoru bývalého depa. Provozovatelé objektu tuto zónu pojmenovali DEPO 2015 (na jejich webových stranách se současně objevuje i varianta DEPO2015). Je v pořádku zápis názvu verzálkami, když se nejedná o zkratku? A může se vynechat mezera mezi výrazem DEPO a rokem 2015? V médiích nacházím různá řešení.
Klíčové slovo: DEPO 2015
Odpověď: Pokud se zmíněná kreativní zóna nachází v prostoru bývalého depa, není název DEPO 2015 s velkou pravděpodobností iniciálová zkratka. Z hlediska pravidel pravopisu by proto byl vhodnější zápis Depo 2015. Zejména u názvů firem či jejich produktů se dnes však stále častěji setkáváme s tím, že název funguje jako značka. Takové názvy porušují pravidla pravopisu nebo obsahují negramatické konstrukce. Nelze proto zcela vyloučit, že bude název kreativní zóny chápán jako značka a zapisován DEPO 2015. V obou případech bychom však doporučovali výraz Depo/DEPO od číselného označení roku oddělit mezerou.
Zvažované varianty:
Depo 2015 DEPO 2015 DEPO2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Značky, čísla a číslice

ID související odpovědi: #10213

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#714
Užití:
1 13 0
Dotaz: Oddělování řádů čísel
Konkrétní dotaz: Píše se v zápisu telefonního čísla v mezinárodním formátu mezi "+" a následujícími číslicemi mezera?
Klíčové slovo: mezera
Odpověď: Znaménko "+" se v zápisu telefonního čísla v mezinárodním formátu od následujících číslic mezerou neodděluje, píše se natěsno.
Poslední užití: 28.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?