Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #122 [Otazník].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#10757
Užití:
1 1 0
Dotaz: Užití otazníku
Konkrétní dotaz: Pokud máme výčet zajímavých faktů, který je uvozen větou „Víte, že...“, je nutné na konci každého zajímavého faktu, což jsou například věty jako „V přírodě se titan nevyskytuje ve své čisté formě“ nebo „75 % známých chemických prvků jsou kovy“, užít otazník?
Klíčové slovo: otazník ve výčtu
Odpověď: Ano, pokud jde o věty uvozené tázací větou "Víte, že...", jde o otázky a je skutečně třeba zakončit každou z nich otazníkem.
Poslední užití: 16.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6384
Užití:
1 1 0
Dotaz: Užití otazníku
Konkrétní dotaz: Má být ve formuláři za otázkou „V čem spatřujete výhody oproti své rodné zemi“ otazník?
Klíčové slovo: otazník
Odpověď: Ano, otázka (tázací výpověď) se pravopisně signalizuje právě otazníkem, ten by tedy na konci otázky měl být uveden, a to natěsno za posledním slovem.
Poslední užití: 3.4.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6139
Užití:
1 1 0
Dotaz: Užití otazníku
Konkrétní dotaz: Má být na konci titulku článku „Jak se dělá rozhovor“ otazník?
Klíčové slovo: otazník
Odpověď: Interpunkční řešení závisí na tom, jestli titulek chápete jako větu oznamovací, nebo tázací. Otázka se signalizuje právě otazníkem. Tatáž věta však stejně dobře může mít i funkci konstatování. Pak by ji bylo možné chápat jako eliptickou, tzn. že by to byla jakási zhuštěná verze hypotetické plné věty ve znění např. „Nabízíme vám návod na to, jak se dělá rozhovor.“. Taková věta by měla být uzavřena tečkou. Pakliže však plní funkci titulku, tečka se za ní nepíše.
Poslední užití: 4.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5961
Užití:
1 1 0
Dotaz: Užití otazníku
Konkrétní dotaz: Má být na konci titulku článku „Kam vyrazit v zimě“ otazník?
Klíčové slovo: otazník
Odpověď: Interpunkční řešení závisí na tom, jestli titulek chápete jako větu oznamovací, nebo tázací. Otázka se signalizuje právě otazníkem. Tatáž věta však stejně dobře může mít i funkci konstatování. Pak by ji bylo možné chápat jako eliptickou, tzn. že by to byla jakási zhuštěná verze hypotetické plné věty ve znění např. „Nabízíme vám tipy na to, kam je možné/dobré vyrazit v zimě.“. Taková věta by měla být uzavřena tečkou. Pakliže však plní funkci titulku, tečka se za ní nepíše.
Poslední užití: 6.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5678
Užití:
1 1 0
Dotaz: Užití otazníku
Konkrétní dotaz: Píše se na konci věty končící otazníkem za posledním slovem (tj. před otazníkem) mezera?
Klíčové slovo: otazník
Odpověď: Ne, otazník by měl přiléhat k bezprostředně předcházejícímu slovu těsně, bez mezery.
Poslední užití: 19.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?