Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #121 [Apostrof].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Stav:
#5854
Užití:
1 0 0
Dotaz: Apostrof zkracující zprava – typ „chlap pad’“
Konkrétní dotaz: Mají se vynechaná písmena na koncích slov jako např. „moh“ nebo „krad“ signalizovat apostrofem?
Klíčové slovo: apostrof
Odpověď: Vypuštění hlásky/písmena na konci slova, nejčastěji v příčestích činných, se může naznačit apostrofem (např. „Smuten leh’ si ku pramenu.“), není to však nutné.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5638
Užití:
1 1 0
Dotaz: Apostrof zkracující zleva – typ „rok ’98“
Konkrétní dotaz: Když chceme zapsat letopočet zkráceně, jen posledním dvojčíslím, má být apostrof před ním, nebo po něm?
Klíčové slovo: apostrof
Odpověď: Zapisujeme-li letopočet jen posledním dvojčíslím, apostrof může signalizovat, že stojí na místě těch znaků, které se vypouštějí, tedy (natěsno, bez mezery) před oním dvojčíslím, které chcete zapsat.
Poslední užití: 29.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

ID související odpovědi: #5635
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5635
Užití:
1 1 0
Dotaz: Apostrof zkracující zleva – typ „rok ’98“
Konkrétní dotaz: Když chceme zapsat letopočet zkráceně, jen posledním dvojčíslím, má před ním být apostrof?
Klíčové slovo: apostrof
Odpověď: Ano, v takových případech se používá apostrof, tedy znak „’“. Je ovšem třeba zvážit vhodnost takového zápisu – např. v administrativních textech se takovéto zkracování nedoporučuje.
Poslední užití: 12.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Praktická typografie. 2000. (platí od 2000)
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)

ID související odpovědi: #5638
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#710
Užití:
2 5 0
Dotaz: Apostrof zkracující zprava – typ „chlap pad’“
Konkrétní dotaz: Pokud je na konci slova vypuštěna hláska, je potřeba signalizovat to apostrofem?
Klíčové slovo: apostrof
Odpověď: Vypuštěnou hlásku na konci slova lze signalizovat apostrofem, nutné to však není. Apostrof je velmi exkluzivní interpunkční znaménko – pokud se vůbec užívá, tak nejspíš v příčestích činných (např. „pad’“ místo „padl“) a své místo má např. v poezii, méně v neutrálních spisovných textech. Nepíše se např. v hovorových tvarech 1. osoby množného čísla sloves jako např. „jdem“ vedle neutrálního „jdeme“. Nepatří ani do tvarů s příklonným -s, např. „tys šel“.
Poslední užití: 8.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?