Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #12 [Ortoepie].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 28/28, položky: 271-271/271
Oblast: Fonetika
Kategorie: Ortoepie
Stav:
#1130
Užití:
2 2 0
Dotaz: Výslovnost konkrétního slova (hláskového spojení, spojení slov atp.)
Konkrétní dotaz: Jak se má vyslovovat název amerického města Los Angeles?
Klíčové slovo: Los Angeles
Odpověď: V odpovědi na tuto otázku se jednotlivé jazykové příručky neshodují. Slovník spisovné češtiny uvádí ve shodě s Pravidly českého pravopisu výslovnostní varianty [los endželis] a [los endžilis]. Starší Slovník spisovného jazyka českého pak doporučuje podobu [los endžilis], a dokonce i [los angeles], což by v současnosti působilo zřejmě již rušivě. Příručka Původ zeměpisných jmen přepisuje výslovnost Los Angeles jako [losendželíz] (koncové [z] je však pro češtinu nepřirozené). Konečně Internetová jazyková příručka uvádí podoby [los endžls] a [los endželes]. Obecně platí, že výslovnost cizích vlastních jmen by měla v češtině vycházet ze zvukové podoby v původním jazyce. Vzhledem k tomu, že jméno amerického města Los Angeles pochází ze španělštiny, ani v angličtině není jeho výslovnost jednotná a možných způsobů adaptace do češtiny je více, není divu, že se české příručky v doporučeních rozcházejí, reálný úzus kolísá, jednotní v tomto ohledu nejsou ani anglisté, navíc jeho výslovnost v češtině se může časem pod vlivem různých faktorů proměňovat. Kromě výše zmíněné, evidentně zastaralé varianty [los angeles] nelze podle našeho názoru žádnou z podob zcela vyloučit, je na rozhodnutí každého mluvčího, kterou z nich zvolí. Jak jsme zjistili z nahrávek v archivu Českého rozhlasu, převažuje zde zřejmě výslovnost [los endžls], ale vyskytují se i mnohé jiné. Doporučujeme být v tomto ohledu tolerantní také proto, že posluchači jsou na kolísání výslovnosti tohoto jména evidentně zvyklí a daná zvuková pestrost nečiní komunikační problémy.
Zvažované varianty:
[los endželis] [los endžilis] [los angeles] [los endžls] [los endželes] [losendželíz]
Poslední užití: 9.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Původ zeměpisných jmen. Lutterer – Kropáček – Huňáček. 1976. (platí od 1976)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.