Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #119 [Trojtečka].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/14
Stav:
#10608
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vynechání výrazu ve výpovědi
Konkrétní dotaz: Mám zde článek, v němž se po dvojtečce vyskytuje text psaný kurzívou. První věta po dvojtečce je však vypuštěna a nahrazena třemi tečkami. Bude v takovém případě mezi dvojtečkou a třemi tečkami mezera?
Klíčové slovo: trojtečka
Odpověď: Tři tečky je třeba od předcházející dvojtečky (jakožto od přecházejícího interpunkčního znaménka) oddělit mezerou. Stejně tak se bude psát mezera i za třemi tečkami. Jestliže trojtečka signalizuje vynechání delší části textu (věty, popř. několika vět) a následuje další věta, začínající velkým písmenem, je vhodné tuto trojtečku vložit do kulatých, popřípadě hranatých závorek. Uvedený text by tedy vypadal například takto: „Text: (...) Následující věta."
Poslední užití: 23.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce: Tři tečky
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 6.6 Tři tečky (s. 20)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6520
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vynechání výrazu ve výpovědi
Konkrétní dotaz: Přepisuji údaje ze starších tisků a některá místa jsou nečitelná. Jak naznačit, že na určitém místě textu má být nějaký znak (nebo více znaků), když nelze určit, který znak to je?
Klíčové slovo: vynechání
Odpověď: Pro tyto účely se patrně nejlépe hodí trojtečka (též tři tečky či výpustka) – její funkcí je mj. signalizovat vynechání určité části textu. Aby nedošlo k nejistotě, zda na příslušném místě neplní jinou svou funkci (signalizace nedokončení), doporučujeme ji vložit do závorek.
Poslední užití: 3.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6519
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nedokončení výpovědi
Konkrétní dotaz: Jsou ve větě „Objevte s námi pět bylinek…“ tři tečky opravdu namístě?
Klíčové slovo: nedokončení
Odpověď: Trojtečka (též výpustka nebo tři tečky) se používá k vyjádření nedokončení výpovědi. Odpověď na otázku tedy nutně závisí na tom, zda autor chtěl signalizovat, že něco zůstalo nedořečeno. Bez znalosti kontextu lze říct pouze to, že pokud takovou možnost nelze vyloučit, nemůžeme užití trojtečky hodnotit jako chybné či nevhodné.
Poslední užití: 20.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6450
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vynechání výrazu ve výpovědi
Konkrétní dotaz: Dá se výpustka (tři tečky) chápat jako slovo, nebo je to jen znak? Když se počítá počet slov, má se výpustka započítat jako slovo, když značí vynechání?
Klíčové slovo: vynechání
Odpověď: Trojtečka – též tři tečky nebo výpustka – je jeden znak, který podle většiny definicí nemá slovní povahu. Pokud trojtečka zastupuje slovo, oddělujeme ji z obou stran mezerami (případně interpunkcí) právě tak, jako by bylo odděleno příslušné slovo. To je možná důvod, proč ji třeba některé softwary formálně započítávají jako slovo. Protože však může značit vynechání jednoho slova stejně jako delšího úseku textu, nemůžeme ji se slovem ztotožňovat.
Poslední užití: 10.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6448
Užití:
2 2 0
Dotaz: Nedokončení výpovědi
Konkrétní dotaz: Když chceme naznačit nedokončený výčet třemi tečkami, měly by být přiřazeny natěsno za poslední položku, nebo by před nimi měla být čárka a mezera jako v případě běžných položek výčtu?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Obě možnosti jsou v pořádku. U první z nich je jen třeba zvážit, zda je z kontextu zřejmé, jestli tři tečky značí nedokončenost jedné položky, ke které těsně přiléhají, nebo zda vynechávají jednu či více jiných položek (tj. v případě, že za nimi už žádná položka nenásleduje, značí nedokončení výčtu).
Zvažované varianty:
x, y, z… x, y, z, …
Poslední užití: 5.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6386
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nedokončení výpovědi
Konkrétní dotaz: Jsou tři tečky ekvivalent zkratek jako „atd.“ nebo „apod.“?
Klíčové slovo: nedokončení
Odpověď: V mnoha případech je jistě možné užít trojtečku v pozici, kde by stejně dobře mohly stát zkratky „atd.“ nebo „apod.“. Trojtečka ovšem bude vhodná tam, kde jsou nedořečené řady či výčty alespoň částečně naznačeny, např. Kup jakékoli pečivo – rohlíky, dalamánky, …, zatímco ve větách, kde zkratky jako „apod.“ následují za jediným výrazem, bychom užití trojtečky nedoporučovali, např. Rukopis je upraven do všech detailů (řez písma apod.). Upozorňujeme také, že trojtečka má více funkcí než jen signalizaci nedořečení naznačené řady či výčtu – neplatí tedy, že za každou trojtečku lze synonymně dosadit „atd.“ nebo „apod.“.
Poslední užití: 8.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6113
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vynechání výrazu ve výpovědi
Konkrétní dotaz: Jak pomocí výpustky naznačit zamlčení části jména šlechtice? Autor textu uvádí např. „Richard von“ a pak různými typografickými způsoby naznačuje, že zbytek (hlavní část) přídomku neuvádí, zatajuje. Kdybychom to chtěli udělat jednotně s použitím výpustky, měla by stát za posledním uvedeným slovem (např. „von“) natěsno, nebo s mezerou?
Klíčové slovo: vynechání
Odpověď: V takovémto případě bychom doporučili nejspíš psát výpustku oddělenou zleva mezerou. Tři tečky psané natěsno jsou typické pro nedokončenou řeč, větu, která jakoby mizí doztracena a třemi tečkami končí. Ve vašem případě však výpustka zastupuje (pravděpodobně) jedno samostatné slovo, po němž může věta dál pokračovat. Takové slovo by také stálo odděleno od předchozího mezerou – analogicky tedy doporučujeme postupovat i v případě jeho náhrady výpustkou.
Poslední užití: 22.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5980
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nedokončení výpovědi
Konkrétní dotaz: Když mám na konci věty nedokončení signalizované třemi tečkami a po nich následuje otazník nebo vykřičník, musím ty tečky opravdu napsat všechny tři, nebo stačí jen dvě a jako třetí se může počítat ta, co je součástí otazníku/vykřičníku?
Klíčové slovo: trojtečka
Odpověď: Tři tečky, výpustka nebo trojtečka jsou výrazy označující jeden znak, nikoli tři samostatné tečky. Už z toho plyne, že by před otazníkem nebo vykřičníkem neměly být jen dvě tečky, nýbrž jedno interpunkční znaménko, tj. plná trojtečka. Řešení, které popisujete, by bylo sice originální, ale bez opory v českých pravopisných zvyklostech.
Poslední užití: 28.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5700
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nedokončení výpovědi
Konkrétní dotaz: Značí se nedokončení výpovědi striktně třemi tečkami, nebo jich může být libovolný počet?
Klíčové slovo: tři tečky
Odpověď: V běžných textech se k vyjádření nedokončení výpovědi užívá trojtečka (též výpustka nebo tři tečky), psaná natěsno (bez mezery) za posledním explicitně vyjádřeným výrazem. Trojtečka je jeden samostatný znak (nikoliv tři znaky). Jiný počet teček pro spisovné texty nedoporučujeme, odůvodnitelný by snad mohl být jen v uměleckých či jinak specifických textech.
Poslední užití: 28.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5572
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vynechání výrazu ve výpovědi
Konkrétní dotaz: Jak se pravopisně řeší, když přímá řeč začíná třemi tečkami?
Klíčové slovo: trojtečka
Odpověď: Po třech tečkách se standardně píše mezera. ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory uvádí, že „na začátku věty, řádku nebo odstavce je dovoleno tuto mezeru vypouštět“. Jelikož tři tečky značí vynechání nějakého úseku výpovědi, jímž věta začíná, první následující slovo se už píše s malým počátečním písmenem.
Poslední užití: 16.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.