Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #117 [Spojovník].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/25
Stav:
#13472
Užití:
1 1 0
Dotaz: Návaznost zprava (typ „dvou- a tříčlenný“)
Konkrétní dotaz: Když chci napsat spojení šest- až sedmkrát náročnější číslicemi, zůstává spojovník za číslicí 6 zachován?
Klíčové slovo: spojovník; neúplné slovo
Odpověď: Tento případ řešíme stejně jako jakékoliv jiné spojení, které má shodnou, u prvního slova vypuštěnou část. Tuto vypuštěnou část nahrazujeme i u číslice spojovníkem, zápis tedy bude mít podobu 6- až 7krát náročnější. (Pro úplnost doplňme, že by zde přicházel v úvahu též zápis 6–7krát náročnější.)
Poslední užití: 1.12.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce → Spojovník

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10584
Užití:
1 1 0
Dotaz: Návaznost zprava (typ „dvou- a tříčlenný“)
Konkrétní dotaz: Pokud za sebou následují dvě slova, která mají první část odlišnou a druhou část shodnou, je možné shodnou část neopakovat a v prvním slově ji naznačit pomocí spojovníku? Konkrétně mám spojení „čtyřicetkrát až padesátkrát“. Mohu ho též zapsat formou „čtyřicet- až padesátkrát“ („40- až 50krát“)?
Odpověď: V takových případech stačí onu shodnou, u prvního slova vypuštěnou část nahradit spojovníkem. V uvedeném případě bychom se však z důvodu přehlednosti přikláněli k vypsání této části v obou složkách.
Poslední užití: 24.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6383
Užití:
1 1 0
Dotaz: Chemické názvosloví
Konkrétní dotaz: Jak se píšou [omega tři mastné kyseliny]? Má být mezi výrazy „omega“ a „3“ spojovník, mezera, nebo nic?
Klíčové slovo: spojovník
Odpověď: V souladu s doporučením Internetové jazykové příručky, která pro chemické názvy a výrazy typu Rh-faktor nebo C-vitamin uvádí členění spojovníkem, doporučujeme zápis „omega-3 mastné kyseliny“.
Zvažované varianty:
omega-3 mastné kyseliny omega 3 mastné kyseliny omega3 mastné kyseliny
Poslední užití: 22.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6179
Užití:
1 1 0
Dotaz: Spojení místních jmen nebo názvů správních oblastí
Konkrétní dotaz: Co dělat, když se nám v jednom textu potkávají spojení jako „Praha 3 – Žižkov“ a „Praha-Petrovice“? Máme to nechat, nebo sjednotit (případně jak)?
Klíčové slovo: spojovník
Odpověď: Obecně řečeno se spojení místních jmen nebo správních celků píšou se spojovníkem, a to natěsno, bez mezer („Praha 3-Žižkov“). Je pravda, že u spojení obsahujících alespoň jednu ze složek spojení víceslovnou, doporučujeme z důvodu přehlednosti nahradit spojovník pomlčkou oddělenou mezerami („Praha 3 – Žižkov“). Zároveň však platí, že náhrada spojovníku pomlčkou oddělenou mezerami není vhodná, pokud by mohlo dojít k textové nejednotě. V takových případech je lepší ponechat všude spojovníky psané natěsno, bez mezer.
Poslední užití: 13.1.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6112
Užití:
1 1 0
Dotaz: Spojení místních jmen nebo názvů správních oblastí
Konkrétní dotaz: Jak se píše „Neratov Novinsko“? My to teď píšeme se spojovníkem a mezerami kolem něj. To asi není dobře, že?
Klíčové slovo: spojovník
Odpověď: Pokud jsou obě složky jednoslovné, píšou se těsná spojení místních jmen se spojovníkem bez mezer, tedy „Neratov-Novinsko“.
Zvažované varianty:
Neratov-Novinsko Neratov - Novinsko Neratov–Novinsko Neratov – Novinsko
Poslední užití: 30.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6026
Užití:
1 1 0
Dotaz: Spojka -li
Konkrétní dotaz: Když píšu výrazy, které mají na konci „li“ ve významu ‚jestliže, když‘, má se tam psát spojovník, nebo pomlčka? A s mezerami, nebo bez nich?
Klíčové slovo: -li
Odpověď: Spojka „-li“ se píše se spojovníkem a natěsno, bez mezer.
Poslední užití: 24.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5963
Užití:
1 1 0
Dotaz: Spojení místních jmen nebo názvů správních oblastí
Konkrétní dotaz: Jak se píše spojení „Praha 5 Radotín“? Má tam být spojovník, nebo pomlčka?
Klíčové slovo: spojovník
Odpověď: Obecně řečeno se takováto spojení píšou se spojovníkem, a to natěsno, bez mezer („Praha 5-Radotín“). Jelikož je však jedna ze složek tohoto spojení víceslovná, lze z důvodu přehlednosti nahradit spojovník pomlčkou oddělenou mezerami („Praha 5 – Radotín“).
Zvažované varianty:
Praha 5-Radotín Praha 5 – Radotín
Poslední užití: 7.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5957
Užití:
1 1 0
Dotaz: Spojení místních jmen nebo názvů správních oblastí
Konkrétní dotaz: Jak se píše „Ostrava Poruba“? Má tam být spojovník, nebo pomlčka? A jak je to s mezerami?
Klíčové slovo: spojovník
Odpověď: Pokud jsou obě složky jednoslovné, píšou se těsná spojení místních jmen se spojovníkem bez mezer, tedy „Ostrava-Poruba“.
Zvažované varianty:
Ostrava-Poruba Ostrava - Poruba Ostrava–Poruba Ostrava – Poruba
Poslední užití: 19.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5956
Užití:
1 1 0
Dotaz: Spojení místních jmen nebo názvů správních oblastí
Konkrétní dotaz: Jak se píše „Ostrava město“? Má tam být spojovník, nebo pomlčka? A jak je to s mezerami?
Klíčové slovo: spojovník
Odpověď: Pokud jsou obě složky jednoslovné, píšou se těsná spojení místních jmen se spojovníkem bez mezer, tedy „Ostrava-město“.
Zvažované varianty:
Ostrava-město Ostrava - město Ostrava–město Ostrava – město
Poslední užití: 19.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5699
Užití:
1 1 0
Dotaz: Spojení místních jmen nebo názvů správních oblastí
Konkrétní dotaz: Jak se píše spojení „Brno Řečkovice“ a „Brno Královo Pole“? Může to být řešeno jednotně, když se to objeví na tomtéž plakátu?
Klíčové slovo: spojovník
Odpověď: Obecně řečeno se takováto spojení píšou se spojovníkem, a to natěsno, bez mezer („Brno-Řečkovice“, „Brno-Královo Pole“). Z důvodu přehlednosti lze sice nahradit spojovník pomlčkou oddělenou mezerami, pakliže je však jedna ze složek tohoto spojení víceslovná („Brno – Královo Pole“), není to však nutné.
Zvažované varianty:
Brno-Královo Pole Brno – Královo Pole
Poslední užití: 31.5.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.