Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #116 [Závorky].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#13372
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vyjádření alternativního výrazu
Konkrétní dotaz: Jak se mají zapisovat slovesa, která se vztahují k rodu mužskému i ženskému, pomocí závorek (např. přečetl i přečetla)?
Klíčové slovo: genderová neutrálnost; rodové varianty; splitting
Odpověď: Pro genderově korektní vyjadřování obvykle užíváme zápis pomocí lomítka. Pokud má mužská rodová varianta nulovou koncovku, lze uvést za lomítko jen koncovku ženského rodu, tzn. přečetl/a. Vedle tohoto zápisu je však přípustný (i když méně obvyklý) též zápis pomocí závorky, pro nějž platí totéž, co pro zápis pomocí lomítka. Zápis má tedy podobu přečetl(a).
Poslední užití: 8.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Závorky

ID související odpovědi: #690

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6127
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vyjádření alternativního výrazu
Konkrétní dotaz: Jak nejlépe úsporně vyjádřit, že může platit jednotné i množné číslo určitého slova? Když chci např. napsat, že něco může být „v jazyce“ nebo případně i „v jazycích“, můžu ono množné číslo připojit od závorky jen ve formě koncovky, tj. „v jazyce(ích)“? Tu závorku jsem viděl psanou takto natěsno, ale i oddělenou mezerou, tj. „v jazyce (ích)“. A nemá být před tou koncovkou spojovník, tj. „v jazyce(-ích)“? Případně nemělo by se tam opakovat poslední společné písmeno, tj. „v jazyce(cích)“?
Klíčové slovo: závorky
Odpověď: Obecně vzato je pravda, že závorky lze užít pro uvedení části alternativního výrazu. To však můžeme doporučit pouze v případech, kdy by se výraz v závorce připojil k plně uváděnému bez dalších změn (pak by se závorka psala natěsno, bez mezery). Tak tomu ovšem není v uváděném případě, neboť tam přebývá pádová koncovka -e. Zápis pak budí dojem, že nabízené alternativy jsou „v jazyce“ a „v jazyceích“. Do spisovného textu tedy doporučujeme vypsat i alternativní výraz celý, tj. „v jazyce (jazycích)“ – zde už by před závorkou měla být mezera, protože v ní stojí samostatné slovo. Kromě závorky lze užít také lomítko, to by se v tomto případě psalo natěsno, bez mezer, protože jde o jednoslovné výrazy – „v jazyce/jazycích“.
Poslední užití: 24.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#690
Užití:
3 1 0
Dotaz: Vyjádření alternativního výrazu
Konkrétní dotaz: Chci zapsat sloveso v minulém čase v obou rodových variantách (přečetl i přečetla), a to tak, že koncovku ženského rodu zapíšu do závorek. Měl by v závorce této koncovce předcházet spojovník, tzn. přečetl(-a), nebo se před koncovkou nepíše žádná interpunkce, tzn. přečetl(a)?
Klíčové slovo: genderová neutrálnost; rodové varianty; splitting; spojovník
Odpověď: Pro genderově korektní vyjadřování lze vedle zápisu pomocí lomítka využít i zápis pomocí závorky. Pokud je předcházející část slova společná, můžeme uvést do závorky jen koncovku ženského rodu. Tyto koncovky spojovníkem neuvozujeme. Správný zápis je tedy přečetl(a).
Zvažované varianty:
přečetl(a) přečetl(-a)
Poslední užití: 8.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce – Závorky

Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#686
Užití:
4 3 0
Dotaz: Vyjádření alternativního výrazu
Klíčové slovo: závorky
Odpověď: Závorky lze užít pro uvedení alternativního výrazu nebo jeho části, např. pro doplnění rodové varianty v genderově korektním způsobu zápisu výpovědi.
Poslední užití: 12.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#684
Užití:
2 7 0
Dotaz: Vložená výpověď
Konkrétní dotaz: Označuje se vložená výpověď závorkami?
Odpověď: Ano, závorky jsou (vedle čárek nebo pomlček) jedna z možností, jak označit a oddělit vloženou výpověď.
Poslední užití: 5.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?