Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #115 [Uvozovky].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/13
Stav:
#6385
Užití:
1 1 0
Dotaz: Signalizace názvu
Konkrétní dotaz: Když mám v souvětí název díla v uvozovkách na konci věty, která je od další oddělena čárkou, měla by být ta čárka před koncovou uvozovkou, nebo až za ní?
Klíčové slovo: název
Odpověď: V takovém případě bude čárka až za uvozovkami. Kdybychom psali čárku před koncovou uvozovkou, poslední výraz první věty by tou koncovou uvozovkou vlastně zasahoval přes hranici vět z první do druhé.
Poslední užití: 4.5.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5794
Užití:
1 1 0
Dotaz: Signalizace názvu
Konkrétní dotaz: Mám dát název soutěže do uvozovek?
Klíčové slovo: název
Odpověď: Pokud uvádíte název soutěže, jistě ho píšete s velkým počátečním písmenem. Jeho užití zároveň s uvozovkami je v takovém případě pravopisně redundantní. Uvozovky bychom tedy doporučili nepsat, pokud pro ně není jiný důvod. Tím může být např. předpoklad nejistoty čtenáře, kde takový název ve větě končí.
Poslední užití: 5.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5679
Užití:
1 1 0
Dotaz: Distance mluvčího od řečeného
Konkrétní dotaz: Když chci mezi jménem a příjmením osoby uvést její přezdívku, mohu její neoficiálnost vyjádřit pomocí uvozovek?
Klíčové slovo: uvozovky
Odpověď: Ano, jednou z funkcí uvozovek je právě signalizace odstupu mluvčího od výrazu, jejž obklopují, a to z důvodů obsahu, stylu, spisovnosti apod.
Poslední užití: 18.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: §139

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5675
Užití:
1 1 0
Dotaz: Citace
Konkrétní dotaz: Když mám na konci věty citaci v uvozovkách, píše se tečka před koncovou uvozovkou, nebo za ní?
Klíčové slovo: citace
Odpověď: Jestliže se do věty začleňuje část jiného textu, aniž se uvádí větou uvozovací, klade se druhé uvozovací znaménko před interpunkci, tj. v případě konce věty obvykle tečku.
Poslední užití: 7.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5633
Užití:
2 2 0
Dotaz: Citace
Konkrétní dotaz: Značí se doslovné citáty uvozovkami?
Klíčové slovo: citace
Odpověď: Není to bezpodmínečně nutné, ale je to běžné – jednou z funkcí uvozovek je právě signalizovat, že obsahují doslovný citát.
Poslední užití: 26.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5575
Užití:
1 1 0
Dotaz: Signalizace názvu
Konkrétní dotaz: Když potřebujeme uvozovkami signalizovat název určitého díla, a to vedle sebe česky i anglicky, měli bychom napsat anglický název do anglických uvozovek, nebo českých?
Klíčové slovo: uvozovky
Odpověď: V takovém případě bychom doporučili spíše české uvozovky, neboť ty můžeme považovat za součást česky psaného textu. Uvnitř těchto uvozovek je pak název a ten už může být v leckterém jazyce. Uvozovky samotné nejsou součástí názvu, jen ho signalizují a vyčleňují z okolního textu, nejsou tedy psány v cizím jazyce, nýbrž česky.
Zvažované varianty:
„“ “”
Poslední užití: 26.9.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5574
Užití:
1 1 0
Dotaz: Přímá řeč s následující vedlejší větou
Konkrétní dotaz: Jak se zapisuje přímá řeč, která končí výrazem označeným jednoduchými uvozovkami a po níž následuje uvozovací věta?
Klíčové slovo: přímá řeč
Odpověď: Pakliže je uvozovací věta za přímou řečí, končí samotná přímá řeč čárkou (nebo jiným interpunkčním znaménkem), poté následuje koncová uvozovka a mezera a pak uvozovací věta. Jestliže je závěrečný výraz přímé řeči uzavřen jednoduchou uvozovkou, budou těsně za sebou tři interpunkční znaménka: jednoduchá koncová uvozovka, čárka (nebo jiné interpunkční znaménko) a dvojitá koncová uvozovka.
Poslední užití: 17.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4772
Užití:
2 2 0
Dotaz: Přímá řeč s následující vedlejší větou
Konkrétní dotaz: Jak se zapisuje přímá řeč, po které následuje uvozovací věta?
Klíčové slovo: přímá řeč
Odpověď: Pakliže je uvozovací věta za přímou řečí, končí samotná přímá řeč čárkou (nebo jiným interpunkčním znaménkem), poté následuje koncová uvozovka a mezera a pak uvozovací věta.
Poslední užití: 14.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4770
Užití:
2 3 0
Dotaz: Přímá řeč s předcházející uvozovací větou
Konkrétní dotaz: Jak se zapisuje přímá řeč, které předchází uvozovací věta?
Klíčové slovo: přímá řeč
Odpověď: Pakliže je uvozovací věta před přímou řečí, je uvozovací věta uzavřena dvojtečkou, po níž následuje mezera a počáteční uvozovka a pak samotná přímá řeč, která končí tečkou (nebo jiným interpunkčním znaménkem) a koncovou uvozovkou.
Poslední užití: 26.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4669
Užití:
1 2 0
Dotaz: Signalizace názvu
Konkrétní dotaz: Pokud chci signalizovat, kde začíná a končí název, mohu k tomu použít uvozovky?
Klíčové slovo: název
Odpověď: Ano, uvozovky mohou označovat název. Jejich výhodou v porovnání s velkým písmenem je to, že bezpečně identifikují také konec názvu. Nevýhodou je naopak to, že nemusí být vždy zřejmé, zda jde o signalizaci názvu, nebo jinou funkci uvozovek.
Poslední užití: 15.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.