Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #113 [Dvojtečka].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/12
Stav:
#5889
Užití:
1 1 0
Dotaz: Uvozovací dvojtečka
Konkrétní dotaz: Má být ve větě typu "V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese …." před samotnou e-mailovou adresou dvojtečka?
Klíčové slovo: dvojtečka
Odpověď: Uvození e-mailové adresy dvojtečkou se obvykle užívá tam, kde nejde o plynulý text, ale spíš formulářovité údaje. V běžné větě doporučujeme dvojtečku nepsat, je nadbytečná.
Poslední užití: 3.2.2015
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5887
Užití:
1 1 0
Dotaz: Uvozovací dvojtečka
Konkrétní dotaz: Je potřeba výčet uvozovat dvojtečkou? Ta uvozovací část je spíš heslovitá než větná a je to vlastně nadpis.
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Pokud má uvozovací část výčtu graficky charakter nadpisu, dvojtečka za ní není potřebná, i když vyloučena není. Jde v podstatě o to, aby bylo zřejmé, kde končí uvození výčtu a kde začíná jeho první položka. Pokud je to zajištěno odlišením pomocí samostatných řádků, jiným řezem písma uvozovací části apod., dvojtečka už není nutná.
Poslední užití: 5.6.2015
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5858
Užití:
1 1 0
Dotaz: Skóre
Konkrétní dotaz: Když chci zapsat skóre pomocí dvojtečky, píšou se kolem ní mezery?
Klíčové slovo: skóre
Odpověď: Ne, skóre se zapisuje pomocí dvojtečky psané z obou stran natěsno.
Poslední užití: 5.6.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5857
Užití:
1 1 0
Dotaz: Měřítko
Konkrétní dotaz: Když chci zapsat měřítko pomocí dvojtečky, píšou se kolem ní mezery?
Klíčové slovo: měřítko
Odpověď: Ano, měřítko se zapisuje pomocí dvojtečky oddělené od svého okolí z obou stran mezerami.
Poslední užití: 6.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5856
Užití:
2 2 0
Dotaz: Poměr
Konkrétní dotaz: Když chci zapsat poměr něčeho k něčemu pomocí dvojtečky, píšou se kolem ní mezery?
Klíčové slovo: poměr
Odpověď: Ano, poměr se zapisuje pomocí dvojtečky oddělené od svého okolí z obou stran mezerami.
Poslední užití: 12.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5855
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dělení
Konkrétní dotaz: Když se zapisuje matematické dělení, píšou se kolem dvojtečky mezery?
Klíčové slovo: dělení
Odpověď: Ano, matematické dělení se zapisuje pomocí dvojtečky oddělené od svého okolí z obou stran mezerami.
Poslední užití: 12.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5667
Užití:
1 1 0
Dotaz: Uvozovací dvojtečka
Konkrétní dotaz: Mám větu „Tváří se, jako by říkal ‚nesahej na mne‘, ale věř...“. Je potřeba před výpovědí v uvozovkách psát dvojtečku?
Klíčové slovo: dvojtečka
Odpověď: Uvedenou větu lze chápat jako začlenění výpovědi bez uvozovací věty, dvojtečka před ní tedy být nemusí. Interpunkce (v tomto případě čárka) se pak ovšem na rozdíl od případů běžné přímé řeči píše až za výpovědí v uvozovkách.
Poslední užití: 22.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5578
Užití:
1 1 0
Dotaz: Uvozovací dvojtečka
Konkrétní dotaz: Když se uvádí e-mailová adresa, píše se za výrazem „e-mail“ dvojtečka?
Klíčové slovo: dvojtečka
Odpověď: Uvození dvojtečkou může přispět k přehlednosti a je obvyklé, nutné však není.
Poslední užití: 14.11.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5576
Užití:
1 1 0
Dotaz: Uvozovací dvojtečka
Konkrétní dotaz: Když se uvádí telefonní číslo, píše se po zkratce „tel.“ dvojtečka?
Klíčové slovo: dvojtečka
Odpověď: Uvození dvojtečkou může přispět k přehlednosti a je obvyklé, nutné však není.
Poslední užití: 14.11.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5012
Užití:
1 1 0
Dotaz: Uvozovací dvojtečka
Konkrétní dotaz: Je potřeba uvozovací větu před přímou řečí uzavřít dvojtečkou?
Klíčové slovo: dvojtečka
Odpověď: Ano, dvojtečka na konci uvozovací věty uvozuje následující přímou řeč.
Poslední užití: 12.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.