Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #112 [Tečka].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/16
Stav:
#10988
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tečka ukončující větu
Konkrétní dotaz: Pokud mám na plakátě motto či heslo v podobě souvětí, platí pro něj stejná pravidla jako pro úpravu nadpisu, a mělo by se tedy psát bez tečky?
Klíčové slovo: tečka
Odpověď: V uvedeném případě nejde o nadpis v pravém slova smyslu, doporučujeme proto tečku psát.
Poslední užití: 19.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.6 Nadpisy (s. 35)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10968
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tečka za nadpisem
Konkrétní dotaz: Píše se za větným nadpisem tabulky tečka?
Klíčové slovo: nadpis; tečka
Odpověď: Za nadpisem tečku nepíšeme, a to ani v případě, že obsahuje více vět.
Poslední užití: 23.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.6 Nadpisy (s. 35)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10863
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tečka za nadpisem
Konkrétní dotaz: Píše se za větným nadpisem tečka?
Klíčové slovo: nadpis; tečka
Odpověď: Za nadpisem tečku nepíšeme, a to ani v případě, že obsahuje více vět.
Poslední užití: 23.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.6 Nadpisy (s. 35)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6416
Užití:
1 1 0
Dotaz: Řadové číslovky
Konkrétní dotaz: Lze zapsat řadovou číslovku, když to není celé číslo? Chtěli bychom napsat devátý a půltý magazín, a to číslicí 9 a zlomkem 1/2. Měla by za tím být tečka?
Klíčové slovo: řadová číslovka
Odpověď: Necelá řadová číslovka sice může působit trochu nezvykle, ale zapsat ji lze bez potíží – ovšem jen v případě, že ji zapíšeme jako desetinné číslo. Ve vašem případě by to bylo „9,5.“. Co už potíže způsobuje, je zápis oné poloviny pomocí zlomku (ať už třemi znaky „1/2“, nebo jedním „½“), protože spojka a s mezerami na obou svých stranách z toho graficky dělá celkem tři slova. Tečka značící řadovost by tam být měla (jinak by bylo namístě číst to jako „devět a půl“), ale jelikož je to jedna číslovka, měla by být i tečka právě jedna, a to na konci. Zápis „9 a 1/2.“ nebo „9 a ½.“ však nevylučuje možnost, že jde o dvě samostatné číslovky, z nichž první je základní a druhá řadová. Pokud tedy nemůžete nebo nechcete zvolit zápis „9,5.“, je potřeba počítat s tím, že to kromě pocitu nezvyklosti může vyvolat i nejistotu o významu. Obecněji k této problematice můžeme doporučit článek Roberta Adama v Naší řeči s názvem Kolikátý je mezi čtvrtým a pátým? (http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=8099)
Zvažované varianty:
9 a 1/2 9 a 1/2. 9 a ½ 9 a ½.
Poslední užití: 17.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Naše řeč.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: ADAM, Robert (2010): Kolikátý je mezi čtvrtým a pátým? Naše řeč, 93(3), s. 139-146.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5888
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tečka za e-mailovou adresovou na konci věty
Konkrétní dotaz: Píše se na konci věty tečka, když je na jejím konci e-mailová adresa?
Klíčové slovo: tečka
Odpověď: Na konci věty se píše tečka, i když je na jejím konci e-mailová adresa. Tato tečka není součástí e-mailové adresy, ale je za ní – má funkci ukončení celé věty.
Poslední užití: 3.2.2015
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5669
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tečka ukončující větu
Konkrétní dotaz: Píše se za piktogramem (např. usmívajícím se obličejem) na konci věty tečka?
Klíčové slovo: piktogram
Odpověď: Znaky tohoto druhu nejsou běžně považovány za interpunkci, a tudíž interpunkci ani nenahrazují. Stojí-li na konci věty, následuje po nich standardní interpunkční znaménko, obvykle tečka.
Poslední užití: 9.11.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5640
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tečka ve výčtu
Konkrétní dotaz: Když je výčet v podobě běžného textu (položky jsou odděleny čárkami) s uvozovací částí pouze heslovitou, bez slovesa, má být na jeho konci tečka?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Pokud je výčet součástí textu, je potřeba ho od následujících vět oddělit tečkou. Pokud je umístěn graficky samostatně, není tečka nutná, ale vzhledem k užití interpunkce uvnitř výčtu je vhodné ho i interpunkčně ukončit.
Poslední užití: 26.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5626
Užití:
2 3 0
Dotaz: Tečka za řadovou číslovkou na konci věty
Konkrétní dotaz: Pokud je na konci věty řadová číslovka signalizovaná tečkou, píše se za ní ještě jedna tečka ukončující celou větu?
Klíčové slovo: tečka
Odpověď: Pokud je na konci věty řadová číslovka signalizovaná tečkou, další tečka už se za ní nepíše. Tato tečka pak tedy sdružuje dvě funkce – signalizuje řadovou číslovku a zároveň i konec věty.
Poslední užití: 16.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4653
Užití:
1 5 0
Dotaz: Tečka za zkratkou na konci věty
Konkrétní dotaz: Pokud je na konci věty zkratka ukončená tečkou, píše se za ní ještě jedna tečka ukončující celou větu?
Klíčové slovo: tečka
Odpověď: Pokud je na konci věty zkratka ukončená tečkou, další tečka už se za ní nepíše. Tato tečka pak tedy sdružuje dvě funkce – ukončuje zkratku i větu zároveň.
Poslední užití: 9.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4651
Užití:
1 2 0
Dotaz: Tečka za internetovou adresovou na konci věty.
Konkrétní dotaz: Píše se na konci věty tečka, když je na jejím konci internetová adresa?
Klíčové slovo: tečka
Odpověď: Na konci věty se píše tečka, i když je na jejím konci internetová adresa. Tato tečka není součástí internetové adresy, ale je za ní – má funkci ukončení celé věty.
Poslední užití: 6.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.