Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #106 [Složená přídavná jména].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 31/31, položky: 301-307/307
Stav:
#1376
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Setkávám se v textech s nejednotným zápisem slov hmotněprávní, procesněprávní. Viděla jsem všechny možnosti zápisu, dokonce v jednom textu hmotněprávní dohromady a vedle toho procesně právní zvlášť. Co je správně?
Klíčové slovo: hmotněprávní
Odpověď: Složená přídavná jména s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově píšeme buď se spojovníkem, nebo dohromady. Psaní zvlášť není v souladu se současnou kodifikací. Přídavné jméno hmotněprávní je odvozeno z ustáleného slovního spojení hmotné právo. Jde o podřadné spojení, v němž jedna složka rozvíjí druhou – taková slova píšeme dohromady.
Zvažované varianty:
hmotněprávní hmotně-právní hmotně právní
Poslední užití: 22.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená prídavná jména, bod 2 Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1372
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Čistírna je mechanicko-biologická. Nevím, co to znamená a jak to mám psát.
Klíčové slovo: mechanicko-biologická
Odpověď: Jde o čistírnu, která čistí jak na bázi mechanické, tak biologické. Pokud je první složka složeného přídavného jména zakončena na -sko, -cko, -ně nebo -ově, používáme pro oddělení dvou souřadně spojených složek spojovník bez mezer (ten zde v podstatě plní funkci spojky a). Píšeme proto: mechanicko-biologická čistírna.
Zvažované varianty:
mechanicko-biologická mechanickobiologická mechanicko biologická
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená přídavná jména, bod 1.1 První složka je zakončena na -sko, -cko, -ně nebo -ově
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1366
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Přeme se s kolegou, zda je správně bukojedlový, nebo bukovojedlový les. Jak je to správně?
Klíčové slovo: bukovojedlový, bukojedlový
Odpověď: Správně jsou obě varianty. První část složeného výrazu může být tvořena jak zkráceným, tak celým kmenem přídavného jména. Obdobně píšeme např. tvaroho(vo)makový. V ČNK je dokladů málo, ale četnější je podoba bukojedlový.
Zvažované varianty:
bukovojedlový bukojedlový
Poslední užití: 20.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená přídavná jména, bod 3.5 Typ tvarohomakový – tvarohovomakový
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1364
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak mám psát nervověparalytické látky? Psala bych to bez spojovníku jako dvě slova, ale nejsem si jistá.
Klíčové slovo: nervověparalytický
Odpověď: Složená přídavná jména s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově píšeme buď se spojovníkem, nebo dohromady. Psaní zvlášť není v souladu se současnou kodifikací. Uvedené přídavné jméno je odvozeno ze slovního spojení nervová paralýza. Jde o podřadné spojení, v němž jedna složka rozvíjí druhou – taková slova píšeme dohromady: nervověparalytická látka.
Zvažované varianty:
nervověparalytický nervově-paralytický nervově paralytický
Poslední užití: 20.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená přídavná jména, bod 2 Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1363
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak mám psát nervově paralytická látka? V textu to je zvlášť, ale nevím, zda to nemá být jinak.
Klíčové slovo: nervověparalytický
Odpověď: Složená přídavná jména s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově píšeme buď se spojovníkem, nebo dohromady. Uvedené přídavné jméno se vztahuje ke slovnímu spojení nervová paralýza. Jde o podřadné spojení, v němž jedna složka rozvíjí druhou – taková slova píšeme dohromady: nervověparalytická látka.
Zvažované varianty:
nervověparalytická nervově-paralytická nervově paralytická
Poslední užití: 28.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená přídavná jména, bod 2 Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#921
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak zapsat přídavné jméno tepelněizolační?
Klíčové slovo: tepelněizolační
Odpověď: Při psaní složených přídavných jmen s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově se neobejdeme bez věcné znalosti. Přídavné jméno je odvozeno ze slovního spojení tepelná izolace, píšeme proto dohromady „tepelněizolační“. Zápis tepelně-izolační by signalizoval, že jde o dvě složky: tepelnou a izolační, což je nepravděpodobné.
Zvažované varianty:
tepelněizolační tepelně-izolační
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 2 – Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 2 – Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#916
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak psát spojení kompletní stavebně-technologická rekonstrukce?
Klíčové slovo: stavebně-technologický
Odpověď: Přestože se v praxi často setkáváme se zápisem stavebně technologický, mělo by se složené přídavné jméno psát podle významu buď dohromady „stavebnětechnologický“ – pokud má význam stavební technologie, nebo se spojovníkem „stavebně-technologický“, pokud jde o vyjádření spojení dvou složek (stavební a technologický). Obě možnosti přicházejí v úvahu, rozhodující je věcná znalost.
Zvažované varianty:
stavebně-technologická stavebnětechnologická stavebně technologická
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 1 – Typy složených přídavných jmen souřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 1 – Typy složených přídavných jmen souřadných z hlediska pravopisu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.