Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #106 [Složená přídavná jména].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/31, položky: 21-30/307
Stav:
#12969
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak se píše lískooříškový krém? Psala bych to dohromady, ale lidé to často píšou s pomlčkou?
Klíčové slovo: lískooříškový
Odpověď: Složená přídavná jména píšeme buď se spojovníkem, nebo dohromady. Pomlčka se pro jejich zápis neužívá. Slovo lískooříškový píšeme dohromady, protože jde o podřadné spojení, v němž jedna složka (přídavné jméno lískový) rozvíjí druhou (podstatné jméno oříšek). Obdobně píšeme např. vysokoškolský (týkající se vysoké školy), latinskoamerický (týkající se Latinské Ameriky).
Zvažované varianty:
lískooříškový lísko-oříškový
Poslední užití: 13.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 2 – Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12883
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Můžeme psát vanilkomedová sladkost whisky, nebo to má být vanilkovomedová? Je to stejné jako třeba tvarohomakový?
Klíčové slovo: vanilkomedový
Odpověď: Rozhodnutí záleží na vás. První část složeného výrazu může být tvořena jak zkráceným, tak celým kmenem přídavného jména. Správně jsou tedy obě podoby: vanilkomedová sladkost i vanilkovomedová sladkost, obě píšeme dohromady. Máte pravdu, že jde o stejný typ složeného přídavného jména jako např. označení tvaroho(vo)makový. Každému uživateli může být bližší jiná varianta, ale obě jsou v pořádku.
Zvažované varianty:
vanilkomedový vanilkovomedový
Poslední užití: 13.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.5 Typ tvarohomakový – tvarohovomakový
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12882
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Potřebuji se ujistit. Ve větě ...ananasové aroma dokonale ladí s ovocně-květinovým aroma... píšeme přídavné jméno se spojovníkem? Vím, že je běžnější psát ovocnokvětinový. Pokud by klient trval na uvedené podobě, je zápis se spojovníkem v pořádku?
Klíčové slovo: ovocnokvětinový; ovocně-květinový
Odpověď: Ano, pokud použijete označení ovocně-květinové aroma, pak přídavné jméno patří do kategorie složených přídavných jmen, jejichž první část je zakončena na -sko, -cko, -ně nebo -ově. Protože výraz je tvořen dvěma souřadnými složkami (ovocné a květinové), píšeme složené přídavné jméno se spojovníkem: ovocně-květinové (aroma). Je rovněž možné zvolit složené přídavné jméno, jehož první část bude zakončena na -o (popř. v jiných případech na -ovo), pak píšeme složené přídavné jméno dohromady – ovocnokvětinové aroma (obdobně např. hluchoněmý člověk, meruňko(vo)vanilková zmrzlina). Místo složeného přídavného jména by bylo také možné zvolit zápis dvou samostatných přídavných jmen spojených spojkou a: ladí s ovocným a květinovým aroma.
Zvažované varianty:
ovocnokvětinový ovocně-květinový
Poslední užití: 13.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.5 – Typ tvarohomakový – tvarohovomakový
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.5 – Typ tvarohomakový – tvarohovomakový
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12861
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V textu je psáno pojistně-matematické principy se spojovníkem. Je to v pořádku?
Klíčové slovo: pojistněmatematický
Odpověď: Při zápisu složených přídavných jmen s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově vycházíme z věcné znalosti. Mnohdy je však velmi obtížné zjistit, co přesně složené přídavné jméno pojmenovává, jaké je jeho východisko. Některá přídavná jména je teoreticky možné zapsat dvěma způsoby, psaním či nepsaním spojovníku rozlišujeme různé významy. Zápis se spojovníkem užíváme u souřadného spojení složek, spojovník de facto nahrazuje spojku a. Pojistně-matematický tedy znamená pojistný a matematický. Neznáme širší kontext, ale je značně pravděpodobné, že v uvedeném případě se přídavné jméno vztahuje ke slovnímu spojení pojistná matematika. Podle internetu je pojistná matematika část matematiky, která se zabývá zkoumáním matematických zákonitostí v měření, řízení a sdílení rizik a aplikací těchto poznatků. Předmět pojistná matematika se vyučuje na FFF UK, doklady užití najdeme i v ČNK, existuje i profese pojistný matematik. Pokud je základem složeného přídavného jména podřadné slovní spojení (jedna složka rozvíjí druhou), pak se přídavné jméno píše dohromady, např. trestní právo – trestněprávní, analogicky pojistná matematika – pojistněmatematický.
Zvažované varianty:
pojistněmatematický pojistně-matematický
Poslední užití: 16.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jmén
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12859
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V textu je užito spojení odborně-technické informace. Je zápis se spojovníkem v pořádku, nebo se to píše dohromady? Domnívám se, že nejspíš jde o informace, které jsou odborné a technické.
Klíčové slovo: odborně-technický
Odpověď: Pojmenování je poněkud neprůhledné, není jasné, co si pod ním má uživatel představit. Ale pokud se domníváte, že jde o informace, které jsou jednak odborné a jednak technické, pak jde o souřadné spojení a složené přídavné jméno se píše se spojovníkem: odborně-technické informace.
Zvažované varianty:
odborně-technický odbornětechnický
Poslední užití: 16.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená přídavná jména, bod 2 Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená přídavná jména, bod 2 Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12847
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak se píše dopravně bezpečnostní opatření? S pomlčkou, zvlášť, nebo dohromady?
Klíčové slovo: dopravněbezpečnostní
Odpověď: Psaní zvlášť se podle platných doporučení u složených přídavných jmen neužívá, píšeme je buď dohromady, nebo se spojovníkem. Upřesňujeme, že vodorovná čárka, užívaná při zápisu některých složených přídavných jmen, není pomlčka, ale spojovník (kratší vodorovná čárka). V tomto případě jde nepochybně o opatření týkající se dopravní bezpečnosti. Jestliže je základem složeného přídavného jména s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově podřadné spojení, v němž jedna složka rozvíjí druhou (dopravní bezpečnost), pak píšeme adjektivum dohromady: dopravněbezpečnostní opatření.
Zvažované varianty:
dopravněbezpečnostní dopravně-bezpečnostní dopravně bezpečnostní
Poslední užití: 9.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 2 – Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 2 – Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12806
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Není mi jasné, zda psát operativně-eskortní skupina, operativně eskortní skupina, nebo operativněeskortní skupina. Nacházím všechny možnosti. Vězeňská služba ČR používá zápis operativně-eskortní, ale vím, že ne vždy to mají v dokumentech správně. Jak se taková slova posuzují? Existuje nějaké pravidlo?
Klíčové slovo: operativní eskortní skupina
Odpověď: Složená přídavná jména by se neměla psát zvlášť, v souladu s platným doporučením je píšeme podle významu buď dohromady, nebo se spojovníkem. Zápis operativně eskortní tedy můžeme vyloučit. Při zápisu složených přídavných jmen s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově vycházíme z věcné znalosti. Některá přídavná jména je teoreticky možné zapsat dvěma způsoby, psaním či nepsaním spojovníku rozlišujeme různé významy. Pravidlo rozlišuje dvě východiska. Pokud by základem bylo ustálené slovní spojení operativní eskorta, jednalo by se o podřadné spojení, v němž jedna složka rozvíjí druhou. Pak bychom měli psát složené přídavné jméno dohromady: operativněeskortní. Obdobně např. trestní právo – trestněprávní. Druhou možností je, že jde o souřadné spojení, tzn. že obě složky jsou na stejné úrovni a mohly by být spojeny spojkou a, popř. by jejich pořadí mohlo být i obrácené. Pak by bylo namístě použít spojovník. Např. česko-německý (český a německý); zemědělsko-potravinářský (zemědělský a potravinářský). Byla-li by skupina operativní a eskortní, pak bychom psali operativně-eskortní skupina. V tomto případě je to poněkud problematické, protože nejde o běžně užívaný výraz. Bohužel bez znalosti širšího kontextu není možné rozhodnout jednoznačně. Doporučujeme proto zjistit, jaký význam se v uvedeném označení skrývá. Z jazykového hlediska se totiž nabízí ještě další možnost, a to nevytvářet složené přídavné jméno a zapsat uvedená slova jako dvě samostatná přídavná jména: operativní eskortní skupina (= eskortní skupina se podle potřeby využije operativně; obdobně např. operativní policejní jednotka).
Zvažované varianty:
operativně-eskortní operativněeskortní operativně eskortní
Poslední užití: 18.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená přídavná jména, bod 2 Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená přídavná jména, bod 2 Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12766
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Máme nadpis: Koordinace zdravotně-sociálních služeb z pohledu zdravotně-sociálního pracovníka. Jak mám psát zdravotně-sociální? Je to koordinace dvou služeb, jedna je podle zákona zdravotní, druhá sociální. Ptám se proto, že v zákoně je to psáno jako dvě samostatná slova (zdravotně sociální pracovník).
Klíčové slovo: zdravotně-sociální
Odpověď: Složená přídavná jména by se (až na několik výjimek) neměla psát zvlášť, v souladu s platným doporučením je píšeme podle významu buď dohromady, nebo se spojovníkem. Při psaní složených přídavných jmen s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově vycházíme z věcné znalosti. Jak sama potvrzujete, jedná se nepochybně o zdravotní a sociální služby. Jde tedy o souřadné spojení dvou složek na stejné úrovni. Pro oddělení obou složek složeného přídavného jména v takovém případě používáme spojovník (ten v podstatě nahrazuje spojku a): zdravotně-sociální (např. služby, pracovník, péče). Zápis dvou samostatných slov se občas objevuje v názvech škol/fakult. Jejich názvy pravděpodobně pocházejí z doby před rokem 1993, kdy došlo ke změně zápisu u složených přídavných jmen. Takováto označení sice nejsou v souladu se současnými doporučeními, ale obvykle se respektují. Je nepříjemné, že v některých důležitých textech je slovo uvedeno nesprávným způsobem. Doporučujeme, abyste ve svých materiálech užívali náležitou podobu se spojovníkem: Koordinace zdravotně-sociálních služeb z pohledu zdravotně-sociálního pracovníka.
Zvažované varianty:
zdravotně-sociální zdravotně sociální
Poslední užití: 25.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12685
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se sladce pikantní hořčice s mezerou, nebo se spojovníkem?
Klíčové slovo: sladce pikantní
Odpověď: V tomto případě doporučujeme psát dvě samostatná slova: sladce pikantní hořčice. Nejde o složené přídavné jméno typu sladkokyselý (to se píše dohromady, nikoli se spojovníkem), ale o volné spojení příslovce (sladce) a přídavného jména (pikantní).
Zvažované varianty:
sladce pikantní sladce-pikantní
Poslední užití: 18.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12544
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Je v pořádku psát palmovojádrový tuk jako jedno slovo?
Klíčové slovo: palmovojádrový
Odpověď: Pokud je zakončení první části složeného přídavného jména -(ov)o, pak bychom slovo měli psát dohromady – palmovojádrový tuk. První část složeného výrazu může být někdy tvořena jak zkráceným, tak celým kmenem přídavného jména. Např. vedle zápisu malinovocitronový, ořechovotvarohový je možné užít i podobu malinocitronový, ořechotvarohový. Rovněž v tomto případě se objevují obě možnosti: palmovojádrový i palmojádrový (tuk, olej). Podle dokladů z ČNK a internetu je varianta palmojádrový dokonce výrazně frekventovanější.
Zvažované varianty:
palmovojádrový palmovo-jádrový
Poslední užití: 12.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.5 – Typ tvarohomakový – tvarohovomakový
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.5 – Typ tvarohomakový – tvarohovomakový
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.