Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #92, Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017) .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/10, položky: 21-30/99
Stav:
#13213
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Je ke slovu extrovertní přípustná i verze extravertní? My jsme se to ve škole nikdy neučili.
Klíčové slovo: extrovertní; extravertní
Odpověď: Ano, jsou možné obě varianty: extrovertní i extravertní. Obě zachycuje Nový akademický slovník cizích slov, Internetová jazyková příručka i nově vznikající Akademický slovník současné češtiny. Varianta extrovertní se užívá běžně, varianta extravertní je výrazně méně častá, např. v korpusu SYN v 11 je poměr variant 2037 : 80.
Zvažované varianty:
extrovertní extravertní
Poslední užití: 18.4.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13210
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Je možné používat obě varianty slova existencialismus; existencionalismus?
Klíčové slovo: existencialismus; existencionalismus
Odpověď: Ano, obě možnosti – existencialismus i existencionalismus – jsou v pořádku, obě zachycuje jak IJP, tak nově vznikající elektronický Akademický slovník současné češtiny. V IJP je uvedeno, že podoba existencialismus je frekventovanější než podoba existencionalismus. Příklady z korpusu SYN v 11 dokládají, že kratší varianta je 10x častější (1289x existencialismus, 120x existencionalismus).
Zvažované varianty:
existencialismus existencionalismus
Poslední užití: 24.5.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13201
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Ve své práci používám pojem [í komers]. Nenašla jsem nikde ve slovníku, jak ho psát, nenacházím ani českou variantu, používám anglickou podobu. Na internetu vidím různé varianty zápisu: s velkým písmenem na začátku i uprostřed (Ecommerce, eCommerce), s pomlčkou, bez ní. Jak mám slovo psát?
Klíčové slovo: e-commerce
Odpověď: Máte pravdu, že na internetu se můžeme setkat s nejrůznějšími variantami zápisu tohoto výrazu. Pokud slovo z angličtiny používáte v českém textu, doporučujeme volit zápis odpovídající českým zvyklostem a psát e-commerce (počeštěně e-komerce) se spojovníkem (nikoli s pomlčkou, což je delší vodorovná čárka) a s malými písmeny. Jde o ustálený způsob zápisu slov s první částí e- znamenající ‚elektronický‘. Stejně píšeme např. e-shop, e-book, e-mail, e-learning, e-business / e-byznys.
Zvažované varianty:
e-commerce Ecommerce eCommerce ecommerce
Poslední užití: 15.3.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13195
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píšeme o dotacích na energie, máme psát elektrobonus dohromady? Nebo to má být zvlášť: elektro bonus?
Klíčové slovo: elektrobonus
Odpověď: Komponent elektro- běžně tvoří první část složených výrazů (např. elektrospotřebič, elektromotor, elektromobil, elektrofakulta, elektrosoučástka). Doporučujeme proto psát dohromady i příležitostný výraz elektrobonus.
Zvažované varianty:
elektrobonus elektro bonus
Poslední užití: 24.2.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13194
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píšeme o spotřebičích a nevíme, jestli psát zlášť elektro žrout, nebo dohromady elektrožrout.
Klíčové slovo: elektrožrout
Odpověď: Komponent elektro- běžně tvoří první část složených výrazů (např. elektrospotřebič, elektromobil, elektrofakulta, elektrosoučástky). Doporučujeme proto psát zvlášť: elektrožrout.
Zvažované varianty:
elektrožrout elektro žrout
Poslední užití: 24.2.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Stížnosti
Stav:
#13156
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stížnost na určitý jazykový prostředek
Konkrétní dotaz: Nelíbí se mi, že se tvrdí, že Moravané jsou Češi. Ukrajinci také nejsou Rusi. Ze strany Čechů jde o stejnou šikanu.
Klíčové slovo: Čech
Odpověď: Podle Akademického slovníku současné češtiny má výraz Čech pět základních významů: 1. význam je ‚obyvatel Česka‘, 2. ‚člověk pocházející z Česka‘, 3. ‚člověk hlásící se k české národnosti, příslušník českého národa‘, 4. obyvatel Čech 1 (historické země českého státu) a 5. mn. Češi ‚(sportovní) reprezentanti Česka‘, přičemž zeměpisné jméno Česko je jednoslovný název pro Českou republiku, kterou tvoří historická území Čechy, Morava a Slezsko. Označení Čech lze (kromě 4. významu) bezpříznakově užít i pro obyvatele Moravy a Slezska. Je tedy mylné se domnívat, že je dané lexikum užíváno k útisku části obyvatel České republiky.
Poslední užití: 10.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13130
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak se správně píše aroma difuzér? Nacházím více dokladů na psaní zvlášť, ale nevím, zda by se to nemohlo psát dohromady jako třeba aromaterapie.
Klíčové slovo: aromadifuzér
Odpověď: Máte pravdu, že psaní zvlášť (aroma difuzér) je podle dokladů z ČNK v praxi dosti obvyklé. Přesto doporučujeme psát aromadifuzér dohromady. Komponent aroma- může tvořit první část složených slov, k běžně užívaným patří zmíněná aromaterapie, dále třeba aromalampa, aromamasáž, aromaterapeutka. Slovo aromadifuzér sice nezachycuje ani nový ASSČ, ale neznamená to, že výraz není v pořádku. Jeho frekvence je však poměrně nízká, slovník zachycuje běžněji užívanou slovní zásobu.
Zvažované varianty:
aromadifuzér aroma difuzér
Poslední užití: 16.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13007
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Jde o zápis sloganu „S colou/kolou je život hned lepší.“ Máme zkrácené označení coca-coly psát cola, nebo kola (s colou, nebo s kolou)? Klient navrhuje c, je to akceptovatelné?
Klíčové slovo: cola; kola
Odpověď: Obě možnosti jsou v pořádku. Jednoslovné pojmenování syceného sladkého nealkoholického nápoje hnědé barvy s obsahem kofeinu zachycuje elektronický ASSČ, a to jak v podobě kola, tak cola. Poznámku o tom, že pravopisnou podobu cola lze užívat, najdete rovněž v IJP u hesla kola. Doklady z ČNK (SYN v 10) ukazují, že se v praxi uplatňují obě možnosti, zápis cola je frekventovanější. Pokud klient preferuje slogan v podobě „S colou je život hned lepší“, není jazykový důvod mu nevyhovět.
Zvažované varianty:
kola cola
Poslední užití: 6.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12965
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Nacházím různé varianty a nevím, jak se má psát technika audio-video. Se spojovníkem, dohromady, nebo každé zvlášť?
Klíčové slovo: audio-video
Odpověď: V internetovém Akademickém slovníku současné češtiny je pro výraz s významem ‚vztahující se ke zvuku i obrazu; sloužící k přenosu, záznamu a reprodukci zvuku i obrazu‘ uvedena pouze podoba se spojovníkem: audio-video technika, zařízení, přehrávač, kabel. Je rovněž možné užít synonymní výraz audiovizuální (ten se píše jako jedno slovo).
Zvažované varianty:
audio-video audio video audiovideo
Poslední užití: 23.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12913
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Autor má v textu kyber útočník (zvlášť), psala bych spíše dohromady kyberúročník, protože vím, že se kyberútok píše dohromady. Jak to má být?
Klíčové slovo: kyberútočník
Odpověď: Souhlasíme. Komponent kyber doporučujeme chápat jako první část složeného výrazu a psát dohromady s příslušným slovem. Analogicky k výrazům kyberkultura, kyberbezpečnost, kyberšikana, kyberválka, kyberpunk apod. doporučujeme psát dohromady i podstatné jméno kyberútočník.
Zvažované varianty:
kyberútočník kyber útočník
Poslední užití: 25.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.